Specijalističko usavršavanje doktora medicine

Slika /slike/Najbolji zdravstveni djelatnici.jpg
Specijalističko usavršavanje doktora medicine u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.”

Prvenstveni cilj Ministarstva zdravstva je zaštiti stabilnost zdravstvenog sustava te svim građanima jamčiti kontinuiranu i kvalitetnu zdravstvenu skrb na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i depriviran područja kroz ulaganje u specijalističko usavršavanje doktora medicine pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini uz rasterećenje bolničke zdravstvene zaštite.

U okviru navedenog projekta na ciljanim područjima (prioritetna geografska područja za ova ulaganja bit će nerazvijena područja u skladu s Indeksom razvijenosti (I. i II. skupina na razini županije odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave – ukupno 15 županija), otoci i područja u kojima postoji nepopunjenost Mreže javne zdravstvene službe na razini primarne zdravstvene zaštite financirat će se pet vrsta deficitarnih  specijalizacija i to u domovima zdravlja:  Obiteljska medicina 115, Pedijatrija  52, Ginekologija i  opstetricija  41, Klinička radiologija 14  u, te  u županijskim zavodima za hitnu medicinu 54  specijalizacije iz hitne medicine što čini  ukupni broj od 276 specijalizacija. Vrijeme provedbe  navedenog projekta je 5 godina.

Financijska sredstva osigurana su u iznosu od oko 186.000.000,00 kuna (po modelu ESF sufinanciranje u iznosu od 85 %, te nacionalno sufinanciranje 15 %  što je osigurano u Državnom proračunu na poziciji Ministarstva zdravstva) kojima će biti moguće financirati ukupno oko 205 specijalizacija. Nakon Odluke ministra zdravstva o financiranju projekata specijalističkog usavršavanja za djelatnosti prihvatljive za financiranje iz sredstava Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 28. travnja 2017.  i Odluke o dopuni Odluke od 12. svibnja 2017.  u kojom su imenovane ustanove koje prema kriterijima iz Operativnog programa mogu biti prihvatljivi ponuditelj i broj specijalizacija prema pojedinim Sve zdravstvene ustanove, koje su sukladno Odluci  prihvatljivi prijavitelji, su prema naputku ministarstva raspisale javne natječaje za prijem na specijalističko usavršavanje  i odabrani su kandidati. Održana je radionica za prijavitelje. U kolovozu 2017. raspisan je  Poziv na dostavu projektnih prijedloga od prihvatljivih ponuditelja, a I. izmjena Poziva je objavljena 31.listopada 2017. Rok za dostavu prijava je 31.ožujka 2018. Temeljem Odluke ministra i zahtjeva prihvatljivih ponuditelja Ministarstvo zdravstva je  do sada izdalo 162 rješenja za specijalističko usavršavanje doktora medicine po navedenom pozivu.