ODLUKA O OSNIVANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU NACRTA PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA SPORAZUMA O SURADNJI U PROVEDBI HITNOG ZRAČNOG MEDICINSKOG PRIJEVOZA U REPUBLICI HRVATSKOJ

 1. Danica Kramarić, dr. med., Ministarstvo zdravstva, voditeljica
 2. Valentina Bešlić, dipl. oec., Ministarstvo zdravstva, zamjenica voditeljice
 3. Silvija Šesto, graf. teh., Ministarstvo zdravstva, članica
 4. Branka Tomljanović, dr. med., Hrvatski zavod za hitnu medicinu, članica
 5. Veljko Vukić, Ministarstvo obrane, član
 6. Eugen Njari, Ministarstvo obrane, član
Zvonimir Matković, Ministarstvo obrane, zamjena člana
 1. Krešimir Ražov, Ministarstvo obrane, član
 2. Roko Baotić, Ministarstvo unutarnjih poslova, član
 3. Alojzija Šakoronja, Ministarstvo unutarnjih poslova, članica
 4. Tatjana Pandak, dr. med. spec., Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, članica
 5. Srđan Vrsalović, Hrvatska gorska služba spašavanja, član
 6. Dalibor Ivelja, Hrvatska gorska služba spašavanja, član
 7. Ivan Kovačević, Hrvatska vatrogasna zajednica, član
 8. Joško Grančić, Hrvatska vatrogasna zajednica, član
    15.  Alen Sambolec, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije, član
         Stjepan Milković, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije, zamjena člana

Odluka o osnivanju RS-Sporazum o suradnji


Odluka o dopuni Odluke