Opća bolnica Dubrovnik je uspješno okončala EU projekt pod nazivom: „Objedinjeni hitni bolnički prijem“

  • Slika /2020 Slike/1..jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Opća bolnica Dubrovnik je uspješno okončala EU projekt pod nazivom: „Objedinjeni hitni bolnički prijem“, za koji su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 20.000.000,00 HRK iz Europskog fonda za regionalni razvoj iz Operativnog programa: „Konkurentnost i kohezija“. 

Provedba ovog projekta je trajala od 12. svibnja 2017. godine do 08. kolovoza 2019. godine dok je završno izvješće o provedbi projekta odobreno u prosincu 2019. godine.  
Projektom je osigurana povećana dostupnost i kvaliteta pružanja hitne zdravstvene skrbi putem uspostave novog objedinjenog hitnog bolničkog prijema što je postignuto građevinskom adaptacijom bolničke zgrade unutar bolničkog kompleksa te nabavom i stavljanjem u rad nove medicinske, nemedicinske i tehničke opreme.   
Među nabavljenom opremom se osim informatičke i tehničke opreme nalaze medicinski stativi, aspiratori te oprema za reanimaciju i anesteziju za OHBP. 
Projektom je osigurano provođenje tzv. horizontalnih politika EU kojima se između ostaloga osigurava promicanje ravnopravnosti spolova te zabrana diskriminatorne prakse ponašanja na radnom mjestu. 
Ovaj projekt je usklađen s ciljevima Nacionalne strategije razvoja zdravstva za razdoblje od 2012.2020. godine te ciljevima Operativnog programa: „Konkurentnost i kohezija“ s naglaskom na Specifični cilj 9a1. Projektom se doprinosi cilju smanjenja vremenskog trajanja obrade pacijenata u OHBP-u za 20%.  
 

Stranica