Najave





01. lipnja             Međunarodni dan djeteta
05. lipnja             Svjetski dan zaštite okoliša
06. lipnja             Nacionalni dan prava osoba s duševnim smetnjama
07. lipnja             Svjetski dan sigurnosti hrane
08. lipnja             Svjetski dan oboljelih od tumora na mozgu
14. lipnja             Svjetski dan darivatelja krvi
21. lipnja             Hrvatski dan moždanog udara
26. lipnja             Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonite trgovine drogama

Kontakt

Ministarstvo zdravstva

Ksaver 200a, 10000 Zagreb
Tel: 01 46 07 555
fax:01 46 77 076
Bijeli telefon 0800 7229
Kontakti zdravstvenih ustanova

Radno vrijeme Ministarstva zdravstva:
ponedjeljak-petak: 8-16

Radno vrijeme za prijem građana:
ponedjeljak, srijeda, petak: 13-15,30
utorak, četvrtak: 9-11,30

OIB: 88362248492
MB: 2830396

Izdvojeno

O Ministarstvu