Izabrani kandidati-objava

Nakon provedenog postupka po Javnom natječaju za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA:112-02/23-01/368, URBROJ: 534-02-1-1/2-23-3 objavljenog 1. prosinca 2023. godine u „Narodnim novinama“, broj 143/23, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranici Ministarstva zdravstva, sukladno članku 52. stavku 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19,  98/19 i 141/22), a u vezi s člankom 169. stavkom 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 155/23), objavljuju se rješenja o prijmu izabranih kandidata za radna mjesta:

10. Viši stručni savjetnik u Službi za implementaciju i sigurnost, Sektor za implementaciju i unaprjeđenje informacijskih sustava, Uprava za e-Zdravstvo - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 164.)
 

6. Viši informatički savjetnik u Službi za podršku, izvještavanje i nadzor nacionalnih informacijskih sustava, Sektor za podršku i nadzor informacijskih sustava, Uprava za e-Zdravstvo - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 153.)
 
 • Datum javne objave: 22.2.2024.
 • Dostava se smatra izvršenom: 1.3.2024.
   
1. Stručni suradnik u Službi za organizaciju primarne zdravstvene zaštite, Sektor za primarnu zdravstvenu zaštitu i zdravstveni turizam, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 48.)
 
 • Datum javne objave: 19.2.2024.
 • Dostava se smatra izvršenom: 27.2.2024.
 
2. Stručni referent - vježbenik u Službi za lijekove, Sektor za lijekove i medicinske proizvode, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 61.)
 
 • Datum javne objave: 19.2.2024.
 • Dostava se smatra izvršenom: 27.2.2024.
 
4. Viši stručni savjetnik u Službi za javnozdravstvenu zaštitu, Sektor za javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 80.)
 
 • Datum javne objave: 19.2.2024.
 • Dostava se smatra izvršenom: 27.2.2024.
  
11. Viši upravni savjetnik u Službi za upravne postupke u sustavu primarne zdravstvene zaštite, Sektor za upravne postupke i ljudske resurse, Uprava za pravne poslove u zdravstvu - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 187.)
 
 • Datum javne objave: 19.2.2024.
 • Dostava se smatra izvršenom: 27.2.2024.
 

Nakon provedenog postupka po Oglasu za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u  Ministarstvo zdravstva KLASA:112-03/23-01/20, URBROJ: 534-02-1-1/2-23-3 objavljenog 15. studenoga 2023. godine u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 220, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranici Ministarstva zdravstva, sukladno članku 169. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 155/23), a u vezi članka 61. stavka 10. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) objavljuje se rješenje o prijmu izabranih kandidata na naprijed navedenom Oglasu za radna mjesta:
 
1.  Viši stručni savjetnik u Službi za javnozdravstvenu zaštitu, Sektor za javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu (red. br. Sist. 77. - zamjena duže odsutne službenice)
 
2. Viši stručni referent u Službi za zastupanje i suradnju s pravosudnim tijelima, upravni nadzor i drugostupanjski postupak, Sektor za pravne poslove, Uprava za pravne poslove u zdravstvu (red. br. Sist. 183. - zamjena duže odsutne službenice)
   

Nakon provedenog postupka po Javnom natječaju za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA:112-02/23-01/296, URBROJ: 534-02-1-1/2-23-2 objavljenog 18. listopada 2023. godine u „Narodnim novinama“, broj 120/23, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranici Ministarstva zdravstva, sukladno članku 52. stavku 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19,  98/19 i 141/22) objavljuju se rješenja o prijmu izabranih kandidata za radna mjesta:

1. Stručni savjetnik - 1 izvršitelj u Službi za medicinske proizvode, Sektor za lijekove i medicinske proizvode, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu (red. br. Sistem. 64.)
   

2. Stručni suradnik - 1 izvršitelj u Službi za medicinske proizvode, Sektor za lijekove i medicinske proizvode, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu (red. br. Sistem. 65.)
   
Nakon provedenog postupka po Javnom natječaju za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA:112-02/23-01/265, URBROJ: 534-02-1-1/2-23-5 objavljenog 27. rujna 2023. godine u „Narodnim novinama“, broj 111/23, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranici Ministarstva zdravstva, sukladno članku 52. stavku 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19,  98/19 i 141/22) objavljuju se rješenja o prijmu izabranih kandidata za radna mjesta:

2. Stručni savjetnik u Službi za lijekove, Sektor za lijekove i medicinske proizvode, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 59.)
 
 • Datum javne objave: 15.12.2023.
 • Dostava se smatra izvršenom: 23.12.2023.
 
15. Stručni suradnik - vježbenik u Službi za zastupanje i suradnju s pravosudnim tijelima, upravni nadzor i drugostupanjski postupak, Sektor za pravne poslove, Uprava za pravne poslove u zdravstvu - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 182.)
 
 • Datum javne objave: 15.12.2023.
 • Dostava se smatra izvršenom: 23.12.2023.


1. Administrativni tajnik u Upravi za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 41.) 
 
 • Datum javne objave: 6.12.2023.
 • Dostava se smatra izvršenom: 14.12.2023.
 
7. Stručni suradnik - vježbenik u Službi za podršku, izvještavanje i nadzor unutarnjih informacijskih sustava, Sektor za podršku i nadzor informacijskih sustava, Uprava za e-zdravstvo - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 148.) 
 
 • Datum javne objave: 6.12.2023.
 • Dostava se smatra izvršenom: 14.12.2023.

6. Stručni referent u Službi za izvršenje proračuna, računovodstvo i sustav unutarnjih kontrola, Sektor za financijske poslove, Uprava za financijske poslove i javnu nabavu - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 127.)
 
 • Datum javne objave: 1.12.2023.
 • Dostava se smatra izvršenom: 9.12.2023.
 
18. Stručni suradnik - vježbenik u Službi farmaceutske inspekcije, Samostalni sektor za inspekcije u zdravstvu - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 233.)
 
 • Datum javne objave: 1.12.2023.
 • Dostava se smatra izvršenom: 9.12.2023.
 
4. Viši stručni savjetnik u Službi za izvršenje proračuna, računovodstvo i sustav unutarnjih kontrola, Sektor za financijske poslove, Uprava za financijske poslove i javnu nabavu - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 125.)
 
 • Datum javne objave: 28.11.2023.
 • Dostava se smatra izvršenom: 6.12.2023.
 
5. Stručni referent u Službi za izvršenje proračuna, računovodstvo i sustav unutarnjih kontrola, Sektor za financijske poslove, Uprava za financijske poslove i javnu nabavu - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 126.)
 
 • Datum javne objave: 28.11.2023.
 • Dostava se smatra izvršenom: 6.12.2023.
 
14. Viši upravni savjetnik u Službi za zastupanje i suradnju s pravosudnim tijelima, upravni nadzor i drugostupanjski postupak, Sektor za pravne poslove, Uprava za pravne poslove u zdravstvu - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 181.)
 
 • Datum javne objave: 28.11.2023.
 • Dostava se smatra izvršenom: 6.12.2023.
 

Nakon provedenog postupka po Javnom natječaju za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA: 112-02/23-01/232, URBROJ: 534-02-1-1/2-23-4 objavljenog 7. srpnja 2023. godine u „Narodnim novinama“, broj 75/23, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranici Ministarstva zdravstva, sukladno članku 52. stavku 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19,  98/19 i 141/22) objavljuju se rješenja o prijmu izabranih kandidata za radna mjesta:
 
1. Administrativni referent u Službi za uredsko poslovanje, Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove, Glavno tajništvo (red. br. Sist. 30.)
 
 
2. Stručni suradnik u Službi za organizaciju primarne zdravstvene zaštite, Sektor za primarnu zdravstvenu zaštitu i zdravstveni turizam, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu (red. br. Sist. 48.)
     
3. Viši stručni referent u Službi za biomedicinu, Sektor za transplantaciju i biomedicinu, Uprava za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju, biomedicinu i kvalitetu zdravstvene zaštite (red. br. Sist. 112.)
 

Nakon provedenog postupka po Javnom natječaju za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA: 112-02/23-01/155, URBROJ: 534-02-1-1/2-23-10 objavljenog 31. svibnja 2023. godine u „Narodnim novinama“, broj 58/23, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranici Ministarstva zdravstva, sukladno članku 52. stavku 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19,  98/19 i 141/22) objavljuju se rješenja o prijmu izabranih kandidata za radna mjesta:

1. Administrativni referent  u Službi za uredsko poslovanje, Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove, Glavno tajništvo (red. br. Sist. 30.)  
   
2. Stručni referent - arhivar  Službi za uredsko poslovanje, Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove, Glavno tajništvo (red. br. Sist. 30.a)
 
8. Stručni suradnik - vježbenik u Službi za planiranje i praćenje izvršenja, Sektor za javnu nabavu, Uprava za financijske poslove i javnu nabavu, (red. br. Sist. 140.)
   
17. Stručni savjetnik u Odjelu za pripremu, odabir, provedbu i praćenje projekata Europske unije, Služba za fondove Europske unije, Samostalni sektor za fondove Europske unije i međunarodne projekte u zdravstvu (red. br. Sist. 210.)
   
18. Viši stručni savjetnik u Odjelu za programiranje, Služba za programiranje i provedbu projekata financiranih iz Fonda solidarnosti Europske unije, Samostalni sektor za fondove Europske unije i međunarodne projekte u zdravstvu (red. br. Sist. 219 c.)
     
19. Viši stručni savjetnik u Odjelu za praćenje provedbe i financiranje projekata, Služba za programiranje i provedbu projekata financiranih iz Fonda solidarnosti Europske unije, Samostalni sektor za fondove Europske unije i međunarodne projekte u zdravstvu (red. br. Sist. 219 e.)
     

Nakon provedenog postupka po Oglasu za prijam namještenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA:112-03/23-01/12, URBROJ: 534-02-1-1/3-23-2 objavljenog 3. travnja 2023. godine u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 65, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranici Ministarstva zdravstva, sukladno članku 61. stavku 10. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) objavljuje se rješenje o prijmu izabranog kandidata na naprijed navedenom Oglasu za radno mjesto:
 
1. Namještenik treće vrste u Službi za tehničke poslove, Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove, Glavno tajništvo (red. br. Sist. 38. - zamjena duže odsutnog namještenika)
 
 • Datum javne objave: 6.6.2023.
 • Dostava se smatra izvršenom: 14.6.2023.
 

Nakon provedenog postupka po Javnom natječaju za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA: 112-02/23-01/47, URBROJ: 534-02-1-1/3-23-4 objavljenog 15. ožujka 2023. godine u „Narodnim novinama“, broj 30/23, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranici Ministarstva zdravstva, sukladno članku 52. stavku 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19,  98/19 i 141/22) objavljuju se rješenja o prijmu izabranih kandidata za radna mjesta:

 6. Stručni suradnik - vježbenik u Službi inspekcije u biomedicini, Samostalni sektor za inspekcije u zdravstvu (red. br. Sist. 240.)
 
 • Datum javne objave: 2.6.2023.
 • Dostava se smatra izvršenom: 12.6.2023.

4. Stručni suradnik - vježbenik u Službi za medicinske proizvode, Sektor za lijekove i medicinske proizvode, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javno zdravstvenu zaštitu (red. br. Sist. 65.)
 
 • Datum javne objave: 16.6.2023.
 • Dostava se smatra izvršenom: 26.6.2023.

3. Stručni suradnik u Službi za lijekove, Sektor za lijekove i medicinske proizvode, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu (red. br. Sist. 60.)
 
 • Datum javne objave: 1.6.2023.
 • Dostava se smatra izvršenom: 9.6.2023.
 
1. Upravni referent - vježbenik u Službi za upravljanje i razvoj ljudskih potencijala, Sektor za ljudske potencijale i stručne poslove, Glavno tajništvo (red. br. Sist. 16.)
 
 • Datum javne objave: 15.5.2023.
 • Dostava se smatra izvršenom: 23.5.2023.
 

Nakon provedenog postupka po Oglasu za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA:112-03/23-01/05, URBROJ: 534-02-1-1/3-23-3 objavljenog 28. veljače 2023. godine u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 41, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranici Ministarstva zdravstva, sukladno članku 61. stavku 10. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) objavljuje se rješenje o prijmu izabranog kandidata na naprijed navedenom Oglasu za radno mjesto:
 
2. Stručni savjetnik u Odjelu za pripremu, odabir, provedbu i praćenje projekata Europske unije, Služba za fondove Europske unije, Samostalni sektor za fondove Europske unije i međunarodne projekte u zdravstvu (red. br. Sist. 210.)
 
 • Datum javne objave: 27.4.2023.
 • Dostava se smatra izvršenom: 5.5.2023.
 

Nakon provedenog postupka po Javnom natječaju za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA:112-02/22-01/125, URBROJ: 534-02-1-1/3-22-18 objavljenog 28. prosinca 2022. godine u „Narodnim novinama“, broj 154/22, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranici Ministarstva zdravstva, sukladno članku 52. stavku 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19,  98/19 i 141/22) objavljuju se rješenja o prijmu izabranih kandidata za radna mjesta:

2. Viši stručni savjetnik u Službi za javnozdravstvenu zaštitu, Sektor za javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu (red. br. Sist. 77.)
 
 • Datum javne objave: 27.2.2023.
 • Dostava se smatra izvršenom: 7.3.2023.
 
5. Viši stručni savjetnik u Službi za biomedicinu, Sektor za transplantaciju i biomedicinu, Uprava za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju, biomedicinu i kvalitetu zdravstvene zaštite (red. br. Sist. 109.)
 
 • Datum javne objave: 27.2.2023.
 • Dostava se smatra izvršenom: 7.3.2023.
 
6. Informatički referent u Službi za podršku, izvještavanje i nadzor unutarnjih informacijskih sustava, Sektor za podršku i nadzor informacijskih sustava, Uprava za e-Zdravstvo (red. br. Sist. 150.)
 
 • Datum javne objave: 27.2.2023.
 • Dostava se smatra izvršenom: 7.3.2023.

7. Viši stručni savjetnik u Službi za pravne i normativne poslove, Sektor za pravne poslove, Uprava za pravne poslove u zdravstvu, (red. br. Sist. 173.)
 

8. Viši upravni savjetnik u Službi za upravne postupke u sustavu bolničke zdravstvene zaštite i javnom zdravstvu, Sektor za upravne postupke i ljudske resurse, Uprava za pravne poslove u zdravstvu (red. br. Sist. 193.)
   

Nakon provedenog postupka po Oglasu za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA:112-03/22-01/59, URBROJ: 534-02-1-1/2-22-1 objavljenog 30. studenoga 2022. godine u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 229, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranici Ministarstva zdravstva, sukladno članku 61. stavku 10. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) objavljuje se rješenje o izboru kandidata za radno mjesto:
 
1. Viši stručni savjetnik u Službi za organizaciju, praćenje i unaprjeđenje bolničke zdravstvene zaštite, Sektor za bolničku zdravstvenu zaštitu i kvalitetu zdravstvene zaštite, Uprava za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju, biomedicinu i kvalitetu zdravstvene zaštite (red. br. Sist. 89. - za vrijeme obavljanja poslova vezanih za provedbu reformskih mjera i aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. i to mjera C5.1. R2 „Uvođenje novog modela skrbi za ključne zdravstvene izazove“ i C5.1. R4 „Osiguranje financijske održivosti zdravstvenog sustava“) 
   
Nakon provedenog postupka po Javnom natječaju za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA: 112-02/22-01/125, URBROJ: 534-02-1-1/2-22-6 objavljen dana 11. studenog 2022. godine u „Narodnim novinama“, broj 133/22, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranici Ministarstva zdravstva, sukladno članku 52. stavku 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19,  98/19 i 141/22) objavljuju se rješenja o prijmu izabranih kandidata za radna mjesta:

11. Stručni suradnik u Službi za pripremu i provedbu postupaka javne nabave, Sektor za javnu nabavu, Uprava za financijske poslove i javnu nabavu (red. br. Sist. 135.)
 
 • Datum javne objave: 10.1.2023.
 • Dostava se smatra izvršenom: 18.1.2023.
 
13. Viši stručni referent u Službi za ljudske resurse i usavršavanje zdravstvenih radnika, Sektor za upravne postupke i ljudske resurse, Uprava za pravne poslove u zdravstvu (red. br. Sist. 201.)
 
 • Datum javne objave: 10.1.2023.
 • Dostava se smatra izvršenom: 18.1.2023.

 
 2. Administrativni referent u Službi za uredsko poslovanje, Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove, Glavno tajništvo (red. br. Sist. 30.)
 
 • Datum javne objave: 28.12.2022.
 • Dostava se smatra izvršenom: 5.1.2023.
 
6. Viši stručni savjetnik u Službi za javnozdravstvenu zaštitu, Sektor za javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu (red. br. Sist. 82.)
 
 • Datum javne objave: 28.12.2022.
 • Dostava se smatra izvršenom: 5.1.2023.
 
 
 7. Viši stručni savjetnik u Službi za organizaciju, praćenje i unapređenje bolničke zdravstvene zaštite, Sektor za bolničku zdravstvenu zaštitu i kvalitetu zdravstvene zaštite, Uprava za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju, biomedicinu i kvalitetu zdravstvene zaštite (red. br. Sist. 89.)
 
 • Datum javne objave: 28.12.2022.
 • Dostava se smatra izvršenom: 5.1.2023.
 
 10. Stručni referent u Službi za izvršenje proračuna, računovodstvo i sustav unutarnjih kontrola, Sektor za financijske poslove (red. br. Sist. 126.)
 
 • Datum javne objave: 28.12.2022.
 • Dostava se smatra izvršenom: 5.1.2023.
 

Nakon provedenog postupka po Oglasu za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA:112-03/22-01/49, URBROJ: 534-02-1-1/2-22-2 objavljenog 4. listopada 2021. godine u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 190, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranici Ministarstva zdravstva, sukladno članku 61. stavku 10. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) objavljuju se rješenje o prijmu izabranog kandidata za radno mjesto:
 
1. Viši stručni referent u Službi za stručne poslove, Sektor za  ljudske potencijale i stručne poslove, Glavno tajništvo  (red. br. Sist. 21. - zamjena duže odsutne službenice) 
 
Nakon provedenog postupka po Oglasu za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA:112-03/22-01/49, URBROJ: 534-02-1-1/2-22-2 objavljenog 4. listopada 2021. godine u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje broj 190, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranici Ministarstva zdravstva, sukladno članku 61. stavku 10. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) objavljuju se rješenje o prijmu izabranog kandidata za radno mjesto:
 
3. Viši stručni savjetnik u Službi za proračun, analizu, i decentralizirane funkcije, Sektor za financijske poslove, Uprava za financijske poslove i javnu nabavu  (red. br. Sist. 118. - zamjena duže odsutne službenice) 
 
Nakon provedenog postupka po Javnom natječaju za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo zdravstva KLASA:112-02/22-01/71, URBROJ: 534-02-1-1/2-22-5 objavljenog 29. lipnja 2022. godine u „Narodnim novinama“, broj 74/22, web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave i web stranici Ministarstva zdravstva, sukladno članku 52. stavku 2. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) objavljuju se rješenja o prijmu izabranih kandidata za radna mjesta:

1. Stručni suradnik - vježbenik u Službi za uredsko poslovanje, Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove, Glavno tajništvo (red. br. Sist. 27.)
   
 2.  Administrativni referent u Službi za uredsko poslovanje, Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove, Glavno tajništvo (red. br. Sist. 30)
 
4. Viši stručni savjetnik u Službi za organizaciju primarne zdravstvene zaštite, Sektor za primarnu zdravstvenu zaštitu i zdravstveni turizam, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu (red. br. Sist. 47) 
 
5. Stručni suradnik - vježbenik u Službi za javno zdravstvo, zdravstvene projekte i programe, Sektor za javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu, Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu (red. br. Sist. 73)
 
8. Stručni suradnik - vježbenik u Službi za pravne i normativne poslove, Sektor za pravne poslove, Uprava za pravne poslove u zdravstvu (red. br. Sist. 176)
   
9. Stručni suradnik - vježbenik u Odjelu za nadzor na primarnoj razini zdravstvene zaštite, Služba zdravstvene inspekcije, Samostalni sektor za inspekcije u zdravstvu (red. br. Sist. 225)