Opća županijska bolnica Vinkovci okončala provedbu EU projekta

  • Slika /2018 Vijesti/obigl.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Opća županijska bolnica Vinkovci je uspješno okončala provedbu projekta: " Unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci " , sufinanciranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj iz Operativnog programa.


 

Provedba ovog projekta je trajala 18 mjeseci, točnije od 02. svibnja 2017. godine do 02. studenog 2018. godine s time da je posljednji zahtjev za nadoknadom sredstava zajedno sa završnim izvješćem o provedbi odobren 24. travnja 2019. godine.

Ukupni iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava u okviru ovoga projekta je iznosio 16.595.698,75 HRK, a njime je osigurano opremanje prostora odjela za očne bolesti Službe za kirurške djelatnosti i odjela za radiologiju i ultrazvučnu dijagnostiku s medicinskim uređajima i aparatima te općom medicinskom i nemedicinskom opremom.

Ovim projektom se doprinosi ciljevima Operativnog programa: „Konkurentnost i kohezija“, Nacionalne strategije razvoja zdravstva za razdoblje od 2012.-2020. godine ali i Nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj od 2015. do 2016. godine (s kasnijim izmjenama/ dopunama) na način da se postiže veća učinkovitost bolničkoga sustava i njegova održivost kroz smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele i to na način da se prijeđe na oblike liječenja pacijenta koji uključuje skrb unutar dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije.

Stranica