Izaslanstvo Republike Gruzije u stručnom posjetu Ministarstvu zdravstva

Slika /slike/2.jpg

U sklopu TAIEX ekspertne misije usklađivanja nacionalne legislative s legislativom EU-a u području darivanja i presađivanja organa, izaslanstvo Republike Gruzije boravilo je od 22. do 25. siječnja 2019. godine u stručnom posjetu Ministarstvu zdravstva.

Izaslanstvo Republike Gruzije boravilo je od 22. do 25. siječnja 2019. godine u stručnom posjetu Ministarstvu zdravstva.

Posjet se odvio u sklopu TAIEX ekspertne misije usklađivanja nacionalne legislative s legislativom EU-a u području darivanja i presađivanja organa (67115 TAIEX Expert Mission on Harmonisation of the National Legislation on Organ Transplantation with the EU Legislation).
 
Tom prilikom predstavnici Zavoda za transplantaciju i biomedicinu pružili su stručni uvid u legislativu, ustrojstvo i djelovanje nacionalnog transplantacijskog programa. U okviru ove ekspertne misije, izaslanstvo Republike Gruzije, odnosno tamošnjeg ministarstva (Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, Labour, Health and Social Affairs of Georgia) na čelu sa zamjenikom ministra, gospodinom Zazom Bokhuom i suradnicima, posjetilo je i vodeće donorske i transplantacijske centre Klinički bolnički centar Zagreb i Kliničku bolnicu Dubrava.

Pisane vijesti