Poziv za udruge za prijavu projekata udruge - OVISNOST


Sukladno ovom Pozivu, udruge mogu pripremiti prijavu za projekt čija je provedba ograničena na jednu godinu. Rok za podnošenje prijava projekta iz raspoloživih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu, je 16. svibnja 2013. godine.