Obveze prema članku 33.

Identifikacija tvari u proizvodima, kvantificiranje njene količine s ciljem ocjenjivanja mogućeg rizika jedino je moguće ukoliko se osigurane adekvatne informacije svih učesnika u lancu. Stoga je komunikacija u lancu opskrbe važna za prikupljanje potrebnih informacija. Obveza prosljeđivanja informacija o tvarima u proizvodima definirana je člankom 33. Uredbe s ciljem sigurnog korištenja proizvoda.

Proizvođači, uvoznici i distributeri proizvoda koji sadrže više od 0,1% (w/w) tvari zabrinjavajućih svojstava koje se nalaze na kandidat listi za autorizaciju, dužni su su se uskladiti s ovim člankom i osigurati korisnicima podatke za sigurno korištenje.

Tablica obveza