Svjetska zdravstvena organizacija

Svjetska zdravstvena organizacija, sa sjedištem u Ženevi, koordinacijsko je tijelo Ujedinjenih naroda  nadležno za zdravlje. Odgovorno je za upravljanje globalnim zdravstvenim pitanjima, oblikovanje programa istraživanja i razvoja u zdravstvu, postavljanje standarda, definiranje strateških dokumenata temeljenim na znanstvenim dokazima, pružanje tehničke potpore državama te za nadzor i procjenu trendova u zdravstvu.

Hrvatska je članicom Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) postala  u lipnju 1992. godine,  a vrlo intenzivna suradnja sa SZO postoji od njenog samog osnutka. Veza između SZO-a i Ministarstva zdravlja je Ured Svjetske zdravstvene organizacije u Republici Hrvatskoj koji osigurava koordiniranu podršku i aktivnu suradnju.

Suradnja se temelji na  dvogodišnjim ugovorima o suradnji između Europskog ureda SZO i Hrvatske, koji se sklapaju prema zajednički određenim javnozdravstvenim prioritetima, a za koje Hrvatska traži podršku od Europskog ureda SZO. Neka od ključnih područja rada su jačanje zdravstvenih sustava i javno zdravstvo, kronične nezarazne bolesti, promicanje zdravlja i zdravih stilova življenja, socijalne odrednice zdravlja, zarazne bolesti, zdravstvena sigurnost i utjecaj okoliša na zdravlje.