Obilježavanje završetka vanjske procjene i podjela potvrda bolnicama koje su zadovoljile kriterije uspostavljenosti sustava kvalitete zdravstvene zaštite

 • Slika /2019 Slike/1. Početna slika.JPG
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

Dana 21. studenoga 2019. godine, u Ministarstvu zdravstva, objavljeni su rezultati vanjske procjene pokazatelja  DLI6 u sklopu Programa poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga Zajam Svjetske banke.

Pokazatelj DLI6, (Foundations are in place for accelerated implementation of hospital accreditation) usmjeren ka uspostavi akreditacije realiziran je kroz dva projektna zadatka: postotak akutnih bolnica koje su uspostavile obvezni sustav kvalitete na temelju vanjske procjene te donošenja pravilnika kao pravni temelj za provedbu akreditacijskog postupka.

Vanjske procjene su provedene u 33 akutne bolničke zdravstvene ustanove u razdoblju od  29. svibnja do 19. srpnja 2019. godine. Predmet vanjske procjene bila je uspostavljenost sustava kvalitete u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi prema: 9 skupina obveznih standarda kvalitete sukladno Pravilniku o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene („Narodne novine“ broj: 79/2011) i 3 akreditacijska zahtjeva povezana s upravljanjem okolišem sukladno Pravilniku o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove („Narodne novine“ broj: 31/2011).

Na objavi rezultata vanjske procjene bilo je više od 70 sudionika, predstavnika bolničkih zdravstvenih ustanova.

Nazočne je pozdravio doc. dr. sc. Mate Car, pomoćnik ministra, ispred Uprave za zdravstveni turizam i kvalitetu zdravstvene usluge te istaknuo  važnost solidarnog zdravstvenog sustava s naglaskom na sigurnost pacijenta i razvoj  kvalitete koja će doprinijeti vrednovanju pruženih usluga.

Načelnica Sektora za kvalitetu zdravstvene usluge Nina Bončić Mijatović, dipl.iur. održala je izlaganje o  provođenju vanjske procjene, prikazala rezultate vanjske procjene te verifikaciju Svjetske banke za ovu aktivnost. Zahvalila je svima na suradnji u provedbi vanjske procjene i istaknula potrebu za  daljnjom dobrom suradnjom.

Doc. dr. sc. Bojana Knežević, dr. med. je ispred vanjskih ocjenitelja, vanjskih suradnika Ministarstva zdravstva, iznijela iskustva tijekom vanjske procjene i prijedloge za poboljšanje implementacije sustava kvalitete u bolnicama.

Na kraju skupa uručene su potvrde predstavnicima bolnica koje su sudjelovale u projektnoj aktivnosti pokazatelja DLI6 i zadovoljile potrebne kriterije  uspostavljenosti sustava kvalitete zdravstvene zaštite.

Stranica