Potpisan Okvirni sporazum o suradnji na pripremi projekta izgradnje Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu

  • Slika /2018 Vijesti/Predstavljanje projekta izgradnje nacionalne dječje bolnice – 2.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Zagreb, 15.4.2019.g. - Ministarstvo zdravstva je započelo s realizacijom projektnih aktivnosti izrade tehničke i projektne dokumentacije potrebne za pripremu strateškog projekta izgradnje nacionalne dječje bolnice u Zagrebu.

Tim je povodom na današnjem svečanom predstavljanju projekta potpisan Okvirni sporazum o suradnji na pripremi projekta kojim je označen službeni početak suradnje Vlade Republike Hrvatske i Grada Zagreba za izgradnju Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu.
Izrada studije izvodljivosti prvi je korak do izgradnje Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu.
Buduća bi bolnica objedinila sadašnje kapacitete Klinike za dječje bolesti Zagreb i dijelove pedijatrijskih kapaciteta drugih zagrebačkih bolnica.
 
„Pitanje unaprjeđenja zdravstvenoga sustava je pitanje za sve generacije, zbog čega je bitno da bude dostupan i održiv. Pritom briga o najmlađima, majkama, rodiljama i trudnicama mora biti na visokom mjestu prioriteta. Mi smo do sada potpisali 52 ugovora u području zdravstva ukupno vrijednih 2 milijarde kuna, od čega je 1,7 milijarde kuna europskih sredstava, za niz bolnica diljem Hrvatske. Radi se o ravnomjernom naporu jačanja zdravstvene zaštite, koji se odnosi i na primarnu i na hitnu zdravstvenu zaštitu, dnevne bolnice, dnevne kirurgije te nabavu brojnih medicinskih uređaja - i to praktički u svim županijama. Tako ćemo i nastaviti, jer smatramo da pravedna distribucija zdravstvenoga sustava treba biti koliko je god moguće, najbliža našim građanima“, istaknuo je predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.
„Postalo je jasno da zagrebačka medicina treba novu bolnicu, a sada je uistinu trenutak kada to možemo i realizirati. Sve pripreme su učinjene, međunarodni natječaj je raspisan i vjerujem da ćemo u prvoj fazi konačno imati nacionalnu dječju bolnicu, a zatim i sveučilišnu bolnicu u drugoj fazi. Ovo je veliki pomak, ne samo u tehnološkom, već prvenstveno u medicinsko-znanstveno-sigurnosnom, ali i financijskom smislu, za svu djecu i pacijente u Hrvatskoj. Projekt koji danas predstavljamo ključan je preduvjet za apliciranje izgradnje Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu za sufinanciranje iz EU fondova i definirat će sve nužne segmente koji će doprinijeti konačnoj realizaciji projekta“, naglasio je ministar zdravstva Milan Kujundžić te dodao kako vjeruje da će u narednom razdoblju biti ostvareni definirani strateški ciljevi usmjereni  na cjelokupni zdravstveni sustav u Hrvatskoj.
„Mislim da je ovo najvažniji projekt u području zdravstva za sljedeće financijsko razdoblje EU – kako za Grad Zagreb, tako i za cijelu Hrvatsku. Provedbom ovog projekta omogućit će se priprema izgradnje nacionalne dječje bolnice. U pripremu ovog projekta uključit ćemo i službu Europske komisije i Europske investicijske banke kako bismo na vrijeme pripremili projekt za financiranje iz fondova Europske unije u sljedećem financijskom razdoblju“, kazala je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac.
„Danas smo potpisali jedan sporazum koji će se odvijati u dvije faze. Prva faza je nacionalna dječja bolnica. Studija izvodljivosti će sve odrediti, upravljanje i sadržaj će biti na državnoj razini, a gradnja će biti u organizaciji Grada Zagreba. Ovo je primjer kako zajednički možemo puno toga napraviti te očekujem da za godinu dana započinjemo s radovima na gradilištu“, izjavio je gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić.
Finalizacijom projektne dokumentacije stvorit će se nužni preduvjeti za prijavu projekta izgradnje nacionalne dječje bolnice za sufinanciranje iz europskih fondova u narednom programskom razdoblju. Novi bolnički kompleks sadržavao bi sadašnje kapacitete Klinike za dječje bolesti Zagreb i dijelove pedijatrijskih kapaciteta drugih zagrebačkih bolnica, te ginekologiju i porodništvo, dakle, na jednom bi se mjestu osigurala i sveobuhvatna zdravstvena zaštita reproduktivnog zdravlja i zdravstvena skrb za najmlađe pacijente, u skladu sa suvremenom medicinskom praksom, na nacionalnoj i regionalnoj razini.
Ukupna vrijednost projekta „Priprema analiza, studija, projektno-tehničke i ostale potrebne dokumentacije za projekt izgradnje nacionalne dječje bolnice u Zagrebu“ iznosi 42.305.125,00 milijuna kuna, od čega je 85% (35.959.356,25 kuna) financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., dok je 15% iznosa (6.345.768,75 kuna) osigurano u državnom proračunu Republike Hrvatske i proračunu Grada Zagreba.

Stranica