U Zagrebu održane dvije informativne radionice u okviru Poziva Ministarstva zdravstva „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza I“

  • Slika /2018 Vijesti/faza 1.JPG
  • Slika

Ministarstvo zdravstva je 30. ožujka 2018. godine objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija
bolesti – Faza I“ (dalje u tekstu: Poziv) te je u ulozi Posredničkog tijela razine 1 u protekla dva tjedna u Rijeci, Splitu, Osijeku i
Zagrebu održalo informativne radionice za potencijalne prijavitelje

Cilj Poziva na dostavu projektnih prijedloga je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske. S obzirom da će u prevenciji naglasak biti na najvećim zdravstvenim problemima stanovništva Hrvatske, planirane bi aktivnosti u okviru ovoga Poziva trebale biti usmjerene na prevenciju kroničnih nezaraznih, zaraznih, rijetkih i malignih bolesti. Nadalje, s obzirom na trenutno stanje nedostatka programa izobrazbe (treninga, seminara i sl.) za zdravstvene radnike/djelatnike ili suradnike, kao i potrebu za edukacijama u području promocije zdravlja i prevencije bolesti, potrebno je usmjeriti se i na programe i projekte koji uključuju edukacije zdravstvenih radnika/djelatnika ili suradnika zamišljene prema modelu „edukacija edukatora“ u svrhu osiguravanja njihove održivosti. U okviru navedenog Poziva, održane su informativne radionice s ciljem detaljnijeg informiranja potencijalnih prijavitelja o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima, kriterijima Poziva te postupcima za prijavu i dodjelu sredstava za provedbu projekata na kojima su potencijalni prijavitelji saznali osnovne informacije o Pozivu, dobili uvid u sadržaj samih Uputa za prijavitelje, u uvjete prijave za potencijalne prijavitelje, način podnošenja projektnih prijedloga, postupak dodjele bespovratnih  sredstava (faze) te saznali više o proceduri nakon donošenja Odluke o financiranju. U Zagrebu je osim radionice planirane i održane 20. travnja 2018. godine, zbog velikog interesa i odaziva potencijalnih prijavitelja dana, 23. travnja održana i dodatna, peta informativna radionica.

Stranica