Nacionalne strategije

Nacionalnim strategijama određujemo viziju, prioritete, ciljeve i ključne mjere koje želimo provesti radi unaprjeđenja zdravlja i zdravstvenog sustava.

Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine krovni je sektorski dokument planiranja koji utvrđuje posebne ciljeve, mjere, projekte i aktivnosti koji će se provoditi pod okriljem Ministarstva zdravstva s osnovnim ciljem unaprjeđenja zdravstvenog sustava i zdravstvenih ishoda populacije. Nadovezuje se na Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine, koja u okviru strateškog cilja 5. „Zdrav, aktivan i kvalitetan život“ planira unaprjeđenje sustava zdravstvene zaštite te ishoda skrbi kao ključnog nacionalnog prioriteta. U okviru istog planirano je 5 posebnih ciljeva kako slijedi: 1. Bolje zdrave životne navike i učinkovitija prevencija bolesti; 2. Unaprjeđenje sustava zdravstvene zaštite; 3. Unaprjeđenje modela skrbi za ključne zdravstvene izazove; 4. Učiniti zdravstveni sustav poželjnim mjestom za rad; 5. Unaprjeđenje financijske održivosti zdravstvenog sustava. Nacionalni plan usklađen je s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030., Programom Vlade Republike Hrvatske, Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.- 2026. te Smjernicama Europske komisije za kohezijsku politiku za razdoblje od 2021. do 2027. godine.  Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine usvojen je na sjednici Vlade Republike Hrvatske dana 30. prosinca 2021. godine  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_12_147_2536.html
 

Možda vas zanima i...