Održane informativne radionice u Rijeci i Splitu u okviru Poziva Ministarstva zdravstva „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza I“ te najava radionica u Osijeku i Zagrebu

Slika /2018 Vijesti/Fotografija.PNG

Nastavno na objavljeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza I“ (dalje u tekstu: Poziv) koji je Ministarstvo zdravstva objavilo 30. ožujka 2018. godine u ulozi Posredničkog tijela razine 1, održane su prve informativne radionice za sve potencijalne prijavitelje u Rijeci i Splitu 12. i 13. travnja.

Cilj Poziva na dostavu projektnih prijedloga je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske. Naglasak u prevenciji će biti na najvećim zdravstvenim problemima stanovništva Hrvatske, stoga će se aktivnosti u okviru ovoga Poziva, kroz edukativne aktivnosti, okrugle stolove, izradu promotivnih materijala i sl., usmjeriti na prevenciju kronično nezaraznih, zaraznih, rijetkih i malignih bolesti. Nadalje, s obzirom na trenutno stanje nedostatka programa izobrazbe (treninga, seminara i sl.) za zdravstvene radnike/djelatnike ili suradnike, kao i potrebu za edukacijama u području promocije zdravlja i prevencije bolesti, potrebno je usmjeriti se i na programe i projekte koji uključuju edukacije zdravstvenih radnika/djelatnika ili suradnika zamišljene prema modelu „edukacija edukatora“ u svrhu osiguravanja njihove održivosti.
Također, u okviru navedenog Poziva, planirane su informativne radionice čiji je cilj detaljnije informirati potencijalne prijavitelje o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima, kriterijima Poziva te postupcima za prijavu i dodjelu sredstava za provedbu projekata. Na radionicama održanim u Rijeci i Splitu potencijalnim su prijaviteljima predstavljene osnovne informacije o Pozivu, sadržaj samih Uputa za prijavitelje, uvjeti prijave za potencijalne prijavitelje, način podnošenja projektnih prijedloga, postupak dodjele bespovratnih sredstava (faze) te procedura nakon donošenja Odluke o financiranju.
Nakon održanih radionica u Rijeci i Splitu, najavljujemo održavanje informativnih radionica u Osijeku 19. travnja 2018. godine te u Zagrebu 20. travnja 2018. godine. Također, zbog značajnog interesa potencijalnih prijavitelja, u Zagrebu će se 23. travnja 2018. godine održati dodatna druga informativna radionica, sve u cilju što boljeg informiranja zainteresirane javnosti i izrade što kvalitetnijih projektnih prijedloga.

Stranica