Osnovno o REACH-u

Što je REACH?

REACH ( Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals) predstavlja novi pravni okvir Europske unije za kemikalije. Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) stupila je na snagu 1. lipnja 2007. i zamjenjuje mnogobrojne dosadašnje uredbe i direktive koje su regulirale područje kemikalija jedinstvenim sustavom.

Što se želi postići?