Potpisan ugovor o funkcionalnom spajanju KBC Osijek i OB Našice

Slika /2017 Vijesti/Ugovor o funkcionalnoj integraciji KBC Osijek i Opće bolnice Našice.jpg

OSIJEK, 18. srpnja 2017.  - Ravnatelji osječkog Kliničkog bolničkog centra i Opće bolnice Našice danas su u Osijeku potpisali Ugovor o funkcionalnoj integraciji tih dviju bolnica. Svečanosti potpisivanja nazočili su i ministar zdravstva prof.dr.sc. Milan Kujundžić i državni tajnik u Ministarstvu zdravstva prim. Željko Plazonić. 

Funkcionalna integracija podrazumijeva suradnju, odnosno povezivanje bolnica kako bi se postiglo  bolju kvalitetu zdravstvenih usluga, ishoda liječenja, zadovoljstvo pacijenata i pružatelja zdravstvenih usluga, te posljedično i  dugoročnu racionalizaciju troškova sustava.
Klinički bolnički centar Osijek i Opća bolnica Našice zdravstvene su ustanove koje se u svojim djelatnostima nadopunjuju iako ima određenih preklapanja. Primjenjujući kriterij prostorne udaljenosti zaključeno je da je racionalno pristupiti funkcionalnom povezivanju Kliničkog bolničkog centra Osijek i Opće bolnice Našice obzirom da se obje zdravstvene ustanove nalaze unutar iste županije. Također je iz provedene snimke stanja proizašlo da postoji i stručna odnosno medicinska podloga da se planirano funkcionalno spajanje uspješno provede na način da se poveća dostupnost i poboljša kvaliteta zdravstvene zaštite. Jačim povezivanjem njihovih kapaciteta bit će olakšano provođenje određenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka, ali i zbrinjavanje kroničnih pacijenata kao i palijativnih pacijenata.
Ministar Kujundžić kazao je kako  će  ovaj projekt omogućiti  da pacijenti s našičkog područja ne moraju dolaziti u Osijek, već će osječki KBC slati svoje specijaliste, a našička bolnica će osigurati krevete za produženo liječenje i palijativnu skrb te respiracijske centre. Tim je KBC Osijek ovime preuzeo veću obvezu pomaganja drugim bolnicama, koje će i dalje funkcionirati kao pravni subjekti.  Od novog načina funkcioniranja očekuje da će omogućiti razvoj obiju bolnica te smanjiti broj dežurstava i opreme koja se koristi, a također vremenom donijeti i očekivane uštede.  
Ravnatelj KBC-a Osijek izjavio je kako će funkcionalno spajanje omogućiti bolju zdravstvenu zaštitu za osiguranike s našičkog područja, čime je formalizirana suradnja dviju bolnica u posljednjih godinu dana, tijekom koje su specijalisti osječkog KBC-a odlazili raditi u našičku Opću bolnicu, a pacijentima iz Našica pružana je i usluga CT dijagnostike, budući da našička bolnica nema CT uređaj.  I ravnatelj našičke bolnice smatra da će povezivanje dviju bolnica omogućiti pružanje kontinuirane i kvalitetne zdravstvene zaštite u Osječko-baranjskoj županiji.  Župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić pozdravio je sve aktivnosti koji će omogućiti smanjivanje listi čekanja, bolje funkcioniranje pružanja zdravstvenih usluga te određene financijske uštede.
Ministar Kujundžić naglasio je  je kako ovime počinje proces funkcionalnog spajanja hrvatskih bolnica, čiji je cilj podići kvalitetu usluge i sigurnost pacijenata te omogućiti racionalnije upravljanje bolnicama, ujedno s manje troškova. Najavio je kako će se u idućih desetak dana ugovori o funkcionalnom integriranju potpisati i za karlovačku i ogulinsku, šibensku i kninsku te vukovarsku i vinkovačku bolnicu.
 Bolnice koje se funkcionalno povezuju obvezno će zadržati četiri osnovne djelatnosti (interna medicina, kirurgija, pedijatrija i ginekologija i opstetricija) dok će se za ostale djelatnosti definirati modeli funkcionalnog povezivanja, a s ciljem osiguranja dostupne i kvalitetne zdravstvene zaštite. Kod funkcionalno integriranih bolnica neće se ukidati postojeće djelatnosti već će se promijeniti modalitet u kojem se djelatnosti obavljaju. Primjerice, dok bi se u određenoj djelatnosti u jednoj bolnici pružalo akutno stacionarno liječenje, u drugoj  bi se obavljalo liječenje pacijenata u dnevnoj bolnici. U pojedinim bolnicama će se nakon funkcionalnog povezivanja povećati broj djelatnosti kako bi se gravitirajućem stanovništvu omogućila jednako dostupna i kvalitetna zdravstvena zaštita.
Naime, spajanje bolnica utjecat će na kvalitetu usluge time što će se u jednoj bolnici koncentrirati zdravstveni radnici s najviše iskustva, a radi osiguranja dostupnosti zdravstvene usluge osigurat će se mobilnost  zdravstvenih radnika kako pacijenti ne bi trebali putovati.
Suvremeni zdravstveni sustavi temelje se na centrima izvrsnosti koji se mogu stvarati samo koncentracijom resursa: ljudi, znanja i medicinske opreme. Predložena funkcionalna integracija nedvojbeno treba rezultirati poboljšanjem kvalitete zdravstvene skrbi za pacijente, jer veći obujam medicinskih slučajeva omogućuje specijalizaciju medicinskog osoblja te poboljšanje procesa pružanja zdravstvene zaštite te otvara veću mogućnost konzilijarnog rada. Funkcionalnom integracijom omogućit će se preraspodjela i optimalno koncentriranje bolničkih usluga i korištenje postojećih kapaciteta, ukidanje nepotrebnog umnožavanja dijagnostičkih i terapijskih zahvata na malim zemljopisnim udaljenostima, te skratiti liste čekanja za određene zdravstvene usluge.
 

Pisane vijesti