Međunarodna suradnja

Međunarodna suradnja u području zdravstva usmjerena je realizaciji zajednički dogovorenih prioriteta i ciljeva koji se ostvaruju kroz razmjenu iskustava, pružanja tehničke pomoći te po potrebi kroz primanje i pružanje humanitarne pomoći u izvanrednim situacijama. Temelji se na bilateralnim i multilateralnim međunarodnim ugovorima i provedbenim programima suradnje.

S brojnim zemljama i stranim partnerima s kojima Vlada Republike Hrvatske, odnosno Ministarstvo zdravlja nema potpisane međudržavne pravne akte, suradnja se ostvaruje kroz sklapanje izravnih međuinstitucionalnih dogovora.

Bilateralna suradnja Ministarstva zdravlja temelji se na bilateralnim ugovorima, programima i drugim provedbenim aktima, a multilateralna suradnja kroz organizacije i inicijative: Ujedinjeni narodi - Svjetska zdravstvena organizacija, Fond Ujedinjenih naroda za djecu UNICEF, Vijeće Europe te kroz razne regionalne inicijative poput Zdravstvene mreže jugoistočne Europe.