Djelokrug

Ministarstvo zdravlja radi na poboljšanju, promicanju i zaštiti zdravlja hrvatskih građana, obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:

 • zaštitu stanovništva od zaraznih i nezaraznih bolesti, ionizirajućih i neionizirajućih zračenja, zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe,
 • korištenje zdravstvenih potencijala, 
 • izgradnju i investiranje u zdravstvu,
 • osnivanje zdravstvenih ustanova i privatne prakse,
 • organiziranje državnih i drugih stručnih ispita zdravstvenih djelatnika te njihovo specijalis­tičko usavršavanje, priznavanje naziva primarijusa,
 • dodjelu naziva zdravstvenim ustanovama - referentni centar, klinika, klinička bolnica i klinički bolnički centar,
 • upravni nadzor nad radom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskoga crvenog križa i komora,
 • zdravstveno-inspekcijski nadzor nad radom zdravstvenih ustanova i zdravstvenih djelatnika te privatnom praksom,
 • registraciju lijekova, farmaceutsko-inspekcijski nadzor nad proizvodnjom i prometom lijekova i medicinskih proizvoda,
 • sanitarni nadzor nad proizvodnjom, prometom, uporabom i zbrinjavanjem otrova,
 • pro­izvodnju, promet i potrošnju opojnih droga,
 • sanitarni nadzor nad osobama i djelatnostima, građevinama, prostorijama, prostorima, postrojenjima i uređajima koji mogu na bilo koji način štetno utjecati na zdravlje ljudi te sanitarni nadzor u međunarodnom prometu na državnoj granici.