Nacionalni transplantacijski program u pandemijskoj 2021.

Slika /2021 Slike/Slika1.jpg
50 godina od prve transplantacije bubrega u Hrvatskoj, obavljene u KBC Rijeci, transplantacijski program stavljen je pred velik izazov, ne samo na našem području, već na globalnoj razini. Pandemija COVID 19 postala je svakodnevica koja je do krajnjih granica testirala izdržljivost našeg zdravstvenog sustava te je nakratko zaustavila  i ovu granu medicine.

Unatoč tome, nacionalni transplantacijski program ne samo da je ostao aktivan u tim zahtjevnim okolnostima, već je uspio dokazati zašto je Hrvatska jedna od najuspješnijih zemalja u području darivanja i presađivanja organa.
Povećanje dostupnosti i kvalitete transplantacijskih usluga za hrvatske građane postiglo se  uspostavom programa transplantacije pluća. Taj izuzetan uspjeh iz travnja 2021. označio je pokretanje nacionalnog programa transplantacije pluća, a do kraja godine uspješno je izvršeno 9 transplantacija pluća hrvatskim primateljima.

Rezultati nacionalnog transplantacijskog programa postignuti u 2020./2021. u skladu su sa globalnim trendom pada broja donacija i transplantacija solidnih organa. Unatoč tome, zahvaljujući velikom  angažmanu svih stručnih donorskih i transplantacijskih timova koji su prilagođavali svoj rad sukladno epidemiološkoj situaciji, rezultati postignuti u 2021. daju optimizam i nadu pacijentima na listi čekanja da će dočekati organ za presađivanje.
 
U pandemijskoj 2021. ukupno je prijavljen 121 darivatelj organa (stopa 29, 5 na milijun stanovnika). Hrvatskim primateljima uspješno su  presađena 124 bubrega, 34 srca, 9 pluća, 104 jetre te su izvršene 3 kombinirane transplantacije jetra-bubreg i 6 transplantacija bubreg-gušterača. Izvršeno je 5 transplantacija bubrega sa živih darivatelja (obiteljske transplantacije). Ukupno je izvršeno 268 transplantacija solidnih organa (stopa 65, 4 na milijun stanovnika).
U usporedbi sa 2020. broj ukupnih transplantacija u 2021. povećan je za 26, 5 %, broj transplantacija bubrega je povećan za 26 %, jetri za 9, 5 % te srca za 36 %.

U Kliničkoj bolnici Merkur su izvršene 144 transplantacije solidnih abdominalnih organa, a slijedi ih KBC Zagreb s izvršenih 88 transplantacija. U KBC Rijeci presađeno je 18 bubrega, u KBC Osijeku 12 bubrega te u KB Dubravi 6 srca.
Prema realizaciji donorskog potencijala u 2021. od kliničkih bolnica prednjači KBC Sestre milosrdnice (prijavljena 23 darivatelja), a od općih bolnica OB Varaždin (prijavljeno 17 darivatelja).
 
 
Više info:
https://zdravlje.gov.hr/nacionalni-transplantacijski-program/1528
https://www.eurotransplant.org/

Pisane vijesti