ODLUKA O OSNIVANJU RADNE SKUPINE ZA PRIPREMU DOKUMENTACIJE ZA PROVEDBU SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA PRVOSTUPNIKA SESTRINSTVA U DJELATNOSTI HITNE MEDICINE

 1. Danica Kramarić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, voditeljica
 2. Ivana Portolan Pajić, dr. med., univ. mag. sanit. publ., Ministarstvo zdravstva, zamjenica voditeljice
 3. Damir Važanić, mag. med. techn., Hrvatski zavod za hitnu medicinu, član
 4. Dijana Majstorović, viši predavač, Medicinski fakultet u Puli, članica
Gordana Antić, predavač, Medicinski fakultet u Puli, zamjena članice
 1. Kata Ivanišević, mag. med. techn., Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, članica
doc. dr. sc. Sandra Bošković, bacc. med. techn., prof. reh., Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, zamjena članice
 1. dr. sc. Sanja Zoranić, viši predavač, Sveučilište u Dubrovniku, članica
Vedrana Iveta, dipl. med. tech., Sveučilište u Dubrovniku, zamjena članice
 1. izv. prof. dr. sc. Nataša Skitarelić, dr. med., Sveučilište u Zadru, članica
dr. sc. Ivana Gusar, viši predavač, Sveučilište u Zadru, zamjena članice
 1. izv. prof. dr. sc. Marijana Neuberg, Sveučilište Sjever, članica
Zoran Žeželj, mag. med. techn., predavač, Sveučilište Sjever, zamjena članice
 1. Vesna Mijoč, mag. med. techn., predavač, Hrvatsko katoličko sveučilište, članica
izv. prof. dr. sc. Marta Čivljak, dr. med., Hrvatsko katoličko sveučilište, zamjena članice
 1. Mario Podrug, mag. med. techn., Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, član
Diana Aranza, mag. med. techn., Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, zamjena člana
 1. Goranka Rafaj, mag. med. techn., Veleučilište u Bjelovaru, članica
Đurđica Grabovac, mag. med. techn., Veleučilište u Bjelovaru, zamjena članice
 1. doc. dr. sc. Snježana Čukljek, prof. v. š., Zdravstveno veleučilište Zagreb, članica
Sanja Ledinski Fičko, dipl. med. techn., Zdravstveno veleučilište Zagreb, zamjena članice
  13.   izv. prof. dr. sc. Ivan Gornik, dr. med., Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član
             izv. prof. dr. sc. Lana Škrgatić, dr. med., Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
   zamjenica člana
  14.   doc. dr. sc. Štefica Mikšić, mag. med. techn., Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo
          Osijek, članica
          doc. dr. sc. Ivana Barać, mag. med. techn., Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo
          Osijek, zamjenica članice
  15.   Antun Bajan, mag. med. techn., Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije,
          član


Radna skupina-provedba spec.usavršavanja prvostupnika sestrinstvaOdluka o dopuni Odluke