Izabrani kandidati-objava

Nakon provedenog postupka po Oglasu za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA:112-03/21-01/43, URBROJ: 534-02-1-1/2-21-6 objavljenog 13. rujna 2021. godine u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 176, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranici Ministarstva zdravstva, sukladno članku 61. stavku 10. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) objavljuje se rješenje o prijmu izabranog kandidata na naprijed navedenom Oglasu za radno mjesto:
 
1. Stručnog suradnika u Službi za planiranje i praćenje izvršenja, Sektor za javnu nabavu, Uprava za financijske poslove i javnu nabavu
   
Nakon provedenog postupka po Oglasu za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA: 112-03/21-01/20, URBROJ: 534-02-1-1/1-21-10 objavljenog 25. kolovoza 2021. godine u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 163, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranici Ministarstva zdravstva, sukladno članku 61. stavku 10. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) objavljuju se rješenja o prijmu izabranih kandidata za radna mjesta:
 
1. Viši stručni savjetnik u Službi za kvalitetu zdravstvene zaštite, Sektor za bolničku zdravstvenu zaštitu i kvalitetu zdravstvene zaštite, Uprava za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju, biomedicinu i kvalitetu zdravstvene zaštite
   
 
2. Viši stručni savjetnik u Službi za kvalitetu zdravstvene zaštite, Sektor za bolničku zdravstvenu zaštitu i kvalitetu zdravstvene zaštite, Uprava za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju, biomedicinu i kvalitetu zdravstvene zaštite
   
3. Viši stručni savjetnik u Službi za kvalitetu zdravstvene zaštite, Sektor za bolničku zdravstvenu zaštitu i kvalitetu zdravstvene zaštite, Uprava za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju, biomedicinu i kvalitetu zdravstvene zaštite
     
Nakon provedenog postupka po Oglasu za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA:112-03/21-01/21, URBROJ: 534-02-1-1/1-21-6 objavljenog 11. kolovoza 2021. godine u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 153, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranici Ministarstva zdravstva, sukladno članku 61. stavku 10. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) objavljuje se rješenje o prijmu izabranog kandidata na naprijed navedenom Oglasu za radno mjesto:
 
1.  stručnog suradnika u Službi za međunarodnu suradnju, Samostalni sektor za europske poslove i međunarodnu suradnju u zdravstvu
 
Nakon provedenog postupka po Javnom natječaju za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA:112-02/21-01/02, URBROJ: 534-02-1-1/2-21-14 objavljenog 30. srpnja 2021. godine u „Narodnim novinama“, broj 86/21, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranici Ministarstva zdravstva, sukladno članku 52. stavku 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) objavljuje se rješenje o prijmu izabranog kandidata za radno mjesto:
 
6. Farmaceutski inspektor u Službi farmaceutske inspekcije, Samostalni sektor za inspekcije u zdravstvu
 
Nakon provedenog postupka po Oglasu za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA:112-03/21-01/12, URBROJ: 534-02-1-1/2-21-6 objavljenog 13. srpnja 2021. godine u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 133, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranici Ministarstva zdravstva, sukladno članku 61. stavku 10. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) objavljuje se rješenje o prijmu izabranog kandidata na naprijed navedenom Oglasu za radno mjesto:
 
1. Stručni suradnik u Službi za organizaciju primarne zdravstvene zaštite, Sektor za primarnu zdravstvenu zaštitu i zdravstveni turizam, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu
   
Nakon provedenog postupka po Oglasu za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA:112-03/21-01/11, URBROJ: 534-02-1-1/2-21-6 objavljenog 26. svibnja 2021. godine u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 101., web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranici Ministarstva zdravstva, sukladno članku 61. stavku 10. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) objavljuje se rješenje o prijmu izabranog kandidata na naprijed navedenom Oglasu za radno mjesto:
 
1. Viši stručni referent u Službi za organizaciju, praćenje i unapređenje bolničke zdravstvene zaštite, Sektor za bolničku zdravstvenu zaštitu i kvalitetu zdravstvene zaštite, Uprava za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju, biomedicinu kvalitetu zdravstvene zaštite
 
Nakon provedenog postupka po Oglasu za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA:112-03/21-01/04, URBROJ: 534-02-1-1/2-21-7 objavljenog 22. ožujka 2021. godine u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 62, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranici Ministarstva zdravstva, sukladno članku 61. stavku 10. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) objavljuje se rješenje o prijmu izabranog kandidata na naprijed navedenom Oglasu za radno mjesto:
 
1. Viši upravni savjetnik u Službi za upravne postupke u sustavu bolničke zdravstvene zaštite i javnom zdravstvu, Sektor za upravne postupke i ljudske resurse, Uprava za pravne poslove u zdravstvu
 

Nakon provedenog postupka po javnom natječaju za imenovanje ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva zdravstva KLASA: 112-02/20-01/10, URBROJ: 534-02-2-1/2-20-1 objavljenog 28. listopada 2020. godine u „Narodnim novinama“, broj 118/20, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranici Ministarstva zdravstva, na sljedećoj poveznici objavljena su rješenja Vlade Republike Hrvatske o imenovanju ravnatelja/ica upravnih organizacija u sastavu Ministarstva zdravstva:
 
https://mpu.gov.hr/javna-objava-rjesenja-o-prijemu-u-drzavnu-sluzbu/22302?nid=9286

Nakon provedenog postupka po Oglasu za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA: 112-03/20-01/01, URBROJ: 534-02-2-1/2-20-2  objavljenog 27. siječnja  2020. godine u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 18., web stranici Ministarstva uprave i web stranici Ministarstva zdravstva, sukladno članku 61. stavku 10. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) objavljuje se rješenje o prijmu izabranog kandidata na naprijed navedenom Oglasu za radno mjesto:


1. stručni savjetnik  u Odjelu za programiranje, koordinaciju i vrednovanje programa i projekata Europske unije, Služba za fondove Europske unije, Sektor za fondove Europske unije i međunarodne projekte, Uprava za financijske poslove, fondove Europske unije, međunarodne projekte i javnu nabavu
 


Nakon provedenog postupka po javnom natječaju za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA: 112-02/19-01/75, URBROJ: 534-02-2-1/2-19-10 objavljenog 6. prosinca 2019. godine u „Narodnim novinama“, broj 119/19, web stranici Ministarstva uprave i web stranici Ministarstva zdravstva, sukladno članku 52. stavku 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) objavljuju se rješenja o prijmu/izboru izabranih kandidata na naprijed navedenom javnom natječaju za radna mjesta:


8. Stručni suradnik, Služba za planiranje i pripremu postupaka javne nabave, Sektor za javnu nabavu, Uprava za financijske poslove, fondove Europske unije, međunarodne projekte i javnu nabavu
 


6. stručni suradnik  u Službi za biomedicinu, Sektor za transplantaciju i biomedicinu, Uprava za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju i biomedicinu
 
11. stručni suradnik u Službi farmaceutske inspekcije, Samostalni sektor za inspekcije u zdravstvu
 

9. viši stručni savjetnik u Službi za sigurnost hrane, genetski modificirane organizme i vodu za ljudsku potrošnju, Samostalni sektor za javnozdravstvenu zaštitu
 

5. Viši stručni referent u Službi za ljudske resurse i usavršavanje u bolničkoj djelatnosti, Sektor za zdravstvene ustanove i ljudske resurse, Uprava za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju i biomedicinu
 


7. Voditelj Službe za izvršenje proračuna, računovodstvo i sustav unutarnjih kontrola, Sektor za financijske poslove, Uprava za financijske poslove, fondove Europske unije, međunarodne projekte i javnu nabavu
 
1. Administrativni referent u Službi za uredsko poslovanje, Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove, Glavno tajništvo
 
2. Stručni referent u Službi za tehničke poslove, Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove, Glavno tajništvo
   
3. Viši upravni referent u Službi za upravne postupke u sustavu primarne zdravstvene zaštite, Sektor za primarnu zdravstvenu zaštitu, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, lijekove i medicinske   proizvode i javno zdravstvo
   
4. Stručni suradnik u Službi za medicinske proizvode, Sektor za lijekove i medicinske proizvode, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, lijekove i medicinske proizvode i javno zdravstvo
 

Nakon provedenog postupka po Oglasu za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA:112-02/19-01/77, URBROJ: 534-02-2-1/2-19-2  objavljen dana 17. prosinca 2019. godine u Biltenu HZZ broj 242., sukladno članku 52. stavku 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) objavljuje se rješenje o prijmu izabranog kandidata na naprijed Oglasu za radno mjesto pod rednim brojem:
 
1. Stručni suradnik u Službi za normativne poslove, Sektor za pravne poslove, Glavno tajništvo (red. br. Sist. 16. – zamjena za dugotrajno bolovanje)
    


Nakon provedenog postupka po Oglasu za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA:112-02/19-01/76, URBROJ: 534-02-2-1/2-19-2 objavljenog 2. prosinca 2019. godine u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 231, web stranici Ministarstva uprave i web stranici Ministarstva zdravstva, sukladno članku 61. stavku 10. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) objavljuje se rješenje o prijmu izabranog kandidata na naprijed navedenom Oglasu za radno mjesto:
 
1. Administrativni referent u Službi za uredsko poslovanje, Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove, Glavno tajništvo
   

Nakon provedenog postupka po Oglasu za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA:112-02/19-01/74, URBROJ: 534-02-3-1/3-19-2 objavljenog 13. studenoga 2019. godine u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 218, web stranici Ministarstva uprave i web stranici Ministarstva zdravstva, sukladno članku 61. stavku 10. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) objavljuje se rješenje o prijmu izabranog kandidata na naprijed navedenom Oglasu za radno mjesto:
 
1. Viši stručni savjetnik u Službi za medicinske poslove, Sektor za lijekove i medicinske proizvode, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, lijekove i medicinske proizvode i javno zdravsvo
 

Nakon provedenog postupka po Oglasu za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA:112-02/19-01/08, URBROJ: 534-02-3-1/3-19-21 objavljenog dana 29. kolovoza 2019. godine u Biltenu HZZ broj 166, sukladno članku 52. stavku 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17 i 70/19) objavljuje se rješenje o prijmu izabranog kandidata na naprijed navedenom Oglasu za radno mjesto pod rednim brojem:
 
1.  Viši upravni savjetnik, Služba za zdravstvene ustanove i ljudske resurse, Sektor za bolničku zdravstvenu zaštitu, Uprava za medicinsku djelatnost – ranije, sada prema novom ustroju: Viši upravni savjetnik, Služba za zdravstvene ustanove i upravne postupke u bolničkoj djelatnosti, Sektor za zdravstvene ustanove i ljudske resurse, Uprava za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju i biomedicinu
 
2.  Viši stručni savjetnik, Služba za transplantaciju, Zavod za transplantaciju i biomedicinu – ranije, sada prema novom ustroju: Viši stručni savjetnik, Služba za transplantaciju, Sektor za transplantaciju i biomedicinu, Uprava za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju i biomedicinu
 


Nakon provedenog postupka po Javnom natječaju za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA:112-02/19-01/53, URBROJ: 534-02-3-1/4-19-2  objavljenog dana 14. kolovoza 2019. godine u „Narodnim novinama“ broj 77/19, sukladno članku 52. stavku 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17 i 70/19) objavljuje se rješenje o prijmu izabranog kandidata na naprijed navedenom Javnom natječaju za radno mjesto pod rednim brojem:
 
1.      Viši stručni savjetnik, Zavod za zdravstvene usluge u turizmu
 

Nakon provedenog postupka po Oglasu za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA:112-03/19-01/08, URBROJ: 534-02-3-1/3-19-2  objavljenog dana 02. travnja 2019. godine u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 65., sukladno članku 52. stavku 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17) objavljuje se rješenje o prijmu izabranog kandidata na naprijed navedenom Oglasu za radno mjesto pod rednim brojem


3. Viši stručni savjetnik, Služba za zdravstvene ustanove i radnike u javnom zdravstvu, Sektor za javno zdravstvo, Uprava za medicinsku djelatnost   
1. Viši stručni referent, Služba za organizaciju primarne zdravstvene zaštite, Sektor za primarnu zdravstvenu zaštitu, Uprava za medicinsku djelatnost  10. stručni suradnik, Služba za međunarodnu suradnju i protokol, Samostalni sektor za europske poslove, međunarodnu suradnju i protokol  
9. stručni suradnik, Služba za europske poslove, Samostalni sektor za europske poslove, međunarodnu suradnju i protokol  
8. stručni suradnik, Odjel za prehranu, planiranje i financiranje službenih kontrola, Služba za sigurnost hrane i vode za ljudsku potrošnju, Sektor državne sanitarne inspekcije za hranu i epidemiologiju, Uprava za sanitarnu inspekciju
7. viši stručni savjetnik, Odjel za prehranu, planiranje i financiranje službenih kontrola, Služba za sigurnost hrane i vode za ljudsku potrošnju, Sektor državne sanitarne inspekcije za hranu i epidemiologiju, Uprava za sanitarnu inspekciju
   
6. stručni suradnik, Odjel za posebne kategorije hrane, Služba za sigurnost hrane i vode za ljudsku potrošnju, Sektor državne sanitarne inspekcije za hranu i epidemiologiju, Uprava za sanitarnu inspekciju
  5.  stručni suradnik, Služba za transplantaciju, Zavod za transplantaciju i biomedicinu
   
Nakon provedenog postupka po Javnom natječaju za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA:112-02/19-01/45, URBROJ: 534-02-3-1/4-19-2 objavljenog dana 27. veljače 2019 godine u „Narodnim novinama“ broj 20/19, sukladno članku 52. stavku 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17) objavljuje se rješenje o prijmu izabranog kandidata na naprijed navedenom Javnom natječaju za radno mjesto pod rednim brojem:

1. Sanitarni inspektor u Ispostavi Vrgorac, Služba za južnu Dalmaciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Uprava za sanitarnu inspekciju
   

Nakon provedenog postupka po Javnom natječaju za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA:112-02/18-01/41, URBROJ: 534-02-3-1/3-18-6  objavljenog dana 28. prosinca 2018. godine u Narodnim novinama 119/18, sukladno članku 52. stavku 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17) objavljuje se rješenje o prijmu/izboru izabranog kandidata na naprijed navedenom Javnom natječaju za radno mjesto pod rednim brojem

 
       4. viši zdravstveni inspektor, Odjel za nadzor na primarnoj razini zdravstvene zaštite, Služba zdravstvene inspekcije, Samostalni sektor za inspekcije u zdravstvu 
       2. viši stručni savjetnik, Služba za transplantaciju, Zavod za transplantaciju i biomedicinu 
       3. viši stručni savjetnik, Služba za provedbu postupaka javne nabave, Sektor za javnu nabavu, Uprava za financijske poslove, fondove Europske unije, međunarodne projekte i javnu nabavu 
 
       5.  stručni savjetnik, Služba za međunarodnu suradnju i protokol, Samostalni sektor za europske poslove, međunarodnu suradnju i protokol  
     
      1. viši stručni savjetnik
, Služba za korisničku podršku, Sektor za informatičke tehnologije, Glavno tajništvo

Nakon provedenog postupka po Oglasu za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA:112-03/18-01/108, URBROJ: 534-02-3-1/3-18-3  objavljenog dana 27. prosinca 2018. godine u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 248., sukladno članku 52. stavku 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17) objavljuje se rješenje o prijmu izabranog kandidata na naprijed navedenom Oglasu za radno mjesto pod rednim brojem
 1. Stručni suradnik, Služba za lijekove, Sektor za lijekove i medicinske proizvode, Uprava za medicinsku djelatnost

Nakon provedenog postupka po Javnom natječaju za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA:112-02/18-01/43, URBROJ: 534-02-3-1/1-18-2  objavljenog dana 31. kolovoza 2018. godine u Narodnim novinama 78/18, sukladno članku 52. stavku 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17) objavljuje se rješenje o prijmu/izboru izabranog kandidata na naprijed navedenom Javnom natječaju za radno mjesto pod rednim brojem:


7. stručni suradnik, Služba za zdravstvene ustanove i radnike u javnom zdravstvu, Sektor za javno zdravstvo, Uprava za medicinsku djelatnost
            

12. stručni suradnik, Odjel za provedbu međunarodnih zajmova, Služba za provedbu međunarodnih zajmova i strukturnih reformi, Sektor za fondove Europske unije i međunarodne projekte, Uprava za financijske poslove, fondove Europske unije, međunarodne projekte i javnu nabavu,
 
23. stručni suradnik-vježbenik, Služba za europske poslove, Samostalni sektor za europske poslove, međunarodnu suradnju i protokol,
           6. viši stručni referent, Služba za organizaciju primarne zdravstvene zaštite, Sektor za primarnu zdravstvenu zaštitu, Uprava za medicinsku djelatnost,
 
16. stručni suradnik, Služba za provedbu postupaka javne nabave, Sektor za javnu nabavu, Uprava za financijske poslove, fondove Europske unije, međunarodne projekte i javnu nabavu
 

2. stručni suradnik, Služba za normativne poslove, Sektor za pravne poslove, Glavno tajništvo
 

18.  viši državni sanitarni inspektor, Odjel za politiku sigurnosti hrane i vode za ljudsku potrošnju, Služba za sigurnost hrane i vode za ljudsku potrošnju, Sektor državne sanitarne inspekcije za hranu i epidemiologiju, Uprava za sanitarnu inspekciju
 

8. viši stručni referent, Služba za biomedicinu, Zavod za transplantaciju i biomedicinu
 

9. administrativni tajnik, Zavod za zdravstvene usluge u turizmu
    

1. administrativni tajnik, Glavno tajništvo ministarstva
 
4. informatički referent, Služba za analizu, informatizaciju i poboljšanje poslovnih procesa, Sektor za informatičke tehnologije, Glavno tajništvo,
10. stručni suradnik, Služba za izvršenje državnog proračuna, financijsko upravljanje i kontrole, sustav kvalitete, računovodstvo i knjigovodstvo, Sektor za financijske poslove, Uprava za financijske poslove, fondove Europske unije, međunarodne projekte i javnu nabavu
 
3. viši informatički referent, Služba za analizu, informatizaciju i poboljšanje poslovnih procesa, Sektor za informatičke tehnologije, Glavno tajništvo,  
10. stručni suradnik, Služba za izvršenje državnog proračuna, financijsko upravljanje i kontrole, sustav kvalitete, računovodstvo i knjigovodstvo, Sektor za financijske poslove, Uprava za financijske poslove, fondove Europske unije, međunarodne projekte i javnu nabavu,
11. stručni referent, Služba za izvršenje državnog proračuna, financijsko upravljanje i kontrole, sustav kvalitete, računovodstvo i knjigovodstvo, Sektor za financijske poslove, Uprava za financijske poslove, fondove Europske unije, međunarodne projekte i javnu nabavu,
   
20. stručni suradnik, Služba za Grad Zagreb, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Uprava za sanitarnu inspekciju,
   
17. samostalni upravni referent, Služba za pravnu podršku, Sektor državne sanitarne inspekcije za ekologiju i pravnu podršku, Uprava za sanitarnu inspekciju
 
19. upravni referent, Ispostava Zadar, Služba za sjevernu Dalmaciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Uprava za sanitarnu inspekciju,
 
22. farmaceutski inspektor, Služba farmaceutske inspekcije, Samostalni sektor za inspekcije u zdravstvu.
5. viši stručni referent, Služba za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala, Sektor za ljudske potencijale, službeničke odnose i stručne poslove, Glavno tajništvo
Nakon provedenog postupka po Oglasu za prijam namještenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA:112-03/18-01/55, URBROJ: 534-02-3-1/2-18-4 objavljenog 23. kolovoza 2018. godine u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 162, sukladno članku 4. stavku 4. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj 112/17 i 12/18) objavljuje se odluka o izboru kandidata na naprijed navedenom Oglasu za radno mjesto:
 
1. namještenik treće vrste u Službi za tehničke poslove, Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove, Glavno tajništvo.
 
Nakon provedenog postupka po Oglasu za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA:112-03/18-01/47, URBROJ: 534-02-3-1/2-18-3  objavljen dana 01. lipnja 2018. godine u Biltenu HZZ broj 106, sukladno članku 52. stavku 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17) objavljuje se rješenje o prijmu izabranog kandidata na naprijed navedenom Oglasu za radno mjesto pod rednim brojem:
 
1. viši stručni savjetnik, Služba za zdravstvene ustanove i radnike u javnom zdravstvu, Sektor za javno zdravstvo, Uprava za medicinsku djelatnost.
 

Nakon provedenog postupka po Javnom natječaju za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA:112-02/17-01/324, URBROJ: 534-02-3-1/5-18-27  objavljenog dana 31. siječnja 2018. godine u Narodnim novinama 10/18, sukladno članku 52. stavku 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17) objavljuje se rješenje o prijmu izabranog kandidata na naprijed navedenom Javnom natječaju za radno mjesto pod rednim brojem:

 
1. viši stručni savjetnik u Odjelu za provedbu međunarodnih zajmova, Služba za provedbu međunarodnih zajmova i strukturnih reformi, Sektor za fondove Europske unije i međunarodne projekte, Uprava za financijske poslove, fondove Europske unije, međunarodne projekte i javnu nabavu.

 

2. stručni savjetnik, Odjel za provedbu strukturnih reformi, Služba za provedbu međunarodnih zajmova i strukturnih reformi, Sektor za fondove Europske unije i međunarodne projekte, Uprava za financijske poslove, fondove Europske unije, međunarodne projekte i javnu nabavu.
 

Nakon provedenog postupka po Javnom natječaju za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA:112-02/17-01/324, URBROJ: 534-02-3-1/5-17-12  objavljenom dana 20. prosinca 2017. godine u Narodnim novinama 127/17, sukladno članku 52. stavku 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17) objavljuje se rješenje o prijmu izabranog kandidata na naprijed navedenom Javnom natječaju za radno mjesto pod rednim brojem:


1. stručni suradnik u Službi za normativne poslove, Sektor za pravne poslove, Glavno tajništvo
 
 • Datum javne objave: 09.02.2018.
 • Dostava se smatra izvršenom: 19.02.2018.
 
2. administrativni referent u Službi za uredsko poslovanje, Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove, Glavno tajništvo
 
 • Datum javne objave: 09.02.2018.
 • Dostava se smatra izvršenom: 19.02.2018.

3. viši stručni referent u Službi za tehničke poslove, Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove, Glavno tajništvo
 • Datum javne objave: 09.02.2018.
 • Dostava se smatra izvršenom: 19.02.2018.
 
4. viši stručni referent u Službi za organizaciju bolničke zdravstvene zaštite, Sektor za bolničku zdravstvenu zaštitu, Uprava za medicinsku djelatnost
 
 • Datum javne objave: 09.02.2018.
 • Dostava se smatra izvršenom: 19.02.2018.
 
8. stručni suradnik u Odjelu za programiranje, koordinaciju i vrednovanje programa i projekata Europske unije, Služba za fondove Europske unije, Sektor za fondove Europske unije i međunarodne projekte, Uprava za financijske poslove, fondove Europske unije, međunarodne projekte i javnu nabavu
 
 • Datum javne objave: 09.02.2018.
 • Dostava se smatra izvršenom: 19.02.2018.
 
9. sanitarni inspektor u Ispostavi Donji Miholjac, Služba za istočnu Hrvatsku, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Uprava za sanitarnu inspekciju
 
 • Datum javne objave: 09.02.2018.
 • Dostava se smatra izvršenom: 19.02.2018.
 
10. stručni suradnik u Odjelu za nadzor na primarnoj razini zdravstvene zaštite, Služba zdravstvene inspekcije, Samostalni sektor za inspekcije u zdravstvu
 
 • Datum javne objave: 09.02.2018.
 • Dostava se smatra izvršenom: 19.02.2018.
 
11. stručni suradnik u Službi za inspekciju krvi, tkiva i stanica, Samostalni sektor za inspekcije u zdravstvu
 
 • Datum javne objave: 09.02.2018.
 • Dostava se smatra izvršenom: 19.02.2018.

 
7. viši stručni savjetnik u u Odjelu za programiranje, koordinaciju i vrednovanje programa i projekata Europske unije, Služba za fondove Europske unije, Uprava za financijske poslove, fondove Europske unije, međunarodne projekte i javnu nabavu.
 
Nakon provedenog postupka po Oglasu za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA:112-03/17-01/569, URBROJ: 534-02-2-1/4-17-12  objavljenom dana 29. rujna 2017 godine u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 189., sukladno članku 61. stavku 7. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17) objavljuje se rješenje o prijmu izabranog kandidata na naprijed navedenom Oglasu za radno mjesto pod rednim brojem:
 
1. stručni suradnik u Službi za međunarodnu suradnju i protokol, Samostalni sektor za europske poslove, međunarodnu suradnju i protokol.
 
Nakon provedenog postupka po Oglasu za prijam namještenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA:112-03/17-01/584, URBROJ: 534-02-3-1/5-17-3  objavljenom dana 31. listopada 2017 godine u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 205., sukladno članku 4. stavku 4. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, broj 112/17) objavljuje se odluka o izboru kandidata na naprijed navedenom Oglasu za radno mjesto pod rednim brojem:
 
1. namještenik treće vrste u Službi za tehničke poslove, Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove, Glavno tajništvo.
 
Nakon provedenog postupka po Javnom natječaju za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA:112-02/17-01/203, URBROJ: 534-02-3-1/4-17-12 objavljenom dana 29. rujna 2017 godine u „Narodnim novinama“ broj 97/17, sukladno članku 52. stavku 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17) objavljuju se rješenja o prijamu izabranih kandidata na naprijed navedenom Javnom natječaju za radna mjesta pod rednim brojevima:

9. viši stručni referent u Službi za europske poslove, Samostalni sektor za europske poslove, međunarodnu suradnju i protokol.                                                                                                                                                                                               
 
 
4. stručni suradnik u Službi za medicinske proizvode, Sektor za lijekove i medicinske proizvode, Uprava za medicinsku djelatnost
   
5. stručni suradnik u Službi za transplantaciju, Zavod za transplantaciju i biomedicinu
 
6. viši stručni savjetnik u Odjelu za provedbu strukturnih reformi, Služba za provedbu međunarodnih zajmova i strukturnih reformi, Sektor za fondove Europske unije i međunarodne projekte, Uprava za financijske poslove, fondove Europske unije, međunarodne projekte i javnu nabavu
 
8. sanitarni inspektor u Službi za Grad Zagreb, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Uprava za sanitarnu inspekciju
   

3. viši stručni referent u Službi za zdravstvene projekte i programe, Sektor za javno zdravstvo, Uprava za medicinsku djelatnost
 
7. sanitarni inspektor u Ispostavi Metković, Služba za južnu Dalmaciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Uprava za sanitarnu inspekciju
 
1. viši stručni savjetnik u Službi za analizu, informatizaciju i poboljšavanje poslovnih procesa, Sektor za informatičke tehnologije, Glavno tajništvo
 
2. stručni referent u Službi za upravne postupke u sustavu primarne zdravstvene zaštite, Sektor za primarnu zdravstvenu zaštitu, Uprava za medicinsku djelatnost
   
Nakon provedenog postupka po Javnom natječaju za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA:112-03/1701/565, URBROJ: 534-02-3-1/2-17-6 objavljen dana 28. lipnja 2017 godine u „Narodnim novinama“ broj 61/17, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama objavljujemo ime, prezime i stručnu spremu izabranih kandidata za slijedeća radna mjesta:
 1. Lozo Marija, mag. polit., - izabrana kandidatkinja na radno mjesto stručne suradnice u Službi za upravljanje i razvoj  ljudskih potencijala, Sektor za ljudske potencijale, službeničke odnose i stručne poslove, Glavno tajništvo, Ministarstvo zdravstva
 2. Matija Ivančić, mag. polit.- , izabrani kandidat na radno mjesto stručnog suradnika u Odjel za pripremu, odabir, provedbu i praćenje projekata Europske unije, Služba za fondove Europske unije, Sektor za fondove Europske unije i međunarodne projekte, Uprava za financijske poslove, fondove Europske unije, međunarodne projekte i javnu nabavu Ministarstvo zdravstva
 3. Irina Jelovčić, mag. ing. cheming., - izabrana kandidatkinja na radno mjesto državne sanitarne inspektorice u Ispostavi Granični prijelaz Vinjani Donji, Područna jedinica-Odjel za Dalmaciju, Služba za jadransku Hrvatsku, Sektor granične sanitarne inspekcije, Uprava za sanitarnu inspekciju, Ministarstvo zdravstva
 4. 4. Mateja Dvorščak, ekonomistica, - izabrana kandidatkinja na radno mjesto stručne referentice – financijske knjigovotkinje u Službi za izvršenje državnog proračuna, financijsko upravljanje i kontrole, sustav kvalitete, računovodstvo i knjigovodstvo, Sektor za financijske poslove, Uprava za financijske poslove, fondove Europske unije, međunarodne projekte i javnu nabavu, Ministarstvo zdravstva
 5. 5. Slađana Čižmek, mag. iur., - izabrana kandidatkinja na radno mjesto stručne suradnice u Službi za zdravstvene ustanove i radnike u javnom zdravstvu, Sektor za javno zdravstvo, Uprava za medicinsku djelatnost, Ministarstvo zdravstva
   
   

Nakon provedenog postupka po Oglasu za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA: 112-03/17-01/443, URBROJ: 534-02-2-1/6-17-2, objavljen dana 28. ožujka 2017. godine u Biltenu broj 61 Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama Ministarstva uprave i Ministarstva zdravstva, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) objavljujemo ime, prezime i stručnu spremu izabranih kandidata za sljedeća radna mjesta:
 1. Aleksandra Ćuić, dipl. iur. – izabrana kandidatkinja na radno mjesto više upravne savjetnice u Službi za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i zaštitu u zajednici, Sektor za ambulantnu zdravstvenu zaštitu i zaštitu u zajednici, Uprava za ambulantnu zdravstvenu zaštitu i zaštitu u zajednici
 1. Graciela Hlupić, mag. iur. – izabrana kandidatkinja na radno mjesto Više stručne savjetnice u Područnoj jedinici Zagreb-samostalni izvršitelj, Služba za zdravstvene projekte i programe, Sektor za javno zdravstvo, Uprava za unaprjeđenje zdravlja
 1. Deana Vajzović, mag. oec. – izabrana kandidatkinja na radno mjesto Stručne suradnice u Odjelu za analizu izvršenja, Služba za državni proračun, analizu i decentralizirane funkcije, Samostalni sektor za financijske poslove