Zdravstvena mreža jugoistočne Europe

Zdravstvena mreža jugoistočne Europe (nadalje Mreža) politički je i tehnički forum država članica (Albanije, BiH, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Moldavije, Rumunjske, Srbije, Makedonije) osnovan 2001. godine u Sofiji, Bugarskoj, u sklopu Inicijative za socijalnu koheziju Pakta o stabilnosti za jugoistočnu Europu. Desetom je članicom Mreže u listopadu 2011. godine postao i Izrael.

Osnovna svrha djelovanja Mreže je suradnja kao sastavni dio razvoja dobrosusjedskih odnosa, osiguranja stabilnosti i prosperiteta te poboljšanja zdravlja u regiji kroz provedbu nacionalnih stručnih projekata na području javnog zdravstva. Mrežu podržava dvanaest država partnera – donatora (Belgija, Francuska, Grčka, Mađarska, Italija, Norveška, Slovenija, Švedska, Švicarska, Nizozemska i UK) te pet međunarodnih organizacija (Regionalni ured Svjetske zdravstvene organizacije za Europu, Vijeće Europe, Razvojna banka Vijeća Europe, Međunarodna organizacija za migraciju, Vijeće za regionalnu suradnju).

U posljednjih je deset godina Mreža nositelj unaprjeđenja zdravlja na području mentalnog zdravlja, sprječavanja zaraznih bolesti, zdravstvene ispravnosti namirnica i prehrane, zdravstvene ispravnosti krvi, nadzora nad duhanom, informacijskih sustava, zdravlja žena i djece, javnozdravstvene službe i zdravstvenih sustava.

Hrvatska je posljednjih deset godina u sklopu Mreže sudjelovala u sljedećim projektima:

-          Jačanje društvene kohezije putem jačanja službi za mentalno zdravlje u zajednici u JIE;

-          Posebna komponenta: Uspostava regionalnih mreža i sustava prikupljanja i izmjene socijalnih i zdravstvenih informacija;

-          Jačanje nadzora nad zaraznim bolestima i odgovora na njih u JIE;

-          Jačanje službi za zdravstvenu ispravnost namirnica i prehranu u JIE;

-          Jačanje kapaciteta javnog zdravstva za nadzor i suzbijanje pušenja u JIE;

-          Jačanje i unaprjeđenje maternalne i neonatalne skrbi u JIE;

-          Jačanje javnozdravstvenih kapaciteta i službi u JIE;

-          Povećanje regionalne samodostatnosti u pogledu zdravstvene ispravnosti krvi i krvnih pripravaka.

Svaka od država članica imala je koordinaciju jednog od projekata na razini regije. Hrvatska je bila regionalni koordinator projekta Jačanja kapaciteta javnog zdravstva za nadzor i suzbijanje pušenja u JIE. Kao rezultat rada na ovom projektu objavljena je publikacije South-eastern Europe Health Network – Reversing the Tobacco Epidemic – Saving lives in South-eastern Europe, WHO 2008. (link - http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/99910/E91840.pdf)