Izabrani kandidati-objava


Nakon provedenog postupka po Javnom natječaju za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA: 112-02/22-01/125, URBROJ: 534-02-1-1/2-22-6 objavljen dana 11. studenog 2022. godine u „Narodnim novinama“, broj 133/22, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranici Ministarstva zdravstva, sukladno članku 52. stavku 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19,  98/19 i 141/22) objavljuju se rješenja o prijmu izabranih kandidata za radna mjesta:

11. Stručni suradnik u Službi za pripremu i provedbu postupaka javne nabave, Sektor za javnu nabavu, Uprava za financijske poslove i javnu nabavu (red. br. Sist. 135.)
 
 • Datum javne objave: 10.1.2023.
 • Dostava se smatra izvršenom: 18.1.2023.
 
13. Viši stručni referent u Službi za ljudske resurse i usavršavanje zdravstvenih radnika, Sektor za upravne postupke i ljudske resurse, Uprava za pravne poslove u zdravstvu (red. br. Sist. 201.)
 
 • Datum javne objave: 10.1.2023.
 • Dostava se smatra izvršenom: 18.1.2023.

 
 2. Administrativni referent u Službi za uredsko poslovanje, Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove, Glavno tajništvo (red. br. Sist. 30.)
 
 • Datum javne objave: 28.12.2022.
 • Dostava se smatra izvršenom: 5.1.2023.
 
6. Viši stručni savjetnik u Službi za javnozdravstvenu zaštitu, Sektor za javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu (red. br. Sist. 82.)
 
 • Datum javne objave: 28.12.2022.
 • Dostava se smatra izvršenom: 5.1.2023.
 
 
 7. Viši stručni savjetnik u Službi za organizaciju, praćenje i unapređenje bolničke zdravstvene zaštite, Sektor za bolničku zdravstvenu zaštitu i kvalitetu zdravstvene zaštite, Uprava za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju, biomedicinu i kvalitetu zdravstvene zaštite (red. br. Sist. 89.)
 
 • Datum javne objave: 28.12.2022.
 • Dostava se smatra izvršenom: 5.1.2023.
 
 10. Stručni referent u Službi za izvršenje proračuna, računovodstvo i sustav unutarnjih kontrola, Sektor za financijske poslove (red. br. Sist. 126.)
 
 • Datum javne objave: 28.12.2022.
 • Dostava se smatra izvršenom: 5.1.2023.
 

Nakon provedenog postupka po Oglasu za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA:112-03/22-01/49, URBROJ: 534-02-1-1/2-22-2 objavljenog 4. listopada 2021. godine u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 190, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranici Ministarstva zdravstva, sukladno članku 61. stavku 10. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) objavljuju se rješenje o prijmu izabranog kandidata za radno mjesto:
 
1. Viši stručni referent u Službi za stručne poslove, Sektor za  ljudske potencijale i stručne poslove, Glavno tajništvo  (red. br. Sist. 21. – zamjena duže odsutne službenice) 
 
Nakon provedenog postupka po Oglasu za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA:112-03/22-01/49, URBROJ: 534-02-1-1/2-22-2 objavljenog 4. listopada 2021. godine u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 190, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranici Ministarstva zdravstva, sukladno članku 61. stavku 10. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) objavljuju se rješenje o prijmu izabranog kandidata za radno mjesto:
 
3. Viši stručni savjetnik u Službi za proračun, analizu, i decentralizirane funkcije, Sektor za financijske poslove, Uprava za financijske poslove i javnu nabavu  (red. br. Sist. 118. – zamjena duže odsutne službenice) 
 
Nakon provedenog postupka po Javnom natječaju za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA:112-02/22-01/71, URBROJ: 534-02-1-1/2-22-5 objavljenog 29. lipnja 2022. godine u „Narodnim novinama“, broj 74/22, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranici Ministarstva zdravstva, sukladno članku 52. stavku 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) objavljuju se rješenja o prijmu izabranih kandidata za radna mjesta:

1. Stručni suradnik – vježbenik u Službi za uredsko poslovanje, Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove, Glavno tajništvo (red. br. Sist. 27.)
   
 2.  Administrativni referent u Službi za uredsko poslovanje, Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove, Glavno tajništvo (red. br. Sist. 30)
 
4. Viši stručni savjetnik u Službi za organizaciju primarne zdravstvene zaštite, Sektor za primarnu zdravstvenu zaštitu i zdravstveni turizam, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu (red. br. Sist. 47) 
 
5. Stručni suradnik – vježbenik u Službi za javno zdravstvo, zdravstvene projekte i programe, Sektor za javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu (red. br. Sist. 73)
 
8. Stručni suradnik – vježbenik u Službi za pravne i normativne poslove, Sektor za pravne poslove, Uprava za pravne poslove u zdravstvu (red. br. Sist. 176)
   
9. Stručni suradnik – vježbenik u Odjelu za nadzor na primarnoj razini zdravstvene zaštite, Služba zdravstvene inspekcije, Samostalni sektor za inspekcije u zdravstvu (red. br. Sist. 225)