Potpisan dodatak I. Kolektivnog ugovora

  • Slika /2018 Vijesti/vijest.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Zagreb, 25. ožujka 2019.g. – U Ministarstvu zdravstva potpisan je Dodatak I Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Dodatak I  potpisali su ministar zdravstva Milan Kujundžić ispred Vlade RH, Brankica Grgurić ispred Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara-medicinskih tehničara i Stjepan Topolnjak ispred Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske.

Kolektivni ugovor istekao je 26. ožujka 2019. godine pa je Dodatkom I. Kolektivnom ugovoru, ugovoren nastavak primjene Kolektivnog ugovora  sve do zaključenja Dodatka II. Kolektivnom ugovoru, a najduže do 31. srpnja  2019. godine.

Također, Dodatkom I. Kolektivnom ugovoru ugovorne stane obvezale su se da će  bez odgode nastaviti  pregovore o materijalnim i drugim pitanjima radi donošenja Dodatka II. Kolektivnom ugovoru.
 

Stranica