C&L notifikacija i popis

Ako tvrtka stavlja na tržište tvari razvrstane kao opasne, dužna je notoficirati razvrstavanje i označavanje Europskoj agenciji za kemikalije (ECHA), i to u roku od mjesec dana od prvogstavljanja na tržište. Što se uvoza tiče, rok od mjesec dana za notifikaciju teče od dana kada je tvar (samostalno ili sadržana u smjesi) fizički stavljena na carinski teritorij Europske unije.

Popis predstavlja bazu podataka notifikacija koju održava ECHA. Osim notificiranih razvrstavanja od strane proizvođača i uvoznika, popis sadrži i pravno obvezujuće harmonizirano razvrstavanje (Annex VI CLP Uredbe).

Popis je dostupan za pretraživanje na ECHA-inoj stranici http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database.