4. PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA NABAVU POTROŠNOG MATERIJALA ZA NUKLEARNU MEDICINU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U RH