Otvorenje novog CT uređaja u Klinici za dječje bolesti Zagreb

  • Slika /2019 Slike/HN20191111340885.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Zagreb, 11. studenog 2019. – Danas je u Klinici za dječje bolesti Zagreb svečano obilježena provedba EU projekta „Opremanje Klinike za dječje bolesti Zagreb'“ u svrhu poboljšanja pristupa bolničkoj skrbi za djecu.

Svečanom obilježavanju prisustvovao je ministar zdravstva prof. dr. sc. Milan Kujundžić te je tom prigodom otvorio novi CT uređaj, koji je tehnološkim karakteristikama i izvedbom prilagođen specifičnim potrebama dječje dobi.

CT uređaj nabavljen je u sklopu gore spomenutog projekta, a financiran je sredstvima iz EU fondova. Cijena uređaja s PDV-om iznosila je  6.839.125 HRK.

Klinika za dječje bolesti Zagreb jedina je dječja bolnica u RH koja ispunjava uvjete predviđene Nacionalnom strategijom za prava djece u RH 2014.-2020., te je jedinstvena i središnja ustanova za zdravstvenu skrb djece i adolescenata u RH.

Početkom lipnja 2019. godine potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kojim je Klinici za dječje bolesti dodijeljeno cca 55.000.000,00 HRK.

Projektom je kao glavna aktivnost predviđena nabava medicinske i opće nemedicinske opreme sa ciljem poboljšanja isplativosti poslovanja i poboljšanja pristupa i kvalitete bolničke skrbi za djecu kao posebno ranjivu skupinu društva.

Ovim će se ulaganjem poboljšati ishodi liječenja djece te će se smanjiti broj dana hospitalizacije, a samim time i broj dana bolovanja roditelja po osnovi njege djeteta. Projektom će se također poboljšati uvjeti rada bolničkog osoblja Klinike za dječje bolesti Zagreb.

Kroz projekt Klinike za dječje bolesti Zagreb predviđeno je opremanje jer ulaganje u infrastrukturu nije održivo s obzirom da se za Kliniku predviđa izgradnja novog prostora. Projektom se predviđa povećanje broja kreveta u dnevnoj bolnici, dok će se veće povećanje smještajnih kapaciteta ostvariti planiranim preseljenjem Klinike za dječje bolesti na novu lokaciju.

Stranica