Održan sastanak sa zainteresiranim dionicima zdravstvenog turizma

  • Slika /2018 Vijesti/1Naslovnica.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U četvrtak 6. lipnja 2019. godine pomoćnik ministra dr. sc. Mate Car u Ministarstvu zdravstva je održao sastanak sa županima, njihovim zamjenicima, ravnateljima specijalnih bolnica za medicinsku rehabilitaciju i lječilišta i svim zainteresiranim dionicima razvoja zdravstvenog turizma.  

Sudionicima sastanka predstavljen je Javni poziv za (su)financiranje izrade projektne dokumentacije iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske iz pozicije Ministarstva zdravstva za investicijske projekte i projekte energetske učinkovitosti u specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju i ortopediju, lječilištima i trgovačkim društvima, registriranim u Republici Hrvatskoj za pružanje zdravstvenih usluga i usluga u zdravstvenom turizmu, koje je Ministarstvo zdravstva raspisalo 3. svibnja 2019. godine. Tom prilikom objašnjena je svrha Poziva, strateška i legislativna osnova za raspisivanje istog te uvjeti kojima moraju udovoljiti prihvatljivi prijavitelji na Javni poziv. Također su pojašnjeni  kriteriji vrednovanja prijava na Javni poziv te najveći predviđeni iznos za (su)financiranje po prihvatljivom prijavitelju. Uz navedeno, predstavljeni su rezultati raspisanih i realiziranih Javnih poziva iz prethodne tri godine. Naglašeno je da je rok prijave na ovogodišnji Javni poziv do 10. lipnja 2019. godine do 24.00 sata.   
Mirjana Vuković, dr.med.dent., prezentirala je Pravilnik o oblicima zdravstvenih usluga koje se pružaju u djelatnosti zdravstvenog turizma te standardima i normativima za njihovo obavljanje, koji je do 23. lipnja 2019. na e-savjetovanju. Svi prisutni zamoljeni su poslati svoje komentare, koji su se tijekom prezentacije i rasprave osobito odnosili na standarde i normative medicinskog wellnessa i toplica.
Gospođa Vesna Lončar, dipl.iur., istaknula je da prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti djelatnost zdravstvenog turizma mogu obavljati zdravstvene ustanove, trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti te nositelji privatne prakse. Pojasnila je postupke osnivanja, proširenja ili promjene djelatnosti ustanova i trgovačkih društava za obavljanje djelatnosti zdravstvenog turizma, te dala primjer usklađivanja djelatnosti sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti  i Zakonom o ustanovama.
Dr. Mate Car je predstavio primjere zdravstvenih ustanova i trgovačkih društava za zdravstvenu djelatnost koje su uspješno aplicirale projektne prijave na Poziv „Kompetentnost i razvoj MSP” u sklopu Operativnog programa: OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., a za koje su odobrena bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Dr. Car je zaključno naglasio važnost međuresorne suradnje kako bi se zajedničkim djelovanjem osigurala što bolja pozicija zdravstvenog turizma u  financijskoj perspektivi 2021.- 2027.

Stranica