Opstrukcijski apnejički sindrom i zdravstvena sposobnost za upravljanje vozilom

Povodom napisa u dnevnom tisku i sve učestalijih pitanja građana vezano uz primjenu  Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata  za vozače („Narodne novine“ 137/2015, u daljnjem tekstu: Pravilnik) koji je donesen na  temelju članka 235. točke 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/2008, 48/2010, 74/2011, 80/2013, 158/2013, 92/2014 i 64/2015) izvješćujemo kako slijedi.

Pravilnikom se u pravni poredak Republike Hrvatske, između ostalog prenosi i Direktiva 2014/85/EZ Europskog parlamenta i Vijeća оd 1. srpnja 2014. godine o izmjeni Direktive 2006/126/EZ o vozačkim dozvolama (preinačena) tekst značajan za EGP (SL L 194, 2. 7. 2014.). Potonja se odnosi na opstrukcijski apnejički sindrom koje su države članice EU obvezne primjenjivati od 31. prosinca 2015. godine. Prema „New Standards and Guidelines for Drivers with Obstructive Sleep Apnoea syndrome“, a koji je bio podloga za donošenje  navedene Direktive 2014/85/EU u Prilogu III  Direktive 2006/126/EZ, odjeljak 11.  Naziv „NEUROLOŠKE BOLESTI“ zamijenjen je nazivom „NEUROLOŠKE BOLESTI I OPSTRUKCIJSKI APNEJIČKI SINDROM“.

U dopuni navedenog Priloga III detaljno se definira  umjereni opstrukcijski apnejički  sindrom kao i ozbiljni opstrukcijski  apnejički sindrom, te je isto prenijeto i u Pravilnik.

Prema istoj nadopuni Priloga III Direktive propisano je da vozači za koje se sumnja da boluju od apnejičkog  sindroma trebaju pri pregledu za vozača ili za kandidata za vozača biti upućeni na dodatne pretrage da se bolest potvrdi ili isključi i da se ovisno o rezultatu pretraga postupi sukladno Prilogu III.

Dakle, prilikom produljenja vozačke dozvole ili prilikom periodičkog pregleda u specijalističkoj ordinaciji medicine rada, radi procjene zdravstvene sposobnosti za vozača, kod pregleda i uzimanja anamnestičkih podataka uključit će se i pitanja o opstrukcijskom apnejičkom sindromu jednako kao i o svim drugim mogućim zdravstvenim tegobama. Pregledi se prema Pravilniku, kao i do sada, obavljaju u specijalističkim ordinacijama medicine rada, a u slučaju potrebe vozači će biti upućeni na dodatne dijagnostičke i specijalističke preglede kao i u slučajevima drugih bolesti. Zdravstvenim Uvjerenjem  u kojem se navodi  da je vozač  zdravstveno sposoban obavljati svoje poslove, a koji je uvjet za dobivanje ili produljenje vozačke dozvole, specijalist medicine rada potvrđuje da vozač ili kandidat za vozača ne boluje niti od jedne bolesti ili stanja koje je zdravstvena kontraindikacija za sigurno upravljanje vozilom, što se odnosi i na  opstrukcijski apnejički sindrom što se i do sada uzimalo u obzir pri ocjeni zdravstvene sposobnosti. 

Slijedom navedenog, vozači Grupe 2 ili Grupe 1, kad putuju u zemlje EU, uz vozačku dozvolu ne moraju imati nikakvu posebnu potvrdu da ne boluju ili se liječe od opstrukcijskog apnejičkog sindroma, budući se to nigdje ne traži niti bi takva praksa bila sukladna propisima EU.