Zdravstveni zakoni

 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 80/13 i 137/13)
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 80/13 i 15/18)
 • Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 85/06, 150/08 i 71/10)
 • Zakon o liječništvu ("Narodne novine", broj 121/03 i 117/08)
 • Zakon o ljekarništvu ("Narodne novine", broj 121/03, 35/08 i 117/08)
 • Zakon o sestrinstvu (NN 121/03, 117/08 i 57/11)
 • Zakon o dentalnoj medicini ("Narodne novine", broj 121/03, 117/08 i 120/09
 • Zakon o primaljstvu ("Narodne novine", broj 120/08 i 145/10)
 • Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 121/03 i 117/08)
 • Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 120/08)
 • Zakon o djelatnostima u zdravstvu ("Narodne novine", broj 87/09)
 • Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite ("Narodne novine", broj 118/18)
 • Zakon o suzbijanju zlouporabe droga ("Narodne novine", broj 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07,149/09 84/11, 80/13 i 39/19)
 • Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja prekursora za droge ("Narodne novine", broj 80/13)
 • Zakon o lijekovima ("Narodne novine", broj 76/1390/14 i 100/18)
 • Zakon o medicinskim proizvodima ("Narodne novine", broj 76/13)
 • Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama ("Narodne novine", broj 76/14)
 • Zakon o Hrvatskom Crvenom križu ("Narodne novine", broj 71/10)
 • Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu ("Narodne novine", broj 79/07, 139/10 i 111/18)
 • Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu ("Narodne novine", broj 79/07139/10 i 111/18)
 • Zakon o krvi i krvnim pripravcima ("Narodne novine", broj 79/06 i 124/11)
 • Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica ("Narodne novine", broj 144/12)
 • Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja ("Narodne novine", broj 144/12)
 • Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji ("Narodne novine", broj 86/12)
 • Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu ("Narodne novine", broj 14/2019)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima i Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima ("Narodne novine, broj 100/18)
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 536/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 16. travnja 2014. o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi te o ostavljanju izvan snage Direktive 2001/20/EZ ("Narodne novine", broj 14/19)
 • Zakon o privremenoj mjeri u području obveznog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine", broj 70/19)
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o krivotvorenju farmaceutskih proizvoda i sličnim kažnjivim dijelima koja uključuju prijetnje javnom zdravlju ("Narodne novine - Međunarodni dio", broj 7/19)