Sastanak ministara zdravstva u Sofiji

Slika /2018 Vijesti/sofija.jpg

Ministar Kujundžić sudjeluje na Neformalnom sastanku ministara zdravstva Vijeća EU za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravlje i potrošačka pitanja (EPSCO) koji se održava u Sofiji, Republici Bugarskoj, u organizaciji bugarskog Predsjedništva Vijećem EU.

Na sastanku se raspravljalo se o pravilnoj prehrani kod djece, te o učinkovitosti, dostupnosti i pristupačnosti inovativnih lijekova, što su ujedno i prioritetna područja djelovanja bugarskog Predsjedništva.
Poseban naglasak u području pravilne prehrane kod djece stavlja se na usmjeravanje kvalitetnih prehrambenih navika od rane dobi, tako da se potiče konzumacija hrane dobre nutritivne vrijednosti, uz uvjet da je zdrava i kvalitetna hrana dostupna po pristupačnim cijenama. Ističe se važnost zdravlja djece kao najosjetljivije skupine potrošača, imajući u vidu kako su djeca budućnost Europe.
Ministar Kujundžić naglasio je važnost svih oblika suradnje i potpore na razini EU-a, kako financijskih tako i savjetodavnih, kako bi se najbolje prakse i iskustva primijenila u nacionalnim sustavima. Posebno je istaknuo potrebu promicanja tjelesne aktivnosti i usvajanja zdravih prehrambenih navika od rane dobi, te pristup zagovaranja inicijativa u odnosu na osiguranje dostupnosti kvalitetnih prehrambenih proizvoda.
Predstavnici država članica EU raspravljali su o dostupnosti i pristupačnosti inovativnih lijekova, a ministar Kujundžić je izrazio podršku prema razmjeni održivih modela financiranja, što predstavlja prioritetnu temu  za hrvatski zdravstveni sustav, ali i za druge države članice EU, uz  neophodno poticanje dugoročne suradnje na području regulatornih poslova i politike lijekova te razmjene najboljih praksi na razini EU.
Na marginama zasjedanja EPSCO-a održan je prvi sastanak  trija predsjedanja Vijećem EU 2019.-2020. (Rumunjska-Finska-Hrvatska) na kojem su ministri i državni tajnici trija razmijenili informacije o pripremnim aktivnostima vezano uz svoja predsjedanja i dogovorili daljnju redovnu komunikaciju na političkoj i stručnoj razini. Ministar Kujundžić susreo se i s novoimenovanim njemačkim saveznim ministrom zdravstva, razmijenivši razmišljanja i stajališta o aktualnim izazovima s kojim se suočavaju današnji zdravstveni sustavi. 

Stranica