Beroš: Kvalitetnom komunikacijom i ljubaznim ponašanjem mogu se postići bolji ishodi liječenja

Slika /2023 Slike/2023.06.12._Beros_1.jpg

Ministar zdravstva Vili Beroš od ravnatelje bolnica zatražio je da djelatnicima ukažu na važnost i ulogu kvalitetne komunikacije i etičkih principa u ponašanju, poručivši kako je najsloženiji medicinski postupak jednako važan kao topla, ljudska riječ upućena pacijentu.

Beroš, vezano uz važnost profesionalnog ponašanja i kvalitetnu komunikaciju zdravstvenih radnika prema pacijentima i njihovoj pratnji, upućuje na odgovarajuću primjenu Zakona o zaštiti prava pacijenata koji uređuje način zaštite i promicanje prava pacijenata prilikom korištenja zdravstvene zaštite, kao i Etičkog kodeksa svake zdravstvene ustanove te ostalih zakonskih i podzakonskih propisa koji reguliraju tu tematiku.

Ravnatelje je pozvao da svim radnicima, a napose zdravstvenima, ukažu na važnost i ulogu kvalitetne komunikacije i etičkih principa prilikom ponašanja na radnom mjestu.

"Kvalitetnom komunikacijom i ljubaznim ponašanjem pri liječenju pacijenata može se umanjiti njihov strah i anksioznost te steći njihovo povjerenje i podržati volja za liječenjem i nada u njegov uspješan ishod, "a čime se zasigurno dobivaju bolji ishodi liječenja", ističe ministar.

Stoga ravnateljima preporuča da ulože "dodatne napore u povećanje svijesti o važnosti kvalitetne komunikacije prema pacijentima i njihovoj pratnji" te da povratno izvijeste ako su njihovi radnici u posljednje dvije godine prisustvovali edukaciji o pravima pacijenata i/ili komunikacijskim vještinama.

Najsloženiji medicinski postupak jednako je važan kao topla ljudska riječ

Beroš naglašava da je najsloženiji medicinski postupak jednako važan kao topla, ljudska riječ upućena pacijentu.

"Brojne znanstvene spoznaje i otkrića treba pratiti jednako kvalitetna komunikacija kako bismo ostvarili naš krajnji cilj – zdravog, ali i zadovoljnog pacijenta. Epidemija covid-19, potresi i ostali popratnih 'okidači' ostavili su traga na svima nama, no – pacijent nam mora ostati u fokusu čime se vodimo i u reformi zdravstvenog sustava", poručio je.

Stoga je, kaže, skrenuo pažnju ravnateljima bolnica na važnost provođenja edukacija zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika usmjerenih na komunikaciju s pacijentima te zatražio podatke o dosadašnjim aktivnostima u tom području kako bi djelatnici zdravstvenog sustava stekli nove vještine i dodatno se osnažili tehnikama empatičnog i razumljivog komuniciranja s oboljelima i njihovim bližnjima.

"Pritom ne umanjujemo važnost naših djelatnika koji jednako tako trebaju biti snažni kako bi mogli iznijeti 'teret' bolesti zajedno s pacijentom. Ulaganje u komunikaciju je dvosmjerna 'ulica' i višestruko se vraća, i samom djelatniku, kolegama, bližnjima i u konačnici – pacijentima radi kojih postojimo", ocijenio je ministar zdravstva.

Izvor: Vlada / Hina

Pisane vijesti