Europski socijalni fond Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Ograničeni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ UP.02.2.1.02.

  • Slika /2018 Vijesti/DSC_0134.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Slijedom objavljenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ (UP.02.2.1.02.) u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. - 2020., Ministarstvo zdravstva kao Posredničko tijelo razine 1 organiziralo je drugu Svečanost uručivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za uspješne prijavitelje, koja je  održana u ponedjeljak, 28. svibnja 2018. godine u prostorijama Ministarstva zdravstva, s početkom u 10.30 sati.

Ovim se Ugovorima 21 domu zdravlja i zavodu za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave uručilo 82,2 milijuna kuna bespovratnih sredstava  za financiranje 76 specijalizanata na primarnoj razini zdravstvene zaštite.
Potpisnici trilateralnih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava su ministar zdravstva, prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, g. Ante Lončar, dipl. iur. te ravnatelji/ice domova zdravlja i zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave čiji su projektni prijedlozi uspješno prošli sve faze postupka dodjele bespovratnih sredstava.
Također, svečanosti je prisustvovala gđa Katarina Ivanković-Knežević, dipl. iur., državna tajnica Ministarstva rada i mirovinskoga sustava te župani/zamjenici župana onih županija čije su zdravstvene ustanove korisnici uručenih ugovora.
Osnovne informacije o ugovorenim projektima:
 
1. Specijalističko usavršavanje doktora medicine DZ SDŽ 2017
Prijavitelj: Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije
Bespovratna sredstva: 26.130.033,04 HRK
Stopa sufinanciranja: 0%
Područje specijalizacije: Obiteljska medicina, pedijatrija, ginekologija i opstetricija, radiologija
Broj specijalizanata: 28
Svrha projekta je svim stanovnicima Splitsko-dalmatinske županije osigurati kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini. Ovim projektom se stvaraju pretpostavke za popunjavanje svih nepopunjenih timova ili timova bez nositelja, te dijelom popunjavanje timova nakon odlaska liječnika u mirovinu.
 
2. Dom zdravlja Osijek - Specijalističko usavršavanje doktora medicine
Prijavitelj: Dom zdravlja Osijek
Bespovratna sredstva: 16.165.411,80 HRK
Stopa sufinanciranja: 0%
Područje specijalizacije: Obiteljska medicina, pedijatrija, ginekologija i opstetricija, radiologija
Broj specijalizanata: 12
Svrha projekta je osigurati učinkovitu provedbu programa specijalističkog usavršavanja doktora medicine u ustanovi Doma zdravlja Osijek, radi dostupnosti zdravstvene zaštite svim građanima Republike Hrvatske, posebice na području Osječko-baranjske županije čiji teritorij Dom zdravlja Osijek svojim djelokrugom rada pokriva. Ovaj projekt i njegove aktivnosti predstavljaju dio poboljšanja pristupa zdravstvenoj zaštiti u ruralnim, manje atraktivnim i dovoljno nerazvijenim područjima tako da se osigura dovoljan broj specijalista određenih medicinskih djelatnosti iz područja obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije i kliničke radiologije.
 
3. Specijalizacijom do visokokvalitetnih usluga hitne medicine
Prijavitelj: Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije
Bespovratna sredstva: 1.219.366,22 HRK
Stopa sufinanciranja: 0%
Područje specijalizacije: Hitna medicina
Broj specijalizanata: 1
Kako bi se stanovnicima i svim osobama koje se nalaze na području Varaždinske županije pružila pravovremena i kvalitetna hitna medicinska pomoć, iznimno je bitno ulaganje u stručne timove te doktore koji pružaju hitnu medicinsku pomoć. Zavod će upravljati rezultatima projekta te će se povećanjem broja specijalista osiguranih ovim projektom pripadajuće usluge dalje razvijati i održavati s ciljem poboljšanja pružanja hitne medicinske usluge. Na taj način će se istodobno osigurati da se aktivnosti predviđene u ovom projektu nastave provoditi na institucionalnoj razini i nakon njegova završetka, što uključuje nadgledanje ostvarenih rezultata, njihovu primjenu i korisnost. Projektom će se ostvariti preduvjeti za većom učinkovitosti u pružanju usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini. Osiguranjem navedene specijalizacije, zasnovano na izraženim kadrovskim potrebama, smanjit će se vjerojatnost nastanka kadrovskih neravnoteža u sustavu Zavoda za hitnu medicinu.
 
4. Specijalističko usavršavanje doktora medicine -Dom zdravlja Vukovar
Prijavitelj: Dom zdravlja Vukovar
Bespovratna sredstva: 2.167.042,56 HRK
Stopa sufinanciranja: 0%
Područje specijalizacije: Obiteljska medicina
Broj specijalizanata: 2
Svrha je projekta povećati broj specijalista obiteljske medicine, kako bi se poboljšala kvaliteta zdravstvenih usluga. Projektom će se također unaprijediti učinkovitost zdravstvenog sustava na primarnoj razini čime će se pridonijeti smanjenju upućivanja pacijenata na više razine, prvenstveno bolnice. Većina ambulanti koje su u nadležnosti Doma zdravlja Vukovar nalazi se u ruralnim, udaljenim i depriviranim mjestima u kojima živi većinom stanovništvo starije životne dobi i gdje je dostupnost kvalitetne zdravstvene zaštite od životne važnosti. Na taj način projekt direktno doprinosi ostvarenju specifičnog cilja 9.iv.1 "Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja“ Prioritetne osi 2 socijalno uključivanje u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“. Projekt će doprinijeti ostvarenju i Nacionalnog programa reformi 2017., jer će rezultati projekta povećati broj specijaliziranih zdravstvenih radnika koji će osigurati dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu stanovništvu Vukovarsko-srijemske županije.
 
5. Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Korčula iz ginekologije i opstetricije
Prijavitelj: Dom zdravlja Korčula
Bespovratna sredstva: 1.105.538,75 HRK
Stopa sufinanciranja: 0%
Područje specijalizacije: Ginekologija i opstetricija
Broj specijalizanata: 1
Projekt Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Korčula iz ginekologije i opstetricije u skladu je s Operativnim programom "Učinkoviti ljudski potencijali" za razdoblje 2014.-2020., Prioritetnom osi 2 Socijalno uključivanje, Specifičnim ciljem 9.iv.1. "Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja", Investicijskim prioritetom 9.iv.1. "Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa". Cilj projekta je poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti u manje atraktivnim i depriviranim područjima kao što je područje koje pokriva Dom zdravlja Korčula, podizanje kvalitete zdravstvene zaštite, smanjenje upućivanja u bolnice čime će općenito biti povećana učinkovitost u pružanju usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
 
 
6. Specijalističko usavršavanje doktora medicine - Dom zdravlja Županja
Prijavitelj: Dom zdravlja Županja
Bespovratna sredstva: 3.749.557,88 HRK
Stopa sufinanciranja: 0%
Područje specijalizacije: Obiteljska medicina, pedijatrija, ginekologija i opstetricija
Broj specijalizanata: 4
Svrha projekta je povećati broj specijalista obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije te kliničke radiologije, kako bi se poboljšala kvaliteta i učinkovitost zdravstvenog sustava na primarnoj razini pod ingerencijom Doma zdravlja Županja. Projekt direktno doprinosi ostvarenju specifičnog cilja 9.iv.1 „Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja“ PO2 socijalno uključivanje u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“. Projekt doprinosi i ostvarenju Strateškog plana razvoja ljudskih resursa u zdravstvu 2015.-2020. jer povećava broj pružatelja zdravstvene zaštite u skladu s utvrđenim potrebama.
 
7. HITNA je Međimurju BITNA!
Prijavitelj: Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije
Bespovratna sredstva: 2.631.913,17 HRK
Stopa sufinanciranja: 0%
Područje specijalizacije: Hitna medicina
Broj specijalizanata: 2
S obzirom na nedostatak specijalista hitne medicine u ZHM Međimurske županije i uslijed toga narušene kvalitete pružanja hitne medicinske skrbi stanovništvu Međimurske županije, ovaj projekt će doprinijeti smanjenju deficita specijalista hitne medicine u T1 timovima ZHM Međimurske županije te će se posredno podići kvaliteta primarne zdravstvene zaštite lokalnog stanovništva Međimurske županije. Ovim projektom pridonijet će se ostvarenju ciljeva postavljenih u nekoliko strateških dokumenata: Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020., Prioritet 2: Jačanje i bolje korištenje ljudskih resursa u zdravstvu, gdje će se neposredno projektom utjecati na unapređenje rada zdravstvenih djelatnika; ciljnoj skupini će se omogućiti ostvarivanje viših razina obrazovanja, što će povoljno utjecati na njihove kompetencije, te će se pridonijeti atraktivnosti zdravstvenih struka; pridonijet će također ostvarenju Nacionalnog programa reformi 2017., Poglavlje 3.2. Održivost mirovinskog i zdravstvenog sustava gdje su posebno naglašene aktivnosti vezane uz brže i lakše dobivanje specijalizacija, što ujedno i stimulira ostanak mladih liječnika u MŽ. Ovim projektom želi se, s obzirom na mogućnost koja se nudi kroz Europski socijalni fond, pridonijeti ostvarenju ciljeva postavljenih u spomenutom programu za 2017. g. Projektom 'HITNA je Međimurju BITNA!' osigurava se specijalizacija 2 doktora medicine u području hitne medicine čime će se poboljšati pristup i povećati kvaliteta usluga primarne zdravstvene zaštite i hitne medicine na području Međimurske županije.
 
8. Specijalističko usavršavanje doktora medicine iz obiteljske medicine za Dom zdravlja Knin
Prijavitelj: Dom zdravlja Knin
Bespovratna sredstva: 1.742.711,89 HRK
Stopa sufinanciranja: 0%
Područje specijalizacije: Obiteljska medicina
Broj specijalizanata: 2
Projektom će se bitno smanjiti problem nedostatka specijalista obiteljske medicine, također će se i popraviti dobna struktura liječnika specijalista jer se radi o mladim doktoricama medicine. Kroz specijalističko usavršavanje doktora medicine poboljšat će se pristup uslugama zdravstvene zaštite u depriviranom području kao što je područje grada Knina. Projekt je u skladu s nacionalnim propisima i propisima EU, uvažava pravila o državnim potporama te druga pravila i zahtjeve. U skladu je s Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva 2012. -2020.,  s Pravilnikom o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine i s Mrežom javne zdravstvene službe te je usklađen s ostalim hrvatskim i europskim zakonodavstvom i uredbama. Provodi se u okviru OP ULJP-a, Prioritetna os 2 socijalno uključivanje, Specifični cilj 9.iv.1. „Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja“ te ima za cilj, kroz sufinanciranje specijalizacija, povećati ulaganja u razvoj ljudskih potencijala u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a i rezultirat će osnaženom mrežom primarne zdravstvene skrbi s povećanim brojem specijalista obiteljske medicine.
 
9. Specijalističko usavršavanje iz medicinskog područja pedijatrije za potrebe Doma zdravlja Donji
Miholjac
Prijavitelj: Dom zdravlja Donji Miholjac
Bespovratna sredstva: 1.266.296,92 HRK
Stopa sufinanciranja: 0%
Područje specijalizacije: Pedijatrija
Broj specijalizanata: 1
U skladu s „Nacionalnom strategijom razvojem zdravstva 2012.-2020.“, Strateškim okvirom o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje od 2014.-2020.“, te „Strateškim planom razvoja ljudskih resursa u zdravstvu 2015.-2020.“, ovim Pozivom želi se doprinijeti povećanju ulaganja u ljudske potencijale, visokoobrazovane zdravstvene kadrove, s ciljem osnaživanja specijalističkog područja pedijatrije na način da će se popuniti mreža primarne zdravstvene zaštite i smanjiti broj područja s manjkom liječnika u sveukupnom zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske.
 
10. Specijalističko usavršavanje doktora obiteljske medicine Doma zdravlja Gospić
Prijavitelj: Dom zdravlja Gospić
Bespovratna sredstva: 931.514,74 HRK
Stopa sufinanciranja: 0%
Područje specijalizacije: Obiteljska medicina
Broj specijalizanata: 1
Svrha projekta je ulaganje u specijalističko usavršavanje doktora medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti iz djelatnosti obiteljske medicine. Cilj projekta je poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti u manje atraktivnim i depriviranim područjima djelovanje DZ Gospić kroz povećanje broja specijalista na razini primarne zdravstvene zaštite i to jednog specijalizanta iz djelatnosti obiteljske medicine, čime će se poboljšati kvalitete usluge, smanjiti upućivanje pacijenata na više razine ili bolničke centre, te povećati učinkovitost u pružanju usluga primarne zdravstvene zaštite.
 
11. Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske
Prijavitelj: Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske
Bespovratna sredstva: 858.974,22 HRK
Stopa sufinanciranja: 0%
Područje specijalizacije: Obiteljska medicina
Broj specijalizanata: 1
Svrha projekta je ulaganje u specijalističko usavršavanje doktora medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti iz djelatnosti obiteljske medicine u Domu zdravlja MUP-a, čime bi se dostigao cilj da po završetku projekta 85 posto timova obiteljske medicine vode specijalisti obiteljske medicine. Cilj projekta je poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti i povećanje kvalitete usluge kroz povećanje broja specijalista na razini primarne zdravstvene zaštite u DZ MUP-a za jednog specijalizanta iz djelatnosti obiteljske medicine, čime će se poboljšati kvaliteta mreže, smanjiti upućivanje pacijenata na više razine ili bolnice i povećati učinkovitost u pružanju usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Cilj projekta je i specijalističko usavršavanje doktora medicine za specijalistu obiteljske medicine.
 
 
 
 
12. Specijalističko usavršavanje doktora pedijatrijske medicine Doma zdravlja Petrinja
Prijavitelj: Dom zdravlja Petrinja
Bespovratna sredstva: 1.082.298,68 HRK
Stopa sufinanciranja: 0%
Područje specijalizacije: Pedijatrija
Broj specijalizanata: 1
Prijavitelj projekta "Specijalističko usavršavanje doktora pedijatrijske medicine" je Dom zdravlja Petrinja (DZ Petrinja) koji se nalazi na području Sisačko-moslavačke županije (SMŽ). Cilj projekta je poboljšanje pristupa zdravstvene zaštite u manje atraktivnim, ruralnim i nerazvijenim područjima gdje će se osigurati dovoljan broj specijalista određenih medicinskih djelatnosti koje su se pokazale kao deficitarne. Projektom "Specijalističko usavršavanje doktora pedijatrijske medicine" osigurat će se specijalizacija za jednog liječnika pedijatrijske medicine kojom će se poboljšati pristup zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Petrinja, te će se smanjiti broj deficitarnih medicinskih djelatnosti na području Sisačko-moslavačke županije. Projekt traje 66 mjeseci.
 
13. Specijalističko usavršavanje doktora medicine iz hitne medicine za ZHM Šibensko-kninske županije
Prijavitelj: Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije
Bespovratna sredstva: 1.372.771,16 HRK
Stopa sufinanciranja: 0%
Područje specijalizacije: Hitna medicina
Broj specijalizanata: 1
Projektom će se smanjiti problem nedostatka specijalista hitne medicine i poboljšati dobna struktura liječnika specijalista. Kroz specijalističko usavršavanje doktora medicine poboljšat će se pristup uslugama zdravstvene zaštite u depriviranom području kao što je Šibensko - kninska županija, što je ujedno i svrha projekta. Projekt je u skladu s nacionalnim propisima i propisima Europske unije i uvažava pravila o državnim potporama. U skladu je s Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva 2012.-2020.,  s Pravilnikom o specijalističkom usavršavanju doktora medicine i s Mrežom hitne medicine; te je u skladu s ostalim hrvatskim i europskim zakonodavstvom i uredbama. Provodi se u okviru OP ULJP-a, Prioritetne osi 2 Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja 9.iv.1. „Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja“ te ima za cilj, kroz sufinanciranje specijalizacija, povećati ulaganja u razvoj ljudskih potencijala u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, što će rezultirati osnaženom mrežom i povećanim brojem specijalista hitne medicine. Projektom se rješava problem nedostatka zdrav. radne snage s ciljem poboljšanja pristupa uslugama primarne zdravstvene skrbi na depriviranom području kroz financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz djelatnosti hitne medicine. Aktivnosti se vezuju uz program specijalističkog usavršavanja doktora medicine, poslijediplomski studij te polaganje specijalističkog ispita. Rezultat je osnažena mreža primarne zdravstvene skrbi te povećan broj specijalizanata na području Šibensko-kninske županije, što će pridonijeti poboljšanju pristupa i održivosti zdravstvene zaštite te bolje i učinkovitije zdravstvene usluge.
 
14. Specijalističko usavršavanje doktora medicine Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije
Prijavitelj: Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije
Bespovratna sredstva: 1.412.084,79 HRK
Stopa sufinanciranja: 0%
Područje specijalizacije: Hitna medicina
Broj specijalizanata: 1
Projekt specijalističkog usavršavanja služit će kao primjer dobre prakse i drugim zdravstvenim organizacijama. Nakon provedbe ovog projekta osigurat će se i daljnje edukacije za liječnicu koja je završila specijalističko usavršavanje jer liječnici imaju zakonsku i stručnu obvezu kontinuirano se usavršavati. Realizacijom projekta Specijalističkog usavršavanja doktora hitne medicine Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije poboljšat će se pristup visokokvalitetnim uslugama hitne medicine na području Zadarske županije specijalističkim usavršavanjem 1 doktorice iz hitne medicine. Ovim projektom osigurat će se podizanje kvalitete skrbi za hitnog pacijenta jer će pacijenti imati na raspolaganju stručne i profesionalne timove.
 
15. Projekt specijalističkog usavršavanja iz hitne medicine- A, B, C i D
Prijavitelj: Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba
Bespovratna sredstva: 4.883.947,71 HRK
Stopa sufinanciranja: 0%
Područje specijalizacije: Hitna medicina
Broj specijalizanata: 4
U nastojanju ostvarenja generalnih i specifičnih ciljeva Projekta koji se sastoje u osiguranju dostupnosti te poboljšanju pristupa uslugama zdravstvene zaštite na jednak način i pod jednakim uvjetima građanima Grada Zagreba te postizanju više razine kvalitete usluga hitne medicine, Zavod apliciranjem na Poziv za dostavu projektnih prijedloga prijavljuje aktivnosti specijalističkog usavršavanja iz hitne medicine koje će trajati 5 godina. Rezultat planiranih projektnih aktivnosti očekivano je jačanje učinkovitosti i podizanje razine kvalitete u pružanju usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, smanjeno upućivanje pacijenata od strane pružatelja zdravstvene zaštite na primarnoj razini na više razine te osnaživanje postojećeg zdravstvenog kadra u pogledu njihovog znanja, stručnosti i kvalitete. Projektom se kroz osiguranje financiranja troškova specijalističkog usavršavanja iz hitne medicine doprinosi jačanju ljudskih potencijala, osnažuje se i popunjava mreža primarne zdravstvene zaštite te poboljšava pristup visokokvalitetnim uslugama hitne medicine.
 
16. Specijalističko usavršavanje doktora medicine za specijalizaciju iz kliničke radiologije Doma zdravlja Senj
Prijavitelj: Dom zdravlja Senj
Bespovratna sredstva: 1.196.310,48 HRK
Stopa sufinanciranja: 0%
Područje specijalizacije: Klinička radiologija
Broj specijalizanata: 1
Svrha projekta je ulaganje u specijalističko usavršavanje doktora medicine u specijalističko konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti iz djelatnosti kliničke radiologije. Rezultat aktivnosti projekta bit će povećanje za jednog specijalistu radiologa, te stručno usavršavanje doktora medicine za specijalistu radiologije. Ciljane skupine su mladi liječnici, specijalizanti i korisnici zdravstvenih usluga Doma zdravlja Senj.
 
17. Specijalističko usavršavanje doktora iz hitne medicine ZHMSDŽ br. 1, br. 2, br. 3, br. 4 i br. 5
Prijavitelj: Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije
Bespovratna sredstva: 6.269.218,28 HRK
Stopa sufinanciranja: 0%
Područje specijalizacije: Hitna medicina
Broj specijalizanata: 5
Cilj projekta je kroz financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine stanovništvu i gostima Splitsko-dalmatinske županije poboljšati pristup uslugama zdravstvene zaštite te pružiti visokokvalitetne usluge hitne medicine na cijelom području Splitsko-dalmatinske županije. Projekt će, kroz financiranje specijalizacija, povećati ulaganja u razvoj ljudskih potencijala u hitnoj medicinskoj službi što će rezultirati osnaženom mrežom primarne zdravstvene zaštite te će povećati broj specijalista hitne medicine čime zdravstvena zaštita postaje dostupnija i učinkovitija.
 
18. Specijalističko usavršavanje iz obiteljske medicine u Domu zdravlja Đakovo - 1 izvršitelj
Prijavitelj: Dom zdravlja Đakovo
Bespovratna sredstva: 959.621,15 HRK
Stopa sufinanciranja: 0%
Područje specijalizacije: Obiteljska medicina
Broj specijalizanata: 1
Osnovna svrha projekta je razvoj ljudskih potencijala u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, koja čini osnovu zdravstvene skrbi, te će se osnažiti mreža primarne zdravstvene zaštite na području Osječko-baranjske županije s dva specijalista obiteljske medicine, te je učiniti dostupnom svim građanima RH na jednak način i pod jednakim uvjetima. Nakon završetka specijalističkog usavršavanja i ovog projekta dijelom bi bio riješen problem ovoga područja, a to je manjak broja doktora medicine, kao i njihov ostanak na tome području jer bi specijalist obiteljske medicine kroz svoj rad u ordinacijama povećao kvalitetu zdravstvene zaštite.
 
19. Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Zagreb - Zapad
Prijavitelj: Dom zdravlja Zagreb-Zapad
Bespovratna sredstva: 3.495.572,34 HRK
Stopa sufinanciranja: 0%
Područje specijalizacije: Obiteljska medicina, pedijatrija
Broj specijalizanata: 4
Dom zdravlja Zagreb - Zapad je, sukladno Planu specijalizacija i užih specijalizacija na cijelom području Republike Hrvatske, pripremio projektni prijedlog za Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Zagreb - Zapad. U okviru projekta planirana je specijalizacija 3 (tri) doktora obiteljske medicine i 1 (jedna) specijalizacije iz pedijatrije. Projektom će se povećati broj specijalizacija na primarnoj razini zdravstvene zaštite iz obiteljske medicine i pedijatrije na području Doma zdravlja Zagreb - Zapad te će se omogućiti bolji pristup uslugama zdravstvene zaštite korisnicima.
 
20. Specijalističko usavršavanje doktora medicine Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije
Prijavitelj: Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije
Bespovratna sredstva: 2.290.867,77 HRK
Stopa sufinanciranja: 0%
Područje specijalizacije: Hitna medicina
Broj specijalizanata: 2
Svrha projekta je ulaganje u specijalističko usavršavanje doktora medicine iz hitne medicine za potrebe Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije u timovima T1 koji pokrivaju područje cijele Županije. Cilj projekta je poboljšanje dostupnosti kvalitete usluge u hitnoj medicini kroz specijalističko usavršavanje dva doktora medicine iz područja hitne medicine. Rezultat aktivnosti projekta bit će povećanje za dva specijalista hitne medicine, odnosno smanjenje broja timova s manjkom liječnika specijalista hitne medicine te poboljšan pristup i bolja kvaliteta usluge hitne medicine u Zagrebačkoj županiji. Ciljane skupine su mladi liječnici, specijalizanti hitne medicine i cjelokupno stanovništvo Zagrebačke županije, odnosno korisnici zdravstvenih usluga hitne medicine na području Zagrebačke županije.
 
21. Specijalizacijom do visokokvalitetnih usluga hitne medicine
Prijavitelj: Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije
Bespovratna sredstva: 1.316.659,73 HRK
Stopa sufinanciranja: 0%
Područje specijalizacije: Hitna medicina
Broj specijalizanata: 1
Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije (u daljnjem tekstu ZHM PSŽ) na ovaj natječaj prijavljuje aktivnosti specijalističkog usavršavanja za 1 (jednoga) specijalizanta hitne medicine koje će trajati 5 (pet) godina. Broj specijalizanata za kojeg se mogu prijaviti troškovi specijalističkog usavršavanja definiran je Odlukom o financiranju projekata specijalističkog usavršavanja za djelatnosti prihvatljive za financiranje iz sredstava Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" za razdoblje 2014.-2020. Specijalističko usavršavanje i ostale aktivnosti projekta odvijat će se unutar 5 godina, odnosno u prihvatljivom razdoblju za financiranje što znači da je vremenski slijed projektnih aktivnosti realističan te osigurava pravovremenu i kvalitetnu provedbu projektnih aktivnosti. Ciljna skupina ovog projekta je specijalizant iz hitne medicine koji će sudjelovati u osposobljavanju. Projektom se osigurava specijalizacija za 1 (jednog) liječnika u području hitne medicine te na taj način poboljšava pristup uslugama hitne medicinske pomoći, odnosno osnažuje mreža primarne zdravstvene zaštite i smanjuje broj lokacija s manjkom liječnika na području PSŽ.

Stranica