Zavodi

Naziv Adresa Sanacijski upravitelj / ravnatelj Kontakti Web stranica
Hrvatski zavod za hitnu medicinu Planinska 13
10000 Zagreb
prim.mr. Maja Grba-Bujević, dr.med. Tel: 01/4677-390
Fax: 01/4677-180

http://www.hzhm.hr
tajnistvo@hzhm.hr
Hrvatski zavod za javno zdravstvo Rockefellerova 7
10000 Zagreb
dr.sc. Tamara Poljičanin, dr.med. specijalist epidemiologije Tel: 01/4863-001
Fax: 01/4683-002

http://www.hzjz.hr
ravnatelj@hzjz.hr
Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping Borongajska 83g
10000 Zagreb
Zdravko Lovrić, dipl.ing. Tel: 01/4686-910
Fax: 01/4641-368

http://www.hzt.hr
hzt@hzt.hr
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu Petrova 3
10000 Zagreb
prim. dr. sc. Irena Jukić, dr.med. spec. transfuziolog Tel: 01/4600-333
Fax: 01/4633-286

http://www.hztm.hr
irena.jukic@hztm.hr
Hrvatski zavod za telemedicinu Ksaver 211
10000 Zagreb
Mladen Novosel, dipl.ing. Tel: 01/5496-086
Fax: 01/5496-099

http://www.ztm.hr
info@ztm.hr
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Margaretska 3
10000 Zagreb
Tatjana Prenđa Trupec, mag. ing. el. MBA Tel: 01/4806-333
Fax: 01/4812-606

http://www.hzzo.hr
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu Radoslava Cimermana 64 a
10000 Zagreb
prim.dr.sc. Marija Zavalić, dr. med. spec. med. rada Tel: 01/6558-705
Fax: 01/6409-050

http://www.hzzzsr.hr
mzavalic@hzzzsr.hr