Najčešće postavljana pitanja

Što su najčešće postavljana pitanja?

Najčešća postavljana pitanja preveden je dokument Europske agencije za kemikalije (objavljen 9. travnja 2008., verzija 2.1.) koji predstavlja kompilaciju postavljanih pitanja zaprimljenih u ECHA-i i nacionalnim službama za pomoć korisnicima država članica Europske unije. Originalni dokument dostupan je na stranici ECHA-e http://echa.europa.eu/reach/faq_en.asp .

Najčešće postavljana pitanja odnose se na Uredbu REACH, vodiče za provedbu (RIP dokumenti) i rad ECHA-e. ECHA-ina baza podataka pitanja redovito se nadopunjuje. Najčešće postavljana pitanja