Poziv kandidatima


Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 14. kolovoza 2019. godine za radno mjesto:

1. viši stručni savjetnik u Zavodu za zdravstvene usluge u turizmu (red. br. Sist. 130.)

na testiranje i intervju dana 4. rujna 2019. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 2. travnja 2019. godine za radna mjesta pod rednim brojevima:
 1. Stručni suradnik u Službi za europske poslove, Samostalni sektor za europske poslove, međunarodnu suradnju i protokol (red. br. Sist. 420.);
 2. Stručni suradnik u Službi za međunarodnu suradnju i protokol, Samostalni sektor za europske poslove, međunarodnu suradnju i protokol (red. br. Sist. 425.).
 
na intervju dana 7. svibnja 2019. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 2. travnja 2019. godine za radna mjesta pod rednim brojevima:
 1. Viši upravni savjetnik u Službi za zdravstvene ustanove i ljudske resurse, Sektor za bolničku zdravstvenu zaštitu, Uprava za medicinsku djelatnost (red. br. Sist. 88.);
 2. Viši stručni savjetnik u Službi za zdravstvene ustanove i radnike u javnom zdravstvu, Sektor za javno zdravstvo, Uprava za medicinsku djelatnost (red. br. Sist. 99.).
 
na intervju dana 6. svibnja 2019. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 2. travnja 2019. godine za radno mjesto pod rednim brojem:
 1. Viši stručni referent u Službi za organizaciju primarne zdravstvene zaštite, Sektor za primarnu zdravstvenu zaštitu, Uprava za medicinsku djelatnost (red. br. Sist. 69.);
 
na intervju dana 30. travnja 2019. godine u 14:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 2. travnja 2019. godine za radna mjesta pod rednim brojevima:
 
 1. Viši stručni savjetnik u Službi za transplantaciju, Zavod za transplantaciju i biomedicinu (red. br. Sist. 118.);
 2. Stručni suradnik u Službi za transplantaciju, Zavod za transplantaciju i biomedicinu (red. br. Sist. 120.).
 
na intervju dana 30. travnja 2019. godine u 09:30 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 2. travnja 2019. godine za radna mjesta pod rednim brojevima:
 1. Stručni suradnik u Odjelu za posebne kategorije hrane, Služba za sigurnost hrane i vode za ljudsku potrošnju, Sektor državne sanitarne inspekcije za hranu i epidemiologiju, Uprava za sanitarnu inspekciju (red. br. Sist. 207.);
 2. Viši stručni savjetnik u Odjelu za prehranu, planiranje i financiranje službenih kontrola, Služba za sigurnost hrane i vode za ljudsku potrošnju, Sektor državne sanitarne inspekcije za hranu i epidemiologiju, Uprava za sanitarnu inspekciju (red. br. Sist. 210.);
 3. Stručni suradnik u Odjelu za prehranu, planiranje i financiranje službenih kontrola, Služba za sigurnost hrane i vode za ljudsku potrošnju, Sektor državne sanitarne inspekcije za hranu i epidemiologiju, Uprava za sanitarnu inspekciju (red. br. Sist. 210.a).
 
na intervju dana 29. travnja 2019. godine u 09:30 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 27. veljače 2019. godine za radno mjesto:

1. sanitarni inspektor u Ispostavi Vrgorac, Služba za južnu Dalmaciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Uprava za sanitarnu inspekciju

na testiranje i intervju dana 14. ožujka 2019. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 28. prosinca 2018. godine za radno mjesto:

4. viši zdravstveni inspektor u Odjelu za nadzor na primarnoj razini zdravstvene zaštite, Služba zdravstvene inspekcije, Samostalni sektor za inspekcije u zdravstvu

na testiranje i intervju dana 20. veljače 2019. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 28. prosinca 2018. godine za radno mjesto:

3. viši stručni savjetnik u Službi za provedbu postupaka javne nabave, Sektor za javnu nabavu, Uprava za financijske poslove, fondove Europske unije, međunarodne projekte i javnu nabavu

na testiranje i intervju dana 15. veljače 2019. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 28. prosinca 2018. godine za radno mjesto:

5. stručni savjetnik u Službi za međunarodnu suradnju i protokol, Samostalni sektor za europske poslove, međunarodnu suradnju i protokol

na testiranje i intervju dana 08. veljače 2019. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 28. prosinca 2018. godine za radno mjesto:

2. viši stručni savjetnik u Službi za transplantaciju, Zavod za transplantaciju i biomedicinu

na testiranje i intervju dana 05. veljače 2019. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 28. prosinca 2018. godine za radno mjesto:

1. viši stručni savjetnik u Službi za korisničku podršku, Sektor za informatičke tehnologije, Glavno tajništvo

na testiranje i intervju dana 01. veljače 2019. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 27. prosinca 2018. godine za radno mjesto:

1. stručni suradnik u Službi za lijekove, Sektor za lijekove i medicinske proizvode, Uprava za medicinsku djelatnost

na intervju dana 29. siječnja 2019. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb. 
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 02. siječnja 2019. godine za radno mjesto:

2. stručni suradnik u Službi za međunarodnu suradnju i protokol, Samostalni sektor za europske poslove, međunarodnu suradnju i protokol

na intervju dana 28. siječnja 2019. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

12. Stručni suradnik u Odjelu za provedbu međunarodnih zajmova, Služba za provedbu međunarodnih zajmova i strukturnih reformi, Sektor za fondove Europske unije i međunarodne projekte, Uprava za financijske poslove, fondove Europske unije,

međunarodne projekte i javnu nabavu na testiranje i intervju dana 06. studenoga 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
 
Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

13. Stručni suradnik u Odjelu za programiranje, koordinaciju i vrednovanje programa i projekata Europske unije, Služba za fondove Europske unije, Sektor za fondove Europske unije i međunarodne projekte, Uprava za financijske poslove, fondove

Europske unije, međunarodne projekte i javnu nabavu na testiranje i intervju dana 06. studenoga 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
 
Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

21. Viši zdravstveni inspektor u Odjelu za nadzor na primarnoj razini zdravstvene zaštite, Služba zdravstvene inspekcije, Samostalni sektor za inspekcije u zdravstvu

na testiranje i intervju dana 05. studenoga 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

6. Viši stručni referent u Službi za organizaciju primarne zdravstvene zaštite, Sektor za primarnu zdravstvenu zaštitu, Uprava za medicinsku djelatnost

na testiranje i intervju dana 31. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

2. Stručni suradnik u Službi za normativne poslove, Sektor za pravne poslove, Glavno tajništvo

na testiranje i intervju dana 31. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

1. Administrativni tajnik u Glavnom tajništvu

na testiranje i intervju dana 30. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

8. Viši stručni referent u Službi za biomedicinu, Zavod za transplantaciju i biomedicinu

na testiranje i intervju dana 26. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

9. Administrativni tajnik u Zavodu za zdravstvene usluge u turizmu

na testiranje i intervju dana 26. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

15. Viši stručni savjetnik u Službi za provedbu postupaka javne nabave, Sektor za javnu nabavu, Uprava za financijske poslove, fondove Europske unije, međunarodne projekte i javnu nabavu

na testiranje i intervju dana 24. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

16. Stručni suradnik u Službi za provedbu postupaka javne nabave, Sektor za javnu nabavu, Uprava za financijske poslove, fondove Europske unije, međunarodne projekte i javnu nabavu

na testiranje i intervju dana 24. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

23. Stručni suradnik – vježbenik u Službi za europske poslove, Samostalni sektor za europske poslove, međunarodnu suradnju i protokol

na testiranje i intervju dana 22. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

 
Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

24. Stručni savjetnik u Službi za međunarodnu suradnju i protokol, Samostalni sektor za europske poslove, međunarodnu suradnju i protokol

na testiranje i intervju dana 22. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

10. Stručni suradnik u Službi za izvršenje državnog proračuna, financijsko upravljanje i kontrole, sustav kvalitete, računovodstvo i knjigovodstvo, Sektor za financijske poslove, Uprava za financijske poslove, fondove Europske unije, međunarodne

projekte i javnu nabavu na testiranje i intervju dana 19. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

11. Stručni referent u Službi za izvršenje državnog proračuna, financijsko upravljanje i kontrole, sustav kvalitete, računovodstvo i knjigovodstvo, Sektor za financijske poslove, Uprava za financijske poslove, fondove Europske unije, međunarodne

projekte i javnu nabavu na testiranje i intervju dana 19. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u
Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:


7. stručni suradnik u Službi za zdravstvene ustanove i radnike u javnom zdravstvu, Sektor za javno zdravstvo, Uprava za medicinsku djelatnost

na testiranje i intervju dana 15. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
 
Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

22. farmaceutski inspektor u Službi farmaceutske inspekcije, Samostalni sektor za inspekcije u zdravstvu

na testiranje i intervju dana 15. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

      18. Viši državni sanitarni inspektor u Odjelu za politiku sigurnosti hrane i vode za ljudsku potrošnju, Služba za sigurnost hrane i vode za ljudsku potrošnju, Sektor državne sanitarne inspekcije za hranu i epidemiologiju, Uprava za sanitarnu

inspekciju na testiranje i intervju dana 9. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

      19. Upravni referent u Ispostavi Zadar, Služba za sjevernu Dalmaciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Uprava za sanitarnu inspekciju

na testiranje i intervju dana 11. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 
 
Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:
 
       20. Stručni suradnik u Službi za Grad Zagreb, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Uprava za sanitarnu inspekciju

na testiranje i intervju dana 11. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

        3. Viši informatički referent u Službi za analizu, informatizaciju i poboljšavanje poslovnih procesa, Sektor za informatičke tehnologije, Glavno tajništvo

na testiranje i intervju dana 5. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

 
Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

        4. Informatički referent u Službi za analizu, informatizaciju i poboljšavanje poslovnih procesa, Sektor za informatičke tehnologije, Glavno tajništvo

na testiranje i intervju dana 5. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

 
Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:

         17. Samostalni upravni referent u Službi za pravnu podršku, Sektor državne sanitarne inspekcije za ekologiju i pravnu podršku, Uprava za sanitarnu inspekciju

na testiranje i intervju dana 5. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 31. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:
 1. Viši stručni referent u Službi za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala, Sektor za ljudske potencijale, službeničke odnose i stručne poslove, Glavno tajništvo
na testiranje i intervju dana 1. listopada 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 23. kolovoza 2018. godine za radno mjesto:
 1. Namještenik treće vrste u Službi za tehničke poslove, Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove, Glavno tajništvo
na intervju dana 12. rujna 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 01. lipnja 2018. godine za radno mjesto:
 1. Viši stručni savjetnik u Službi za zdravstvene ustanove i radnike u javnom zdravstvu, Sektor za javno zdravstvo, Uprava za medicinsku djelatnost
na intervju dana 03. srpnja 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.
 

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva objavljenog 30. ožujka 2018. godine za radno mjesto
 • viši sanitarni inspektor u Ispostavi Osijek, Služba za istočnu Hrvatsku, Sektor za županijske sanitarne inspekcije, Uprava za sanitarnu inspekciju
 
na intervju dana 26. travnja 2018. godine u 09:00 sati u Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, Zagreb.