HSPA Akcijski plan

Akcijski plan za izradu izvješća o procjeni učinkovitosti hrvatskog zdravstvenog sustava
 
Ministarstvo zdravstva je u suradnji s ostalim ključnim dionicima u zdravstvenom sustavu započelo proces izrade okvira za mjerenje učinkovitosti zdravstvenog sustava (engl. Health System Performance Assessment - HSPA).
Projekt je podržala Služba za potporu strukturnih reformi Europske komisije koja je osigurala sredstva i ugovorila tehničku pomoć za jačanje kapaciteta hrvatskih vlasti za izradu prvog HSPA izvješća. Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa  je odabrana kao pružatelj tehničke pomoći.
 
HSPA će doprinijet uspostavi ključnih pokazatelja za mjerenje učinkovitosti zdravstvenog sustava prema utvrđenoj metodologiji, te će utvrditi i podskup pokazatelja za ocjenu i praćenje reformi i politika ucrtanih u strateškim dokumentima
Nacionalnom planu razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine  i Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026.- Komponenta -5. Zdravstvo i unaprijediti praćenje zdravstvenih ishoda. Na taj način omogućit će se integracija politike i reformi u sveukupan pregled učinkovitosti, što će Ministarstvu zdravstva i ključnim dionicima u zdravstvenom sustavu omogućiti praćenje provedbe reformi i osmišljavanje boljih politika temeljenih na dokazima. U cilju osnaživanja praćenja provedbe mjera za ostvarivanje zadanih ciljeva u aktima strateškog planiranja uvest će se sustav praćenja prema metodologiji HSPA. Prvo HSPA izvješće za Hrvatsku služit će kao pomoćni alat u postizanju ciljanih vrijednosti.

Također će definirati poboljšanja mehanizma prikupljanja i analize podataka u zdravstvenom sustavu.

Cilj Akcijskog plana jest iznijeti i opisati radnje koje vode ka pripremi prvog izvješća o procjeni učinkovitosti hrvatskog zdravstvenog sustava (HSPA), koje bi se trebalo izraditi do prosinca 2022.
Sukladno Akcijskom planu usvajanje Okvira za HSPA s pokazateljima predviđeno je dokraja rujna 2022. godine što je u skladu s rokom zadanim u Nacionalnim planom oporavka i otpornosti.
Nacrt Okvira za HSPA s pokazateljima bit će dostupan za javno savjetovanje s zainteresiranom javnošću do kraja srpnja 2022. godine.