CLP UREDBA - razvrstavanje, označavanje i pakiranje kemikalija

Slika arhiva/images/media/images/clp_2015_banner_hr/109458-1-cro-HR/clp_2015_banner_hr.png


clp_2015_banner_hr

CLP 2015

Preispitajte razvrstavanje i označivanje svojih smjesa!

Od 1. lipnja 2015. Uredba o razvrstavanju, označivanju i pakiranju (CLP) bit će jedini zakonodavni akt koji će se primjenjivati na razvrstavanje i označivanje tvari i smjesa. Uredbom CLP od društava se zahtijeva odgovarajuće razvrstavanje, označivanje i pakiranje njihovih opasnih kemikalija prije stavljanja na tržište.

Razvrstavanje i označivanje opasnih kemikalija temelji se na Globalno usklađenom sustavu UN-a. Njegova je svrha osigurati visoku razinu zaštite zdravlja i okoliša, kao i slobodno kretanje tvari, smjesa i proizvoda.

Obveze temeljem Uredbe CLP slične su prethodnom zakonodavstvu EU-a, međutim postoje neke važne razlike. Ogroman broj proizvoda mora biti ponovno označen radi usklađenja s Uredbom CLP, uključujući potrošačke proizvode kao što su boje ili deterdženti te industrijske smjese.

Detaljno na dolje navedenom linku:

http://echa.europa.eu/hr/clp-2015

http://echa.europa.eu/web/guest/clp-2015