Međunarodni dan zaštite od buke

 
Međunarodni dan zaštite od buke (“International Noise Awareness Day”), koji se ove godine obilježava diljem svijeta 27. travnja, ima za cilj upoznati javnost s važnošću svakodnevne zaštite od buke kako bi se očuvalo zdravlje ljudi.
 

Buka je sastavni dio suvremenog načina života, naročito u urbanim gradskim sredinama. Užurbana svakodnevica skreće pažnju od tako važnog čimbenika koji narušava zdravlje ljudi. Često puta se naviknemo na buku pa gotovo da i ne reagiramo na njezinu jačinu i štetnost.
 
Buka je čimbenik koji može imati štetne posljedice po javno zdravlje. O posljedicama izlaganja buci napisana su brojna istraživanja, no svima je zajedničko - osim što može uzrokovati oštećenje sluha, buka stvara i stanje stresa.
 
Na čovjeka djeluje izravno i neizravno, izazivajući umor i smanjenje radne sposobnosti, ometa sporazumijevanje, koncentraciju, odmor i san.
Osjetljivost na buku je individualna te ovisno o razini i frekvenciji buke, kao i dužini izloženosti, buka može izazvati blage i prolazne smetnje, ali i trajna oštećenja.
 
Izloženost intenzivnoj buci ima izravan utjecaj na zdravlje ljudi odnosno izravno uzrokuje oštećenje sluha, dok neizravno buka utječe na zdravlje mnogih organa i tjelesnih sustava kao što su živčani i krvožilni sustav, probavni te hormonski sustav, a može dovesti i do metaboličkih te endokrinoloških poremećaja.

Buka negativno utječe na svakodnevne aktivnosti ljudi, sporazumijevanje, učenje, slušanje, koncentraciju i druge mentalne aktivnosti. Izaziva neraspoloženje, razdražljivost, nemir, smetnje mentalnog zdravlja i ponašanja, umor i nesanicu. Buka općenito narušava kvalitetu života i zdravlja. Kada je riječ o utjecaju okoliša na zdravlje, buka se po svojim štetnim posljedicama nalazi odmah iza zagađenja zraka.  
 
Direktiva 2002/49/EZ o procjeni i upravljanju bukom okoliša i Zakon o zaštiti od buke („Narodne novine“, broj 30/09, 55/13 i 153/13) predstavljaju instrumente koji osiguravaju adekvatnu zaštitu stanovništva od štetnih utjecaja buke, a također imaju i snažan utjecaj na informiranje javnosti o buci okoliša.
 
Preventivne mjere za zaštitu zdravlja od prekomjerne izloženosti buci su mjerenje intenziteta buke, primjena suvremene tehnologije u svim infrastrukturnim sektorima, izrada strateških karata i akcijskih planova kao i provođenje raznih zakonskih mjera. Cilj navedenih mjera je sprečavanje ili smanjivanje štetnih učinaka na zdravlje ljudi.
 
Monitoring, istraživanje i edukacije mjere su koje su nužne kako bi se što učinkovitije i svjesnije upravljalo bukom okoliša, kontinuirano informiralo javnost o štetnosti izlaganju prekomjernoj razini buke te upućivalo na rizike po zdravlje uslijed pretjeranog izlaganja buci.
 
 
 
 

Najave