Započeo Twinning projekt edukacije medicinskih sestara i primalja

Slika /2017 Vijesti/IMG_20170411_133232.jpg

U Kući Europe je 11. travnja svečano otvoren Twinning projekt „Edukacija mentora za medicinske sestre i primalje u zdravstvenom sustavu u Hrvatskoj i provedba obrazovnog curriculuma usklađenog s Direktivom 2005/36/EC“

Projekt je vrijedan 690 tisuća eura, a provodit će ga stručnjaci iz Sjeverne Irske. Oni će, do ožujka 2018. godine, pružati stručno znanje i podršku Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske. Cilj projekta je poboljšati kvalitetu obrazovnih programa za medicinske sestre i primalje te unaprijediti sustav mentorstva.
Svečanosti su prisustvovali državni tajnik za zdravstvo Željko Plazonić, pomoćnica ministra zdravstva Ružica Palić Kramarić, veleposlanik Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske u Republici Hrvatskoj Andrew Dalgleish i voditeljica projekta zemlje članice Twinning partner iz Odjela za zdravstvo i javnu sigurnost Sjeverne Irske Bernadette McNally. Projekt su u Kući Europe predstavile Brenda Creaney, ravnateljica Odjela za sestrinstvo i skrb o pacijentima iz Belfast Trust Northern Ireland i Elizabeth Bannon, dugoročna savjetnica za Twinning iz Northern Ireland Cooperation Overseas.
Sudionike svečanosti su pozdravili državni tajnik za zdravstvo Željko Plazonić i pomoćnica ministra zdravstva, voditeljica projekta iz države korisnice Ružica Palić Kramarić. Oboje su istaknuli kako je Ministarstvo zdravstva prepoznalo važnost educiranja mentora za medicinske sestre i primalje što je osnova za poboljšanje njihovih vještina, a čime će se povećati kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga za hrvatske pacijente. Zahvalili su i drugim dionicima koji rade na projektu - Ministarstvu znanosti i obrazovanja, zdravstvenim ustanovama, KBC Sestre milosrdnice, kliničkim bolničkim centrima Zagreb, Osijek, Rijeka i Split, Medicinskom fakultetu, strukovnim komorama i drugima te zaželjeli puno uspjeha u radu.
Glavne projektne aktivnosti podrazumijevaju pripremu nastavnog plana i programa za mentore medicinskih sestara i primalja i poboljšanje sustava mentorstva za medicinske sestre i primalje na nacionalnoj razini, kroz detaljne i po­sebno razrađene edukacije i studijske posjete. Treninzi će se provoditi putem različitih metoda, s ciljem maksimi­ziranja prijenosa znanja i osiguranja održivosti stečenog znanja. Kao rezultat toga, ovaj projekt ima za cilj uspostaviti visoko kvalitetan sustav mentorstva za medicinske sestre i primalje koji će u konačnici dovesti do poboljšanja zdrav­stvenih usluga u Republici Hrvatskoj.


 

Stranica