Studijsko putovanje medicinskih sestara i primalja u Sjevernu Irsku, UK

  • Slika /2017 Vijesti/IMG-20170624-WA0001.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U okviru Twinning projekta pod nazivom „Edukacija mentora za medicinske sestre i primalje u zdravstvenom sustavu u Hrvatskoj i provedba obrazovnog kurikuluma usklađenog s Direktivom 2005/36/EC“, Prijelaznog instrumenta Europske unije, koji se provodi od travnja 2017. godine, predstavnici Republike Hrvatske boravili su u studijskom posjetu Belfastu, Sjeverna Irska, u razdoblju od 18. do 24. lipnja 2017. godine. 

Hrvatski predstavnici iz Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka bili su: voditeljica projekta, glavne medicinske sestre kliničkih bolničkih centara, predstavnici fakulteta studija sestrinstva i primaljstva, mentori medicinskih sestara i primalja, predstavnica Ministarstva zdravstva i prevoditeljice.
Hrvatski predstavnici su obišli Ministarstvo zdravstva Sjeverne Irske u Belfastu (engl. Department of Health) gdje su glavna voditeljica sestrinstva (engl. Chief Nursing Officer) i glavna voditeljica primaljstva (engl. Midwifery Officer) prikazale organizaciju rada u ministarstvu, irski sustav zdravstva i socijalne skrbi i Strategiju zdravstva i dobrobiti do 2026. Posjetili su također Parlament i Vijeće za praksu i edukaciju Sjeverne Irske (engl. Northen Ireland Practise and Education). Sestrinska grupa posjetila je Royal Victoria Hospital i Royal Hospital for Sick Children a istodobno je primaljska grupa posjetila Royal Maternity Hospital. Obje su grupe obišle Gradsku bolnicu u Belfastu, koja je organizirana kao združena bolnica svih bolnica u gradu (engl. trust) te bolnicu Causeway koja je združena bolnica na sjeveru (engl. Northen Trust). U Sjevernoj Irskoj sve bolnice su provedenom reformom zdravstva i socijalne skrbi reorganizirane u šest (6) organizacijskih cjelina prema regijama: Belfast, jugoistok, sjever, jug, zapad i sjeverno ambulantne usluge.
Trajno stručno usavršavanje medicinskih sestara, primalja i drugih radnika u zdravstvu provodi Klinički edukacijski centar (dalje u tekstu: Centar) u Belfastu putem tečajeva usavršavanja iz raznih vještina. Centar je veoma dobro opremljen i prikladan za mnogobrojna predavanja, seminare te stjecanje kliničkih praktičnih vještina, a bavi se podučavanjem širokog spektra vještina. Sudionici su bili impresionirani jednostavnošću i dobrom organizacijom Centra koji nudi mnogobrojne tečajeve i ima velik broj polaznika.
Više informacija o Centru može se naći na mrežnim stranicama Centra: http://www.cec.hscni.net/Courses/Unit/6.
Temeljem dosadašnjih uspješnih poduzetih zajedničkih aktivnosti sudionici studijskog putovanja izrazili su nadu za daljnjim razvojem uspješne i buduće suradnje Republike Hrvatske sa Sjevernom Irskom. 

Pisane vijesti