U planu Nacionalni program usmjeren prema osnaživanju i usavršavanju mladih liječnika

Slika /2021 Slike/bcdc7ecb-965a-4760-977e-194fc15784ca.jpg
 „Nacionalni program usmjeren prema osnaživanju i usavršavanju mladih liječnika koji tek ulaze u zdravstveni sustav i na kojima će počivati naš zdravstveni sustav u budućnosti razmatra se kao jedan od prijedloga unaprijeđena upravljanja ljudskim resursima u zdravstvu u sklopu nadolazećih reformskih mjera. Nacionalni program pružit će mladim liječnicima nakon završetka studija jednogodišnje programe pod mentorstvom u obiteljskoj medicini, hitnoj medicini, javnom zdravstvu ili kombinaciji programa, po vlastitom izboru, prilikom kojih će imati priliku steći širu sliku zdravstvenog sustava u suradnji s mentorom, od pregleda, dijagnostike, trijažiranja do liječenja različitih profila pacijenata što će im koristiti u daljnjem usavršavanju kroz odabranu specijalizaciju“, najavio je ministar Beroš dodajući da je navedeni prijedlog potaknut konstruktivnim komentarima i prijedlozima studenata medicine završnih godina, iskustvima liječnika, iskustvima i rezultatima koje je polučio do sada Pravilnik o načinu provođenja rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije, te rezultatima mapiranja zdravstvenih potreba i postojećeg stanja zdravstvenog sustava.

Dodatna prednost jednogodišnjeg Nacionalnog programa je posebno bodovanje za dobivanje specijalizacije, ovisno o vrsti programa koji je mladi liječnik prošao, a edukacije koje prolazi kroz program neće ići na teret liječnika. Važnost ovog programa koji tek treba proći javnu raspravu dodatno je istaknuo ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije dr. Marko Rađa:
„Jednogodišnja edukacija mladih liječnika više je nego dobrodošla inicijativa u zdravstvenom sustavu jer time dobivaju dodatno iskustvo, širinu i samouvjerenost u svom radu koje je presudno u liječenju naših pacijenata. Ujedno im se pruža prilika iskusiti primarnu zdravstvenu zaštitu na koju se možda 'na prvu' ne bi odlučili, a u kojoj će se naposljetku pronaći i izabrati je kao životni poziv. S jedne strane, unaprjeđujemo stručnost mladih kolega, a s druge strane koristimo potencijale naših postojećih djelatnika primarne zdravstvene zaštite koji svojim bogatim iskustvom imaju mogućnost stvoriti nove, jednako kvalitetne generacije kolega koji će im ubuduće biti dodatna podrška u organizacijskom i kadrovskom smislu.“

Prof. Ivica Mihaljević, dekan Medicinskog fakulteta u Osijeku imao je priliku organizirati predstavljanje određenih reformskih mjera uključujući prijedlog uvođenja Nacionalnog programa usmjerenog na edukacijsko i praktično usavršavanje mladih liječnika. Na radnom sastanku koji se održao na Medicinskom fakultetu u Osijeku sudjelovao je ministar zdravstva, predstavnici studenata, završne godine medicine i predsjednik studenskog zbora. Osim njih, svoja iskustva su podijelili i ravnatelj KBC-a Osijek, ravnateljica Doma zdravlja Osječko-baranjske županije i voditeljica Regionalnog ureda HZZO-a Osijek.

„Bila je to konstruktivna rasprava na kojoj su se jasno iznosila mišljenja, prijedlozi i rizici Programa. Moram reći da su zaključci bili pozitivni i podržali smo uvođenje Nacionalnog programa za mlade liječnike. Studenti su iznijeli svoje prijedloge, za koje je ministar rekao da će ih uzeti u obzir prilikom završnog definiranja Nacionalnog programa na čemu mu se posebno zahvaljujem“, izjavio je prof. Mihaljević. Prijedlog unapređenja upravljanja ljudskim resursima u zdravstvu kroz spomenuti Nacionalni program, kao jednu od mjera, podržao je i prof. Slavko Orešković, dekan Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

 „Zadovoljni i motivirani djelatnici su temelj našeg zdravstvenog sustava stoga reformom planiramo značajne promjene u upravljanju ljudskim resursima, i to od početne faze odnosno samog ulaska mladih liječnika u sustav. Uz dodatno osnaživanje mladih liječnika na njihovom putu prema izvrsnosti po kojoj smo nadaleko poznati u svijetu, u području ljudskih resursa planiramo dodatna unapređenja radno-pravnog statusa liječnika uključujući određivanje koeficijenata vezano uz specijaliste i uže specijaliste kao i izjednačavanje visine koeficijenta specijalista u bolnici i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Na našoj listi prioriteta je i reguliranje kompetencija u različitim djelatnostima, uređenje regulative rada između javnog i privatnog sustava te novi model upravljanja ljudskim resursima“ naglasio je ministar Beroš navodeći da je u tijeku proces izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, koji uz primarnu zdravstvenu zaštitu, obuhvaća cijeli zdravstveni sustav, te se u skorašnje vrijeme očekuje upućivanje u javnu raspravu kao i njihovo usvajanje do kraja godine.

„Svi moramo biti svjesni da ne možemo riješiti probleme na isti način na koji smo ih stvorili. Sveobuhvatna, uspješna i kvalitetna reforma svih dijelova zdravstva je zahtjevan proces, koji obuhvaća izmjene, dopune i prilagodbe svih, kao i donošenje novih, zakonskih propisa i pravilnika u području zdravstva. Uvijek će biti onih koji su više ili manje nezadovoljni odnosno zadovoljni određenom odlukom što je sastavni dio svake rasprave. No, da bismo postigli organizacijska, kadrovska i financijska unaprjeđenja, nužan je konstruktivni, otvoreni dijalog sa svim dionicima s jednakim ciljem – održivog zdravstvenog sustava usmjerenog na pacijenta i zaštitu zdravlja nacije“, zaključio je ministar Beroš.

Pisane vijesti