Posebno zabrinjavajuće tvari

Tvari koje mogu ozbiljno utjecati na ljudsko zdravlje i okoliš identificiraju se kao tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC). Radi se primarnim tvarima koje su kancerogene, mutagene ili toksične za reprodukciju te tvarima s postojanim, bioakumulativnim i toksičnim (PBT) karakteristikama. Ostale jednako zabrinjavajuće tvari uključuju, primjerice, kemikalije koje ometaju rad endokrinog sustava.

Nakon što se tvar u EU-u službeno identificira kao popis zabrinjavajuća, stavlja se na popis predloženih tvari. Taj popis potrošače i industriju upućuje na kemikalije utvrđene kao SVHC.

Kompanije koje proizvode ili uvoze proizvode koji sadrže ovakve tvari u koncentraciji većoj od 0,1% mase proizvoda, podliježu zakonskim obvezama. Obvezne su primatelje proizvoda informirati o prisutnosti tvari te o načinima njene sigurne uporabe. Također moraju dostaviti informacije na zahtjev potrošača..

Tvari koje se nalaze na popis predloženih tvari mogu prijeći na popis za autorizaciju. To znači da, nakon određenog datuma, kompanije neće smjeti opasnu tvar stavljati na tržište niti je koristiti, osim ako za to nisu posebno ovlaštene. Jedan od glavnih ciljeva autorizacije je postupno ukinuti SVHC gdje god je moguće.

ECHA informacije o SVHC-ima objavljuje u člancima za potrošače, kombiniranjem informacija iz dosjea za registraciju i obavijesti koje dobiva od uvoznika i proizvođača.

Kancerogene, mutagene i/ili reproduktivno toksične tvari (CMR)

Tvari koje se teško razgrađuju (postojane), akumuliraju se u živim organizmima (bioakumulativne) i toksične su poznate su kao PBT tvari. Neke se tvari mogu odrediti kao vrlo postojane i vrlo bioakumulativne (vPvB). Dugotrajne učinke PBT tvari teško je predvidjeti. Jednom kad se rasprše u okoliš, izloženost takvim tvarima teško se izbjegava. Mogu se akumulirati u biljkama, životinjama, čak i ljudima. Mogu zagaditi i zabačena područja.

Ftalati su skupina tvari koje se najčešće koriste za plastificiranje na cijelom svijetu. Neki su ftalati razvrstani kao štetni za reprodukciju, dok su neki od njih - uključujući DEHP, DBP, BBP i DIBP – uvršteni na popis predloženih tvari za SVHC. Ti se ftalati mogu naći u mnogim proizvodima koji se koriste u zatvorenim prostorima i na otvorenom, uključujući podove, krovne pokrove, žice, kabele, obložene tkanine poput umjetne kože za izradu torbica ili korica za knjige.

Postojane, bioakumulativne i toksične kemikalije

Tvari koje se teško razgrađuju (postojane), akumuliraju se u živim organizmima (bioakumulativne) i toksične su poznate su kao PBT tvari. Neke se tvari mogu identificirati kao vrlo postojane i vrlo bioakumulativne (vPvB). Dugotrajne učinke PBT tvari teško je predvidjeti. Jednom kad se rasprše u okoliš, izloženost takvim tvarima teško se izbjegava. Mogu se akumulirati u biljkama, životinjama, čak i ljudima. Mogu zagaditi i zabačena područja.

Bromirani inhibitor plamena HBCDD (heksabromociklododekan) koristi se u proizvodima od polistirena - pretežito pločama za toplinsku izolaciju zgrada, materijalima za pakiranje i plastičnim kućištima električnih ili elektroničkih uređaja. Koristi se i u tekstilnim oblogama, uglavnom presvlakama za namještaj i sjedala u vozilima, zavjesama i roletama, madracima, tekstilu za opremanje interijera i unutrašnjosti automobila. Sada će biti zabranjen u cijelom svijetu jer je postojan, bioakumulativan i toksičan te se može prenositi na velikim udaljenostima u okolišu. Na primjer, pronađen je na životinjama na Arktiku. Njegova opasna svojstva mogu izazvati značajne negativne učinke na ljudsko zdravlje i okoliš u cijelom svijetu.

Kemikalije koje izazivaju jednaku zabrinutost

Radi se o kemikalijama za koje postoji dokaz o mogućim ozbiljnim učincima na ljudsko zdravlje i okoliš, koje potiču jednaku razinu zabrinutosti kao i CMR i PBT tvari. Uključuju određene kemikalije koje ometaju rad endokrinog sustava i one koje ometaju rad dišnog sustava, a ocjenjuju se ovisno o slučaju.

4-tert oktil fenol etoksilati pripadaju tvarima koje ometaju rad endokrinog sustava koje su određene kao SVHC zbog opasnosti za okoliš. U okolišu se razgrađuju na 4-tert-oktil fenol za koji se utvrdilo da, primjerice, ometa rad endokrinog sustava u riba. Te se tvari koriste na različite načine, primjerice u bojama i medicinskim proizvodima ili uređajima. Smatra se da se učinak koji 4-tert-oktil fenol etoksilati imaju na okoliš može usporediti s učinkom PBT tvari te stoga izazivaju jednaku razinu zabrinutosti.

Popis koji neprestano raste

Popis predloženih tvari objavljuje ECHA i ažurira ga svakih šest mjeseci. Ovaj službeni popis SVHC-a na razini EU-a temelji se na prijedlozima koje su dostavila nacionalna tijela ili ECHA, opsežnim javnim konzultacijama i znanstvenoj strogosti u odlučivanju. "Plan za tvari posebno zabrinjavajućih svojstava" ima za cilj sve trenutno poznate SVHC tvari uvrstiti na popis predloženih tvari do 2020. godine.

Osim toga, sindikati, nevladine organizacije i neke nacionalne vlade uspostavile su vlastite popise tvari koje smatraju zabrinjavajućima zbog štetnih učinaka na ljudsko zdravlje ili okoliš.

http://www.echa.europa.eu/hr/candidate-list-table