Potpisan ugovor o dodjeli sredstava EU za radiološku dijagnostiku

  • Slika /2019 Slike/DSC_0084.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Zagreb, 17. prosinca 2019. – Danas je u Ministarstvu zdravstva  svečano potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Optimizacija i poboljšanje učinkovitosti radiološke dijagnostike u sustavu zdravstva Republike Hrvatske - Radiološki edukacijski centar“.

Projekt se financira u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., kao izravna dodjela sredstava.

Ciljevi poziva su poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite te povećanje učinkovitosti i djelotvornosti zdravstvenog sustava Republike Hrvatske, kao i  unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika u području radiologijske prevencije, dijagnostike, terapije i rehabilitacije bolesti glave i vrata.  Iznos projekta je 32.559.724,50 HRK, od čega je ESF financiranje (85 posto): 27.675.765,82 HRK, a nacionalno sufinanciranje (15 posto): 4.883.958,68 HRK.

Na svečanosti su prisustvovali ministar zdravstva prof.dr.sc. Milan Kujundžić, dr.med, ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, gosp. mr.sc.Marko Pavić, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, gosp. Ante Lončar, dipl.iur., zamjenica ravnatelja KBC Sestre milosrdnice i predstojnica Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, prof.dr.sc. Dijana Zadravec,  državni tajnik ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Dragan Jelić, dipl. ing. stroj. Te pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, gđa. Ruža Hrga i gosp. Ante Džapo.

Potpisnici Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava su Ministarstvo zdravstva, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice- Referentni centar za radiologijsku prevenciju, dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju bolesti glave i vrata Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, kao korisnička institucija.

U Republici Hrvatskoj postoji potreba za edukacijom radiološkog kadra čije ustanove posjeduju modernu radiološku opremu, a koji nema dovoljno iskustva u radu u tom području. Modernije i složenije radiologijske dijagnostičke metode, ali i cjelokupna intervencijska radiologija, doživljavaju izrazito brz napredak i vrlo česte promjene i nadogradnje zahvaljujući razvoju tehnologije, ponajprije softvera, što zahtijeva trajnu medicinsku edukaciju. Provedbom projekta, korisnička će institucija, osim kvalitetnih uvjeta za obavljanje zdravstvenih djelatnosti, omogućiti i provedbu vrhunskih istraživanja u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polju kliničkih medicinskih znanosti, grani radiologije. Educirat će se specijalizanti i specijalisti radiologije te inženjeri medicinske radiologije kojima je potrebna dodatna i/ili daljnja edukacija iz područja moderne radiologijske dijagnostike glave i vrata, dominantno iz centara primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, a koji bi na taj način stekli i/ili osvježili svoja znanja. Projekt će specijalistima i specijalizantima radiologije koji rade u Republici Hrvatskoj olakšati uvjete rada i time pridonijeti motivaciji za ostanak u Republici Hrvatskoj.
 

Stranica