Poziv kandidatima


Datum objave: 18. siječnja 2023.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 28. prosinca 2023. godine za radna mjesta:

1. Voditelj Službe za organizaciju primarne zdravstvene zaštite, Sektor za primarnu zdravstvenu zaštitu i zdravstveni turizam, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu (red. br. Sist. 44.)
 
6. Informatički referent u Službi za podršku, izvještavanje i nadzor unutarnjih informacijskih sustava, Sektor za podršku i nadzor informacijskih sustava, Uprava za e-Zdravstvo (red. br. Sist. 150.)
 
7. Viši stručni savjetnik u Službi za pravne i normativne poslove, Sektor za pravne poslove, Uprava za pravne poslove u zdravstvu (red. br. Sist. 173.)
 
8. Viši upravni savjetnik u Službi za upravne postupke u sustavu bolničke zdravstvene zaštite i javnom zdravstvu, Sektor za upravne postupke i ljudske resurse, Uprava za pravne poslove u zdravstvu (red. br. Sist. 193.)
 
na testiranje (provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta, poznavanje rada na računalu i poznavanje engleskog jezika) i intervju dana 25. siječnja 2023. godine u 09:30 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
 
Datum objave: 18. siječnja 2023.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 28. prosinca 2023. godine za radna mjesta:

2. Viši stručni savjetnik u Službi za javnozdravstvenu zaštitu, Sektor za javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu (red. br. Sist. 77.)
 
3. Viši stručni savjetnik u Službi za javnozdravstvenu zaštitu, Sektor za javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu (red. br. Sist. 80.)
 
4. Stručni savjetnik u Službi za transplantaciju, Sektor za transplantaciju i biomedicinu, Uprava za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju, biomedicinu i kvalitetu zdravstvene zaštite (red. br. Sist. 105.)
 
5. Viši stručni savjetnik u Službi za biomedicinu, Sektor za transplantaciju i biomedicinu, Uprava za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju, biomedicinu i kvalitetu zdravstvene zaštite (red. br. Sist. 109.)
 
na testiranje (provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta, poznavanje rada na računalu i poznavanje engleskog jezika) i intervju dana 27. siječnja 2023. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Datum objave: 16. prosinca 2022.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 30. studenog 2022. godine za radna mjesta:
 
1. Viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica u Službi za organizaciju, praćenje i unaprjeđenje bolničke zdravstvene zaštite, Sektor za bolničku zdravstvenu zaštitu i kvalitetu zdravstvene zaštite, Upravi za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju, biomedicinu i kvalitetu zdravstvene zaštite
 
2. Stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica u Službi za organizaciju, praćenje i unaprjeđenje bolničke zdravstvene zaštite, Sektor za bolničku zdravstvenu zaštitu i kvalitetu zdravstvene zaštite, Upravi za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju, biomedicinu i kvalitetu zdravstvene zaštite
 
na intervju dana 22. prosinca 2022. godine u 11:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
 

 Datum objave: 15. prosinca 2022.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za imenovanje glavnog tajnika Ministarstva zdravstva objavljenog dana 25. studenog 2022. godine na intervju za radno mjesto:

1. Glavni tajnik ministarstva u Glavnom tajništvu, Ministarstvo zdravstva

dana 21. prosinca 2022. godine u 11:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.

 

Datum objave: 28. studenog 2022.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 11. studenog 2022. godine za radna mjesta:

7. Viši stručni savjetnik u Službi za organizaciju, praćenje i unaprjeđenje bolničke zdravstvene zaštite, Sektor za bolničku zdravstvenu zaštitu i kvalitetu zdravstvene zaštite, Uprava za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju, biomedicinu i kvalitetu zdravstvene zaštite (red. br. Sist. 89.)
 
9. Viši stručni savjetnik u Službi za biomedicinu, Sektor za transplantaciju i biomedicinu, Uprava za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju, biomedicinu i kvalitetu zdravstvene zaštite (red. br. Sist. 109.)
 
10. Stručni referent u Službi za izvršenje proračuna, računovodstvo i sustav unutarnjih kontrola, Sektor za financijske poslove, Uprava za financijske poslove i javnu nabavu (red. br. Sist. 126.)
 
11. Stručni suradnik u Službi za pripremu i provedbu postupaka javne nabave, Sektor za javnu nabavu, Uprava za financijske poslove i javnu nabavu (red. br. Sist. 135.)
 
na testiranje (provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta, poznavanje rada na računalu i poznavanje engleskog jezika) i intervju dana 7. prosinca 2022. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.

 
Datum objave: 25. studenog 2022.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 11. studenog 2022. godine za radna mjesta:

1. Administrativni tajnik u Glavnom tajništvu (red. br. Sist. 10.)

2. Administrativni referent u Službi za uredsko poslovanje, Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove, Glavno tajništvo (red. br. Sist. 30.)
 
12. Informatički referent u Službi za podršku, izvještavanje i nadzor unutarnjih informacijskih sustava, Sektor za podršku i nadzor informacijskih sustava, Uprava za e-Zdravstvo (red. br. Sist. 150.)
 
13. Viši stručni referent u Službi za ljudske resurse i usavršavanje zdravstvenih radnika, Sektor za upravne postupke i ljudske resurse, Uprava za pravne poslove u zdravstvu (red. br. Sist. 201.)
 
na testiranje (provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta, poznavanje rada na računalu i poznavanje engleskog jezika*) i intervju dana 5. prosinca 2022. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
*provjera poznavanja engleskog jezika provest će se samo za radna mjesta pod rednim brojevima 1., 12. i 13.
 
Datum objave: 25. studenog 2022.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 11. studenog 2022. godine za radna mjesta:

3. Voditelj Službe za organizaciju primarne zdravstvene zaštite, Sektor za primarnu zdravstvenu zaštitu i zdravstveni turizam, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu (red. br. Sist. 44.)
 
4. Viši stručni savjetnik u Službi za javnozdravstvenu zaštitu, Sektor za javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu (red. br. Sist. 77.)
 
5. Viši stručni savjetnik u Službi za javnozdravstvenu zaštitu, Sektor za javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam,
lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu (red. br. Sist. 80.)
 
6. Viši stručni savjetnik u Službi za javnozdravstvenu zaštitu, Sektor za javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu (red. br. Sist. 82.)
 
na testiranje (provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta, poznavanje rada na računalu i poznavanje engleskog jezika) i intervju dana 1. prosinca 2022. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
Datum objave: 18. listopada 2022.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 4. listopada 2022. godine za radna mjesta:

2. Stručni suradnik u Službi za organizaciju primarne zdravstvene zaštite, Sektor za primarnu zdravstvenu zaštitu i zdravstveni turizam, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu (red. br. Sist. 48. – na nepuno radno vrijeme u trajanju od 4 sata dnevno radi zamjene službenice koja radi s polovicom punog radnog vremena)
 
3. Viši stručni savjetnik u Službi za proračun, analizu i decentralizirane funkcije, Sektor za financijske poslove, Uprava za financijske poslove i javnu nabavu (red. br. Sist. 118. – zamjena duže odsutne službenice)
 
na intervju dana 25. listopada 2022. godine u 13:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
Datum objave: 18. listopada 2022.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 4. listopada 2022. godine za radno mjesto:

1. Viši stručni referent u Službi za stručne poslove, Sektor za ljudske potencijale i stručne poslove, Glavno tajništvo (red. br. Sist. 21. – zamjena duže odsutne službenice)
 
na intervju dana 24. listopada 2022. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
Datum objave: 4. listopada 2022.
 
Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru zdravstva na određeno vrijeme, a najdulje dok traje mandat ministra zdravstva objavljenog 7. rujna 2022. godine na intervju za radno mjesto:

1. Posebni savjetnik u Kabinetu ministra  

dana 10. listopada 2022. godine u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb prema rasporedu:
 
kandidat/kinja T.B. u 09:30 sati
kandidat/kinja M.H. u 09:50 sati
kandidat/kinja D.M. u 10:10 sati
kandidat/kinja E.V. u 10:30 sati
kandidat/kinja LJ.V. u 10:50 sati
 
Datum objave: 13. rujna 2022.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 1. rujna 2022. godine za radna mjesta:

1. Viši stručni referent u Službi za stručne poslove, Sektor za ljudske potencijale i stručne poslove, Glavno tajništvo (red. br. Sist. 21. – zamjena duže odsutne službenice)
 
2. Viši stručni savjetnik u Službi za proračun, analizu i decentralizirane funkcije, Sektor za financijske poslove, Uprava za financijske poslove i javnu nabavu (red. br. Sist. 118. – zamjena duže odsutne službenice)
 
na intervju dana 19. rujna 2022. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
Datum objave: 14. srpnja 2022.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 29. lipnja 2022. godine za radna mjesta:
1. Stručni suradnik – vježbenik u Službi za uredsko poslovanje, Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove, Glavno tajništvo (red. br. Sist. 27.)
 
2. Administrativni referent u Službi za uredsko poslovanje, Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove, Glavno tajništvo (red. br. Sist. 30.)
 
8. Stručni suradnik – vježbenik u Službi za pravne i normativne poslove, Sektor za pravne poslove, Uprava za pravne poslove u zdravstvu (red. br. Sist. 176.)
 
9. Stručni suradnik – vježbenik u Odjelu za nadzor na primarnoj razini zdravstvene zaštite, Služba zdravstvene inspekcije, Samostalni sektor za inspekcije u zdravstvu (red. br. Sist. 225.)
 
na testiranje (provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta, poznavanje rada na računalu i poznavanje engleskog jezika*) i intervju dana 20. srpnja 2022. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
*provjera poznavanja engleskog jezika provest će se samo za radna mjesta pod rednim brojevima 1., 8. i 9.
Datum objave: 14. srpnja 2022.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 29. lipnja 2022. godine za radna mjesta:
3. Voditelj Službe za organizaciju primarne zdravstvene zaštite, Sektor za primarnu zdravstvenu zaštitu i zdravstveni turizam, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu (red. br. Sist. 44.)
 
4. Viši stručni savjetnik u Službi za organizaciju primarne zdravstvene zaštite, Sektor za primarnu zdravstvenu zaštitu i zdravstveni turizam, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu (red. br. Sist. 47.)
 
5. Stručni suradnik – vježbenik u Službi za javno zdravstvo, zdravstvene projekte i programe, Sektor za javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu (red. br. Sist. 73.)
 
6. Viši stručni savjetnik u Službi za javnozdravstvenu zaštitu, Sektor za javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu (red. br. Sist. 77.)
 
7. Viši stručni savjetnik u Službi za javnozdravstvenu zaštitu, Sektor za javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu (red. br. Sist. 80.)
 
na testiranje (provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta, poznavanje rada na računalu i poznavanje engleskog jezika) i intervju dana 22. srpnja 2022. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
Datum objave: 6. srpnja 2022.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 23. lipnja 2022. godine za radno mjesto:

1. Viši stručni referent u Službi za stručne poslove, Sektor za ljudske potencijale i stručne poslove, Glavno tajništvo (red. br. Sist. 21. – zamjena duže odsutne službenice)
 
na intervju dana 12. srpnja 2022. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.