Obavijest o javnom izlaganju Nacrta prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Sukladno članku 19. stavku 3. Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, broj 90/11) i članku 16. stavku 3. Uredbe o provedbi postupka procjene učinaka propisa („Narodne novine“, broj 66/12), provest će se javno izlaganje Nacrta prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.
 
Javno izlaganje održat će se dana 31. siječnja 2017. godine od 10 do 12 sati, u Ministarstvu zdravstva, Ksaver 200 a, Zagreb, Velika dvorana.
Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti dostupan je na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanja s javnošću „e-Savjetovanja“ i na mrežnoj stranici Ministarstva zdravstva na sljedećim poveznicama:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=4527
https://zdravlje.gov.hr/nacrt-prijedloga-iskaza-o-procjeni-ucinaka-propisa-za-zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-zastiti-pucanstva-od-zaraznih-bolesti/2821
 
Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju navedenom izlaganju, na kojem mogu iznositi svoje primjedbe i prijedloge vezane uz navedenu materiju.