Europske referentne mreže - European Reference Networks

Stvaranje Europskih referentnih mreža (engl. European Reference Networks - ERNs) je potaknuto idejom udruživanja renomiranih stručnjaka iz Europske unije u rješavanju složenih /ili rijetkih medicinskih stanja koja zahtijevaju visoko specijalizirane zdravstvene usluge i koncentraciju dostupnih znanja i resursa.
Zdravstveni sustavi u Europskoj uniji nastoje osigurati visoku kvalitetu medicinske skrbi uz održivost i učinkovitost, što je ponekad teško ostvariti – osobito u slučajevima koncentriranja financijskih ili stručnih resursa, a još više u slučajevima kad se radi o rijetkim bolestima ili stanjima.
Zdravstvene politike Europske Unije teže unapređenju suradnje među zemljama Europske unije, a to nadasve uključuje i njihovo umrežavanje. Neke mreže koriste javnozdravstvene i istraživačke programe Europske Unije, posebno u područjima rijetkih bolesti, pedijatrijskih karcinoma i kompleksnih neuroloških bolesti. Takva se suradnja obično temelji na bilateralnim sporazumima ili zajedničkim projektima u pojedinim područjima. Štoviše, zdravstveni pristup varira diljem Europske unije pa je stoga potrebno učinkovitije i koordinirano povezivanje sa svrhom dijeljenja resursa i stručnosti kroz stvaranje Europskih referentnih mreža.
 
Ciljevi Europskih referentnih mreža najbolje se mogu postići na razini Europske unije jer podrazumijevaju sveobuhvatni pristup bolesniku u smislu visoko specijalizirane, kvalitetne i sigurne skrbi, europsku suradnju visoko specijaliziranih zdravstvenih ustanova, udruživanje znanja, poboljšanje postavljanja dijagnoze i njege u medicinskim domenama (u kojima je stručnost nedovoljno sveobuhvatna ili ne postoji dovoljan broj pacijenata za pružanje visoko specijalizirane skrbi), maksimalnu brzinu i opseg širenja inovacija u medicinskoj znanosti i zdravstvenim tehnologijama. Europske referentne mreže su ujedno i centralne točke medicinske izobrazbe i istraživanja, informiranja i ocjenjivanja.
Sudjelovanje pružatelja zdravstvenih usluga u Europskim referentnim mrežama je dobrovoljno i zahtijeva prihvaćanje kriterija i pravila za ocjenjivanje i vrednovanje. Svrha nije nužno stvaranje novih centara skrbi već umrežavanje - povezivanje postojećih i/ili prepoznavanje postojeće mreže koja će raditi kao stalna platforma na razini EU.
 
Najveći izazovi Europskih referentnih mreža:
 • uključivanje, privlačenje i prepoznavanje prave mreže i zdravstvenih usluga
 • uspostavljanje mrežnog modela s korisnim platformama i alatima
 • poticanje predanosti zemalja članica mreže te osiguranje održivosti uspostavljenih mreža
 • izbjegavanje fragmentacije i/ili dupliciranja napora
 • razvijanje i korištenje standardiziranih alata (kliničke smjernice, registri, usluge u zdravstvu i dr.)
Prednosti Europskih referentnih mreža:
 • poboljšanje visokokvalitetne specijalizirane skrbi za bolesnike s rijetkim bolestima ili stanjima
 • poboljšanje europske suradnje na razini visoko specijaliziranih zdravstvenih ustanova
 • povezivanje baza određenih bolesti, stanja i liječenja
 • poboljšanje kapaciteta postavljanja dijagnoza i liječenja u smanjenim mogućnostima (u kojima je stručnost nedovoljno sveobuhvatna ili ne postoji dovoljan broj pacijenata za pružanje visoko specijalizirane skrbi) u razvoju i dijeljenju kliničkih smjernica
 • pružanje pomoći državama članicama u unaprjeđenju pružanja visoko specijalizirane zdravstvene skrbi
 • povećavanje brzine i opsega uključivanja inovacija u medicinskoj znanosti i zdravstvenim tehnologijama
 • stvaranje centralnih točaka medicinske obuke i istraživanja