Kontakti

Slika 0800 7229

Molimo Vas pažljivo pročitajte ovu obavijest.
Ustupanjem Vaših osobnih podataka putem navedenih kontakata potvrđujete kako ste istu pročitali i razumjeli te dopuštate prikupljanje, obradu i korištenje Vaših osobnih podataka na opisani način i svrhu. Također, ovim putem izričito izjavljujete da imate više od 18 godina i zakonski možete dati privolu za obradu osobnih podataka. Slanjem poruke sa osobnim podacima ujedno dajete privolu za obradu vaših osobnih podataka od strane Ministarstva zdravstva, Ksaver 200a, 10000 Zagreb (“voditelj obrade”), u svrhu obrade i odgovora na vaš podnesak (čl.6. GDPR). Osobni podaci se ne prenose trećim stranama, osim u situacijama kada se radi o podnesku koji zahtijeva izvršenje obrade podataka u ime voditelja obrade (čl.28. GDPR). Automatizirano donošenje odluka, uključujući profiliranje (u smislu čl.22. GDPR) se ne koristi. Voditelj obrade će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka uz primjenu odgovarajućih fizičkih i tehničko-sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.
Vaši osobni podaci će biti obrisani unutar 6 mjeseci od dana kada je podnesak riješen. Sukladno primjenjivom pravu, imate pravo na pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje osobnih podataka, ograničavanje obrade, prigovor, povlačenje privole i prenosivost podataka. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Nadalje, imate pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu, a u svezi s obradom vaših podataka od strane voditelja obrade. U svrhu izvršavanja svojih prava u odnosu na voditelja obrade ili ako imate pitanja možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka voditelja obrade: zastita.podataka@miz.hr.


Ministarstvo zdravstva

Adresa: 

Ksaver 200a 
10000 Zagreb

 

 • Telefonska centrala:

tel:  01 46 07 555
fax: 01 46 77 076

 

 • Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave:

pisarnica@miz.hr
 

 • Elektronička kontaktna točka za liste čekanja na dijagnostički pregled za nehitne pacijente:

   liste@miz.hr
   
 • Obavijest - Kontakti za vrijeme epidemije COVID-19

U cilju sprječavanja širenja epidemije COVID-19 mole se građani da predaju svih zahtjeva, predstavki i dokumentacije obavljaju poštanskim ili elektroničkim putem. Neposredan rad  sa strankama vezan za rješavanje predmeta ili problema iz djelokruga Ministarstva zdravstva obavlja se isključivo ukoliko  isti nije moguće riješiti bez prisustva stranke, u uredovno radno vrijeme, te uz prethodnu rezervaciju termina na niže navedene kontakte.

Elektronička kontaktna točka za predaju zahtjeva i predstavki te dostavu dokumentacije:  pisarnica@miz.hr


Kontakti za rezervaciju termina sastanaka iz pojedinog djelokruga rada (ponedjeljkom, srijedom i petkom od 13:00 do 15:30; utorkom i četvrtkom od 9:00 do 11:30)
​             
Kabinet ministra: kabinet@miz.hr
Glavno tajništvo: sara.fidersek@miz.hr  01/4607-509 
Uprava za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni turizam, lijekove i medicinske proizvode, javno zdravstvo i javnozdravstvenu zaštitu: melani.mohorpopic@miz.hr  01/4607-508
Uprava za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju, biomedicinu i kvalitetu zdravstvene zaštite: ivana.ruzic@miz.hr  01/4698-496
Uprava za financijske poslove i javnu nabavu: larisa.jelak@miz.hr  01/4607-514
Uprava za pravne poslove u zdravstvu: mia.gabelica@miz.hr 01/4607-558
Uprava za e-zdravstvo: josipa.medved@miz.hr  01/4607-513
Samostalni sektor za fondove europske unije i međunarodne projekte u zdravstvu: julija.lipozencic-frljuzec@miz.hr 01/4607-519
Samostalni sektor za inspekcije u zdravstvu:andreja.devcic@miz.hr 01/4607-508
Samostalni sektor za europske poslove, međunarodnu suradnju i protokol: ivana.juras@miz.hr 01/4607-614
Samostalna služba za unutarnju reviziju: ivan.ujakovic@miz.hr  01/4607-610

 • Bijeli telefon Odvikavanje od pušenja (kontakt broj na svim kutijama cigareta) :

tel: 0800 7999

 •  Bijeli telefon eNaručivanje (novi kontakt broj za potrebe eListe čekanja i upite prema Ministarstvu zdravstva) :

tel: 0800 7229
 

 • Upiti vezano za EU fondove:

eu.fondovi@miz.hr

 

 • Upiti predstavnika medija: 

glasnogovornik@miz.hr

 

 • Upiti građana:

pitajtenas@miz.hr

 

 • ​Povjerenik za etiku:

mr.sc. Jasminka Katić Bubaš, dipl. iur. - telefon 01/4607-549, email: jasminka.katicbubas@miz.hr


 

​Gdje se nalazimo:

 
 

Pučka pravobraniteljica:

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete se obratiti pučkoj pravobraniteljici na sljedeće adrese: