Helpdesk

Ministarstvo zdravlja sukladno Zakonu o provedbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija („Narodne novine“ br. 53/08), dužno je organizirati pomoć industriji vezano za provedbu te Uredbe.

Cilj službene pomoći korisnicima je savjetovanje proizvođača, uvoznika, izvoznika u Europsku uniju, daljnjih korisnika i ostalih zainteresiranih strana u pogledu njihovih odgovornosti i obveza na temelju ove Uredbe. Svoje upite o REACH-u možete nam slati na e-mail adresu helpdesk-reach@miz.hr.

ECHA je također organizirala pomoć korisnicima, a upite možete poslati na http://echa.europa.eu/reach/helpdesk/echahelp_en.asp.

Prije slanja upita korisno je pročitati najčešće postavljana pitanja.