Registracija sukladno Članku 7(1) i 7(5)

Registracija tvari u proizvodima je potrebna ako:

  • se ciljano tvar prilikom normalne uporabe ispušta iz proizvoda (npr. mirišljave gumice za brisanje)
  • je ukupna količina tvari u proizvodima s namjenom ispuštanja te tvari veća od 1 tone po proizvođaču ili uvozniku tog ili tih proizvoda (ukoliko se tvar koristi u različitim proizvodima količine tvari se zbrajaju)


Međutim ako su oba kriterija zadovoljena, a tvar je već prilikom registracije navedena za tu uporabu, ne treba se posebno opet registrirati.

Stoga je preporučuje tvrtkama da provjere:

  • ukupni volumen proizvoda iz kojeg se tvar ispušta
  • ukupni volumen tvari koja se ispušta u sastavu proizvoda
  • da li je možda tvar izuzeta iz registracije
  • da li je možda tvar registrirana već za određenu namjenu