Klinička bolnica Merkur – „Dnevna bolnica u KB Merkur“

  • Slika /2020 Vijesti/3. kb merkur naslovna.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Klinička bolnica Merkur je uspješno okončala EU projekt pod nazivom: „Dnevna bolnica u KB Merkur“

Klinička bolnica Merkur je uspješno okončala EU projekt pod nazivom: „Dnevna bolnica u KB Merkur“, za koji su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 49.999.679,13 HRK iz Europskog fonda za regionalni razvoj iz Operativnog programa: „Konkurentnost i kohezija“.

Provedba projektnih aktivnosti je trajala od 24. kolovoza 2017. godine do 11. rujna 2019. godine dok je završno izvješće o provedbi projekta odobreno krajem srpnja 2020. godine. 

Projektom: „Dnevna bolnica u KB Merkur“, uložena su financijska sredstva u adaptaciju i opremanje prostora bivše klinike traumatologije te njenu prenamjenu u prostor dnevne bolnice i kirurgije te u opremanje dnevnih bolnica interne, kirurgije, ORL, ginekologije citologije, urologije, radiologije i anesteziologije. Svime navedenim će se u budućnosti poboljšati efikasnost i kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite i to na način da će se povećati obrada pacijenata kroz odjele dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija, a smanjiti broj prijema pacijenata na akutne bolničke odjele za 24% na razini bolnice. 

Među nabavljenom opremom se nalaze nemedicinska i tehnička te medicinska oprema poput ginekološkog stupa, digitalnog UZV uređaja za gastroenterologiju, uređaja za koronografiju, elektroanatomskog 3D navigacijskog sustava, operacijskog mikroskopa, CT uređaja sa 128 detektora, urološkog stupa i sl.
Projektom je osigurano provođenje tzv. „horizontalnih politika“ EU kojima se između ostaloga osigurava poštivanje načela ravnopravnosti spolova i nediskriminacije na radnom mjestu te načela jednakog pristupa za osobe s invaliditetom.

Ovaj projekt je usklađen s ciljevima Nacionalne strategije razvoja zdravstva za razdoblje od 2012.-
2020. i Nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015. - 2016. te je ovim projektom ostvaren doprinos Specifičnom cilju 9a2. Operativnog programa: „Konkurentnost i kohezija“ kroz koji se povećanjem kapaciteta obrade pacijenata u dnevnim bolnicama smanjuje broj prijema na akutne bolničke odjele kao najskupljeg oblika liječenja pacijenata čime se doprinosi poboljšanju učinkovitosti i dostupnosti bolničkog liječenja u Republici Hrvatskoj.

Stranica