Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine

  • Slika /2018 Vijesti/DSC_0966.JPG
  • Slika
  • Slika

Gotovo 9,5 milijuna kuna iz EU fondova stručnom osposobljavanju radnika u djelatnosti hitne medicine.

Dana 14. svibnja 2018. godine, ministar zdravstva Milan Kujundžić, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar i ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba Bujević, potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda projektu Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu „Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine“ (UP.02.2.1.03.0001). Izravna dodjela bespovratnih sredstava u iznosu od 9.414.904,10 kuna osigurana je u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. - 2020. Kao čelnik Upravljačkog tijela Operativnog programa, potpisivanju je nazočio i ministar rada i mirovinskoga sustava Marko Pavić.

Korisnik ovih gotovo 10 milijuna kuna bit će Hrvatski zavod za hitnu medicinu i njihov projekt koji će kroz razdoblje od 3 godine i 8 mjeseci imati za cilj održavanje i usavršavanje znanja i vještina radnika u djelatnosti hitne medicine, a ujedno i poboljšanje zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj i pristupa visokokvalitetnim uslugama za sve građane kao korisnike usluga hitne medicine, uključujući one koji žive u nerazvijenim i teže dostupnim područjima. Ovim će se projektom ukupno educirati 1824 radnika u djelatnosti hitne medicine - doktori medicine, medicinske sestre/medicinski tehničari, vozači izvanbolničke hitne medicinske službe i medicinske sestre/medicinski tehničari u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu. Također, uz profesionalno osposobljavanje velikog broja radnika,  projektom će se povećati broj nacionalnih instruktora, definirati novi sadržaji, odnosno uskladiti postojeći s novim sadržajima te poboljšati oprema za edukaciju budućih djelatnika hitne medicine. Očekivani učinak ovog projekta je poboljšana hitna medicinska skrb na svim područjima i za sve građane, unaprijeđena i ujednačena kvaliteta zdravstvene zaštite te osnažen sustav javnog zdravstva u cjelini.
„Projekt Kontinuiranog stručnog osposobljavanja radnika u djelatnosti hitne medicine nastao je kao odgovor Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu na uočenu veliku mobilnost zdravstvenih radnika u djelatnosti hitne medicine, posebno mladih liječnika, uočene nedostatke u znanju i vještinama medicinskih sestara-medicinskih tehničara koji rade u objedinjenim hitnim bolničkim prijemima, te uočene  potrebe za definiranjem novih edukacijskih sadržaja i usklađivanjem postojećih sadržaja s novim smjernicama u hitnoj medicini. Kako bi mogli odgovoriti na svakodnevne izazove hitnog medicinskog zbrinjavanja hrvatskih građana i posjetitelja, odnosno spašavanja njihovog zdravlja i života, radnici u djelatnosti hitne medicine kontinuirano moraju izgrađivati i usavršavati svoja znanja i vještine. Upravo ovaj projekt omogućit će provođenje unaprijeđenih, a ponegdje, i sasvim novih edukacijskih vježbi, a intenzitet njihovog provođenja osigurat će da svi koji rade u sustavu hitne medicine budu što prije educirani za zbrinjavanje hitnih pacijenata. „Takav pristup razvoju ljudskih resursa u hitnoj medicini, kao i poboljšanju kvalitete i jednakosti hitne medicinske usluge, samo je nastavak davno započete reforme hitne medicine na dobrobit svih naših građana,“ - naglasila je ravnateljica HZHM-a Maja Grba Bujević. Nadodala je kako će se projekt ravnomjerno provoditi u cijeloj Hrvatskoj, što će omogućiti podizanje kvalitete pružanja zdravstvene skrbi svim građanima Republike Hrvatske. 
Financijska će se održivost projekta osigurati iz sredstava koje planiraju županijski zavodi za hitnu medicinu i objedinjeni hitni bolnički prijemi za potrebe edukacije svojih radnika, a Hrvatski zavod za hitnu medicinu će po završetku projekta osigurati dostupnost edukacijskih materijala neophodnih za provođenje budućih edukacijskih vježbi te nadzor nad provođenjem istih.
 

Stranica